Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een blik op de wereld

Een blik op de wereld

Wereld

„Elk jaar sterven bijna 3 miljoen baby’s in hun eerste levensmaand, vaak aan oorzaken die te voorkomen zijn. Meer dan een derde overlijdt al op de eerste dag.” — Stichting Save the Children International.

Groot-Brittannië

In 2011 was er volgens Public Health England in 15 Londense wijken een toename aan sterfgevallen door fijnstof. Ironisch genoeg is diesel gepromoot als ’groene’ brandstof omdat die zuiniger in gebruik is en minder kooldioxide uitstoot. Toch is 91 procent van alle fijnstof in die omgeving afkomstig van dieselmotoren.

Rusland

In 2013 heeft een stichting die onderzoek doet naar de publieke opinie in Rusland een enquête gehouden onder Russen die zeggen orthodox-christelijk te zijn. Hieruit bleek dat 52 procent nooit zelfs maar een deel van de Bijbel had gelezen, en 28 procent zei bijna nooit te bidden.

Afrika

Verwarring over eigendomsrechten op landbouwgrond belemmert de voedselproductie en verergert de armoede, aldus een rapport van de Wereldbank. De helft van de ongecultiveerde bruikbare grond (202 miljoen hectare) bevindt zich in Afrika, waar de voedselproductie naar verluidt maar een kwart van de mogelijke opbrengst bedraagt.

Verenigde Staten

Verschillende scholen en universiteiten vervangen hun leerboeken door tablets waarop boeken, software, apps en andere lesmaterialen staan. Maar het is nog niet duidelijk of scholen hiermee wel goedkoper uit zijn.