Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Hoe kunnen mensen vrede sluiten?

Hoe kunnen mensen vrede sluiten?

Frank * en Jerry waren goede buren, tenminste totdat Jerry een feestje had dat tot diep in de nacht duurde. Toen Frank iets van het lawaai zei, voelde Jerry zich aangevallen. Ze kregen ruzie en vanaf dat moment gingen ze elkaar uit de weg.

FRANK en Jerry zijn niet de enigen die zoiets meemaken. Als mensen een meningsverschil hebben, gaan ze soms boos uit elkaar en geven ze de ander de schuld. Als ze er niets aan doen, blijft het probleem bestaan.

Misschien hebt u ook weleens zo’n negatieve ervaring gehad. De meeste mensen willen graag op een vredige manier met hun buren en vrienden omgaan. Maar hoe kunnen we dat doen, ook al is er af en toe wat wrijving? Kunnen we een negatieve kijk veranderen, ons over gekwetste gevoelens heen zetten en meningsverschillen op een prettige manier oplossen?

Denk nog eens aan Frank en Jerry. Hun vriendschap kwam onder druk te staan doordat ze de volgende fouten maakten: (1) Jerry hield geen rekening met Frank, (2) Frank uitte zijn frustratie op een manier die Jerry kwetste, (3) ze verloren allebei hun zelfbeheersing en (4) ze weigerden allebei hun fout toe te geven.

Na een tijdje kalmeerden Frank en Jerry. Ze praatten het uit en sloten vrede. Wat heeft ze daarbij geholpen? Ze hebben een aantal basisprincipes toegepast waardoor al heel wat vriendschappen gered zijn en zelfs sterker zijn geworden.

Die principes zijn terug te vinden in het meest verspreide boek ter wereld — de Bijbel. Dit boek geeft ons adviezen om eigenschappen te ontwikkelen die vrede bevorderen en emotionele wonden helen, zoals inzicht, vriendelijkheid, liefde en geduld (Spreuken 14:29; 1 Korinthiërs 13:4, 5).

 Dit is maar één voorbeeld van hoe de Bijbel levens kan veranderen. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Veel mensen hebben bijvoorbeeld negatieve trekken kunnen veranderen. Zo is het Robert, die in Australië woont, gelukt diepgewortelde woede te overwinnen. Nelson, uit Oost-Timor, zette zich over intense haatgevoelens heen en sloot vriendschap met een voormalige vijand. Hoe heeft de Bijbel Robert en Nelson hierbij geholpen? Ontwaakt! interviewde ze.

INTERVIEW 1

ROBERT, kun je ons iets over je achtergrond vertellen?

Ik ben opgegroeid in een probleemgezin. Mijn vader was heel gewelddadig en sloeg me vaak. Soms was het zo erg dat ik onder het bloed zat en bewusteloos raakte. Daardoor had ik veel woede in me en werd ook ik gewelddadig. Als tiener bracht ik twee jaar in een jeugdinrichting door. Later maakte ik me schuldig aan ernstige geweldpleging en kwam ik in een zwaarbewaakte gevangenis terecht. Toen ik vrijkwam, emigreerde ik naar Australië om daar een nieuwe start te maken.

Robert was gefrustreerd en gewelddadig. Hij belandde zelfs in de gevangenis

Heeft dat je geholpen te veranderen?

Door de emigratie ben ik niet echt veranderd. Dat gebeurde pas toen ik de Bijbel ging bestuderen met Jehovah’s Getuigen. Toch had ik nog steeds moeite me te beheersen, en ik voelde me vaak gefrustreerd en waardeloos. Op een dag las ik Spreuken 19:11, waar staat: „Het inzicht van een mens vertraagt stellig zijn toorn, en het is luister van zijn kant, de overtreding voorbij te gaan.” Dat inzicht wilde ik graag ontwikkelen, dus ging ik nadenken over waarom we dingen voelen, zeggen en doen. Beetje bij beetje kreeg ik meer begrip voor anderen en werd ik geduldiger en vergevingsgezinder.

