Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Spiritisme

Spiritisme

Is het verkeerd om contact te zoeken met de doden?

„Wendt u niet tot de geestenmediums, (...) zodat gij door hen onrein wordt.” — Leviticus 19:31.

WAT MENSEN ZEGGEN

Het is begrijpelijk dat mensen zeker willen weten dat een overleden dierbare niet lijdt. Dus denkt iemand misschien: „Waarom zou ik geen contact met hem of haar zoeken via een medium? Misschien helpt het me bij het verwerkingsproces en vind ik rust.”

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel is heel duidelijk over contact zoeken met de doden — iets wat in de oudheid heel gewoon was. Jehovah, God, zei in de Wet die hij aan het volk Israël gaf: „Er dient onder u niemand te worden gevonden die (...) een geestenmedium (...) raadpleegt, noch iemand die de doden ondervraagt. Want iedereen die deze dingen doet, is iets verfoeilijks voor Jehovah” (Deuteronomium 18:10-12). De Bijbel zegt ook dat personen die aan de een of andere vorm van spiritisme doen, „Gods koninkrijk niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21).

Kunnen de doden de levenden beïnvloeden?

De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust.” — Prediker 9:5.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen beweren dat iemand na de dood op de een of andere manier blijft voortleven. Daarom proberen ze misschien met de doden te communiceren, bijvoorbeeld om informatie te krijgen of om de doden tevreden te stellen in de hoop dat ze de levenden met rust zullen laten.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust (...) Hun liefde en hun haat en hun jaloezie [wat ze allemaal voelden toen ze nog leefden] zijn reeds vergaan” (Prediker 9:5, 6). De Bijbel leert dus dat de doden ook echt dood zijn. Ze kunnen niets doen of denken en zelfs niet God aanbidden. „Het zijn niet de doden die Jah [God] loven, noch ook maar iemand van hen die in de stilte afdalen”, zegt Psalm 115:17.

Hoe komen sommige mediums dan aan precieze details?

„Dient men zich te wenden tot dode personen ten behoeve van levende personen?” — Jesaja 8:19.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen beweren dat mediums details kunnen vertellen die alleen de doden en hun familie of vrienden zouden kunnen weten.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In hoofdstuk 28 van het boek 1 Samuël wordt verteld over Saul, een ontrouwe koning, die Gods verbod om mediums te raadplegen negeerde. Hij ging naar een vrouw die contact leek te hebben met Samuël, een overleden profeet. Maar communiceerde ze echt met Samuël? Nee, feitelijk had ze contact met een bedrieger, iemand die zich voordeed als Samuël.

Die bedrieger was een boze geest, een vertegenwoordiger van „de vader van de leugen”, Satan (Johannes 8:44). Waarom bevorderen deze geesten of demonen het idee dat de doden voortleven? Ze willen God belasteren en zijn Woord, de Bijbel, in twijfel trekken (2 Timotheüs 3:16).

Betekent dit dan dat er geen hoop is voor de doden? Absoluut niet! De Bijbel belooft dat personen die als het ware slapen in het graf, in de toekomst weer tot leven zullen komen (Johannes 11:11-13; Handelingen 24:15). * Maar we hoeven ons geen zorgen te maken dat onze gestorven geliefden nu lijden ondergaan.

^ ¶16 Hoofdstuk 7 van het boek Wat leert de bijbel echt? is getiteld „Echte hoop voor uw geliefden die gestorven zijn”.