Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Dromen die van God afkomstig zijn

Dromen die van God afkomstig zijn

Heeft God ooit dromen gebruikt om met mensen te communiceren?

Daniël aanschouwde een droom op zijn bed. Terstond schreef hij de droom op. Het volledige relaas van de zaken vertelde hij. — Daniël 7:1.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God heeft verschillende manieren gebruikt om mensen belangrijke boodschappen door te geven. In Bijbelse tijden deed hij dat soms via dromen. Maar dit waren geen gewone dromen, die meestal vaag en onlogisch zijn. Dromen die van God kwamen waren levendig en samenhangend, en bevatten een duidelijke boodschap. Zo zag de profeet Daniël in een droom een aantal beesten die politieke machten afbeeldden vanaf de tijd van het oude Babylon tot in onze tijd (Daniël 7:1-3, 17). Jozef van Nazareth, de adoptievader van Jezus, kreeg ook een droom van God. Hij moest met zijn vrouw en kind naar Egypte vluchten. Hierdoor ontsnapte Jezus aan de wrede koning Herodes, die hem wilde doden. Later liet God via een droom aan Jozef weten dat Herodes gestorven was en dat hij met zijn gezin naar zijn geboorteland terug moest gaan (Mattheüs 2:13-15, 19-23).

 Gebruikt God in deze tijd dromen om met ons te communiceren?

Gaat niet buiten de dingen die geschreven staan. — 1 Korinthiërs 4:6.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De dromen in de Bijbel maken deel uit van Gods geschreven Woord, dat hij aan de mensheid heeft geopenbaard. Daarover zegt 2 Timotheüs 3:16, 17: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.”

De Bijbel rust ons volledig toe door ons alles te openbaren wat we moeten weten over God, over zijn eigenschappen, over zijn morele normen en over de rol die wij spelen in zijn voornemen met de aarde. Daarom brengt God geen boodschappen meer over via dromen. Als we meer willen weten over de toekomst en wat God van ons verwacht, moeten we niet buiten de dingen gaan die in de Bijbel geschreven staan. Bijna de hele wereldbevolking heeft toegang tot dit boek en kan zo meer te weten komen over Gods openbaringen, die ook dromen omvatten.

Waarom kunnen we vertrouwen hebben in de dromen en visioenen in de Bijbel?

Mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd. — 2 Petrus 1:21.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Veel dromen en visioenen in de Bijbel waren profetieën; ze voorspelden toekomstige gebeurtenissen. Door zulke profetieën op te schrijven zetten de Bijbelschrijvers hun eigen geloofwaardigheid, en die van de Schriften, op het spel. Zijn de voorspellingen uitgekomen? Kijk bijvoorbeeld eens naar het visioen in Daniël 8:1-7, dat kort voor de val van het Babylonische Rijk werd opgeschreven.

In de profetie wordt symbolische taal gebruikt en wordt beschreven hoe een bok een ram neerstoot en vertrapt. Daniël hoefde niet te raden naar de betekenis van het visioen. Een engel van God verklaarde die: „De ram (...), die de twee hoorns had, beduidt de koningen van Medië en Perzië. En de harige bok beduidt de koning van Griekenland” (Daniël 8:20, 21). Uit de geschiedenis blijkt dat Babylon als wereldmacht werd opgevolgd door Medië-Perzië. En zo’n tweehonderd jaar later werd Medië-Perzië door Alexander de Grote van Griekenland verslagen. De nauwkeurigheid waarmee deze profetie is uitgekomen, is kenmerkend voor alle Bijbelse profetieën. Daaronder vallen ook profetische dromen. Alleen al die nauwkeurigheid onderscheidt de Bijbel van alle andere heilige boeken en geeft ons reden om erop te vertrouwen.