Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP

Hoe ga je goed met je tijd om?

Hoe ga je goed met je tijd om?

„Ik heb geen tijd!” Zegt u dat ook vaak? Of iemand nu rijk of arm is, iedereen heeft evenveel tijd. Bovendien kan niemand tijd opsparen; je kunt je tijd maar één keer gebruiken. Het is dus verstandig om de tijd die we hebben, goed te gebruiken. Hoe doe je dat? Hier volgen vier strategieën die veel mensen geholpen hebben om goed met hun tijd om te gaan.

Strategie 1: Wees georganiseerd

Stel prioriteiten. Ga na wat „de belangrijker dingen” zijn, zegt de Bijbel (Filippenzen 1:10). Maak een takenlijst van dingen die belangrijk of dringend zijn, of allebei. Houd daarbij in gedachte dat wat belangrijk is, zoals boodschappen doen voor het avondeten, misschien niet per se dringend is. En wat dringend kan lijken, bijvoorbeeld op tijd zijn voor het begin van uw favoriete tv-programma, hoeft niet altijd belangrijk te zijn. *

Denk vooruit. „Als je een botte bijl niet slijpt moet je te veel kracht zetten. Met wijsheid heb je meer kans van slagen”, zegt Prediker 10:10 (Willibrordvertaling). Plan dus vooruit zodat u uw tijd optimaal kunt gebruiken. Stel onbelangrijke taken uit of schrap ze van de lijst, want ze kosten alleen maar tijd en energie. Als u uw taken hebt afgewerkt en tijd overhebt, zou u dan al iets kunnen doen wat u voor later had ingepland? Door vooruit te denken wordt u productiever, net als een verstandige houthakker die zijn bijl slijpt.

Vereenvoudig uw leven. Leer nee te zeggen tegen dingen die onbelangrijk zijn of alleen maar tijd opslokken. Te veel activiteiten en afspraken kunnen voor onnodige stress zorgen en uw geluk in de weg staan.

Strategie 2: Vermijd tijdverslinders

Uitstel en besluiteloosheid. „Hij die op de wind let, zal niet zaaien; en hij die naar de wolken ziet, zal niet oogsten” (Prediker 11:4). Uitstel kost dus zowel tijd als productiviteit. Een boer die op de perfecte omstandigheden wacht, zal misschien nooit zaaien of oogsten. Zo zouden wij kunnen toelaten dat de onzekerheden van het leven ons besluiteloos maken. Of we denken misschien dat we pas een beslissing kunnen nemen als we alle relevante informatie hebben. Om belangrijke beslissingen te nemen moet iemand dingen natuurlijk goed uitzoeken en afwegingen maken. „De verstandige denkt bij alles na”, zegt Spreuken 14:15 (WV). Maar de realiteit is dat beslissingen vaak genomen moeten worden terwijl er nog onzekere factoren zijn (Prediker 11:6).

Perfectionisme. „De wijsheid van boven [van God] is (...) redelijk”, zegt Jakobus 3:17. Natuurlijk is het goed om hoge normen te stellen. Maar soms kunnen we de lat zo hoog leggen dat de kans groot is dat we teleurgesteld worden of zelfs falen. Iemand die bijvoorbeeld een andere taal leert, moet niet bang zijn om fouten te maken, want daar leert hij juist van. Maar een perfectionist zal het waarschijnlijk verschrikkelijk vinden iets te zeggen wat fout is. Zo’n houding zal zijn vooruitgang in de weg staan. Het is veel beter als iemand niet te veel van zichzelf verwacht. „Wijsheid is bij de bescheidenen”, zegt Spreuken 11:2. Iemand die bescheiden en nederig is, neemt zichzelf niet al te serieus en kan meestal om zichzelf lachen.

