Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Kijk naar de vogels in de lucht”

„Kijk naar de vogels in de lucht”

VOGELS komen bijna overal voor. En omdat ze verschillen qua grootte, kleur, zang, gewoonten en vliegkunsten, is vogels spotten een leuke hobby.

Maskerwever

Zelfs door het keukenraam kunt u de dagelijkse bezigheden van vogels volgen: een merel die naar wormpjes pikt, een zwaluw die op insecten jaagt, een duif die een vrouwtje het hof maakt, een koolmeesje dat af en aan vliegt om een nest te bouwen of puttertjes die hun hongerige kleintjes voeden.

Helmparelhoen

Sommige vogels, zoals arenden, valken en haviken, zijn indrukwekkend door de manier waarop ze door de lucht zweven. Andere zijn vooral komisch: denk maar aan mussen die kibbelen om een stukje brood, een duif die parmantig loopt te paraderen om indruk te maken op een verwaand vrouwtje of een groep kakelende roze kaketoes die ondersteboven aan een kabel hangen omdat ze hun evenwicht verloren hebben. En dan is er nog de vogeltrek; ooievaars, kraanvogels en ganzen leggen al duizenden jaren enorme afstanden af, en dat met een feilloos gevoel  voor navigatie en timing. De Schepper zei hierover: „De ooievaar aan de hemel — die kent heel goed zijn bestemde tijden; en de tortelduif en de gierzwaluw en de zanglijster — die nemen heel goed de tijd van hun aankomst in acht” (Jeremia 8:7).

Vogels in Bijbelse tijden

De Bijbel gebruikt vaak het voorbeeld van vogels om levenslessen over te brengen. Zo zei God tegen Job over de enorme snelheid van de struisvogel: „Ze is paard en ruiter te vlug af, ze springt op, rent weg en lacht ze uit” (Job 39:13, 18, Groot Nieuws Bijbel). * God vroeg hem ook: „Is het aan uw verstand te danken dat de valk opstijgt, (...) is het op uw bevel dat een arend omhoogvliegt?” (Job 39:26, 27) De les? De bijzondere kenmerken van vogels zijn niet aan mensen te danken maar zijn een bewijs van de wijsheid van God.

Koning Salomo schreef dat „de stem van de tortelduif ” de lente aankondigt (Hooglied 2:12). Een psalmist noemde de zwaluw toen hij schreef over zijn verlangen om in de tempel van God te dienen. Hij verzuchtte: „Zelfs de vogel heeft een huis gevonden, en de zwaluw een nest voor zichzelf, waar ze haar jongen heeft neergelegd — uw grootse altaar, o Jehovah” (Psalm 84:1-3).

„Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” — Mattheüs 6:26

Een aantal van de mooiste uitspraken over vogels is door Jezus Christus gedaan. Zo staat er in Mattheüs 6:26: „Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” (De Nieuwe Bijbelvertaling) Die ontroerende illustratie geeft Jezus’ volgelingen de verzekering dat God ze waardevol vindt en dat ze zich nooit zorgen hoeven te maken over hun eerste levensbehoeften (Mattheüs 6:31-33).

Vogels spotten is populair en dat is niet zo vreemd — vogels verrassen ons met hun capriolen, schoonheid, hofmakerij en gezang. En als we ze goed observeren, kunnen we waardevolle levenslessen leren. Kijkt u ook naar „de vogels in de lucht”?

^ ¶6 De struisvogel is de grootste vogel die er is en hij kan van alle vogels het hardst lopen. Op korte stukken kan hij snelheden van wel 72 kilometer per uur bereiken.