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Ik heb ooit per ongeluk een vriend gekwetst en hij zette me op mijn nummer waar anderen bij waren. Ik voelde me zo vernederd! Maar ik dacht aan het advies uit de Bijbel om „niemand kwaad met kwaad” te vergelden en bood snel mijn verontschuldigingen aan (Romeinen 12:17). Toen mijn vriend weer gekalmeerd was, heb ik het onder vier ogen met hem uitgepraat. Hij vertelde me dat hij problemen in de familie had. We legden het bij en hij gaf me later een mooie jas cadeau. Ik moet er niet aan denken hoe ik vroeger gereageerd zou hebben.

Hoe ga je met meningsverschillen in het gezin om?

Mijn vrouw en ik hebben een zoon van twintig, en zoals alle gezinnen hebben we weleens onenigheid. Maar ik heb veel geleerd van de raad uit de Bijbel, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is sorry te zeggen. Als dat echt gemeend is, kan het de spanning verminderen en zelfs conflicten voorkomen.

INTERVIEW 2

 NELSON, je komt heel vriendelijk over, maar vroeger voelde je een enorme haat. Klopt dat?

Inderdaad. Toen ik jonger was, zat ik bij een politieke groepering die tegen de regering was. Ik had ook een grote hekel aan de rivaliserende politieke groepering die de controle over mijn district wilde krijgen. Ik leerde een vechtsport en daarna sloeg ik iedereen in elkaar die me tegen de haren in streek.

Nelson sloot zich in zijn jeugd aan bij een politieke groepering die tegen de regering was

Wat motiveerde je om te veranderen?

Ik ging de Bijbel bestuderen en toepassen wat ik leerde. Twee punten raakten me diep. Het eerste was: „Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen voor u doen, moet ook gij insgelijks voor hen doen” (Mattheüs 7:12). En het tweede: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:39). Ik merkte dat de Getuigen van wie ik Bijbelles kreeg zo’n liefde hadden voor alle mensen, ongeacht hun ras of etnische achtergrond. Zo wilde ik ook worden. Blijkbaar is dat gelukt, want mijn oude bekenden stonden verbaasd en waren al gauw niet meer bang voor me.

Heb je ooit een terugval gehad?

Niet in het openbaar. Maar thuis had ik soms moeite me te beheersen. Toen ik een keer heel boos was, heb ik mijn vrouw geslagen, waar ik veel spijt van heb. Ze was zo lief om me te vergeven, en dat heeft me nog vastbeslotener gemaakt om mijn emoties onder controle te leren houden.

Je zei dat mensen niet meer bang voor je waren. Kun je daar iets meer over vertellen?

Op een dag kwam ik Augusto, een vooraanstaand lid van de rivaliserende politieke groepering tegen. In het begin was hij erg op zijn hoede, maar ik groette hem hartelijk, stelde voor het bij te leggen en nodigde hem bij me thuis uit. Hij nam het voorstel aan en stond toen zo versteld van hoe ik veranderd was dat ook hij de Bijbel ging bestuderen. Nu zijn Augusto en ik niet alleen goede vrienden maar ook geestelijke broers.

 Leef in vrede met alle mensen

Een conflict kan allerlei complexe oorzaken hebben en niet iedereen zal ervoor openstaan vrede te sluiten. Dus geeft de Bijbel de volgende realistische raad: „Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen” (Romeinen 12:18, Herziene Statenvertaling).

Robert en Nelson zijn er het levende bewijs van dat de wijze raad uit de Bijbel echt werkt en dat die de kracht heeft om zelfs een „sterk verschanste” negatieve houding te veranderen als we dat toestaan (2 Korinthiërs 10:4). Over die wijsheid zegt Spreuken 3:17, 18: „Haar wegen zijn aangename wegen, en al haar paden zijn vrede. Ze is een boom des levens voor wie haar aangrijpen, en zij die haar stevig vasthouden, zijn gelukkig te noemen.”

Nelson en Augusto zijn nu goede vrienden

Wilt u gelukkiger en vredelievender worden? Wilt u ook graag vriendschappen die tegen een stootje kunnen? Dan zult u niet teleurgesteld worden als u de adviezen uit de Bijbel opvolgt.

^ ¶3 De namen zijn veranderd.