„Je betaalt voor dingen eigenlijk niet met je geld, maar met je tijd.” — Charles Spezzano, psycholoog

Strategie 3: Wees evenwichtig en realistisch

Zoek een evenwicht tussen werk en ontspanning. „Beter is een handvol rust dan twee handen vol hard werk en najagen van de wind” (Prediker 4:6). Workaholics kunnen vaak niet genieten van de resultaten van hun „twee handen vol hard werk”. Daar hebben ze de tijd en energie niet meer voor. Aan de andere kant kiezen luie mensen voor „twee handen” vol rust en verspillen zo kostbare tijd. De Bijbel geeft de aanmoediging om een evenwichtige kijk te hebben: werk hard en geniet van de resultaten. Dat is „de gave Gods” (Prediker 5:19).

Bezuinig niet op slaap. „In vrede wil ik mij neerleggen en ook slapen”, zei een Bijbelschrijver (Psalm 4:8). De meeste volwassenen hebben ongeveer acht uur slaap per nacht nodig om lichamelijk en emotioneel optimaal te kunnen functioneren. Slaap is ook een goede investering van tijd omdat het leer- en concentratievermogen en het geheugen erdoor verbeterd worden. Maar een gebrek aan slaap vermindert het leervermogen en kan leiden tot ongelukken, het maken van fouten en prikkelbaarheid.

Stel realistische doelen. „Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars” (Prediker 6:9, De Nieuwe Bijbelvertaling). Iemand die verstandig is, laat zich dus niet puur door zijn verlangens leiden, en vooral niet door verlangens die misschien onrealistisch zijn of niet vervuld kunnen worden. Hij laat zich dan ook niet verleiden door goed bedachte reclame of door de mogelijkheid op afbetaling te kopen. In plaats daarvan leert hij om tevreden te zijn met wat hij wel kan bereiken: „iets tastbaars”.

Strategie 4: Laat u leiden door goede waarden

Neem uw waarden onder de loep. Uw waarden helpen u te bepalen wat goed, belangrijk en de moeite waard is. Als uw leven een pijl zou zijn, zouden uw waarden die pijl richten. Goede waarden helpen u dan ook om de juiste prioriteiten in het leven te stellen en uw tijd altijd zo goed mogelijk te gebruiken. Waar vindt u zulke waarden? Veel mensen kijken daarvoor in de Bijbel, omdat ze beseffen dat de wijsheid daarin superieur is (Spreuken 2:6, 7).

Laat u vooral door liefde leiden. Liefde „is een volmaakte band van eenheid”, zegt Kolossenzen 3:14. Zonder liefde kunnen we ons niet echt gelukkig en geborgen voelen, vooral niet in het gezin. Mensen die dat feit negeren, misschien door prioriteit te geven aan een carrière of aan rijk worden, zullen juist niet gelukkig worden. Niet voor niets is liefde volgens de Bijbel de belangrijkste waarde; liefde wordt daarin een paar honderd keer genoemd (1 Korinthiërs 13:1-3; 1 Johannes 4:8).

Reserveer tijd voor uw spirituele behoefte. Geoff had een gelukkig gezin en goede vrienden, en zijn baan als ambulancehulpverlener gaf hem veel voldoening. Maar door zijn werk werd hij vaak geconfronteerd met lijden en de dood. Is dit nou de bedoeling van het leven?, vroeg hij zich af. Op een dag las hij wat Bijbelse lectuur van Jehovah’s Getuigen en daarin vond hij duidelijke antwoorden.

Geoff praatte erover met zijn vrouw en twee kinderen, die vervolgens ook interesse in de Bijbel kregen. Het gezin nam Bijbelles. Daardoor kreeg hun leven meer zin en werden ze geholpen hun tijd veel beter te investeren. Door hun studie van de Bijbel kregen ze de hoop op eeuwig leven in een wereld waarin geen lijden meer zal zijn en iedereen een zinvol leven zal leiden (Openbaring 21:3, 4).

De ervaring van Geoff doet denken aan de woorden van Jezus Christus: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3). Het is dus de moeite waard om een beetje tijd te reserveren voor uw spirituele behoefte. Geen enkele andere investering zal u de wijsheid geven om niet alleen het beste te maken van elke dag, maar ook van uw hele leven.