Doorgaan naar inhoud

Kan de Duivel mensen beïnvloeden?

Kan de Duivel mensen beïnvloeden?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Duivel en de demonen hebben zo veel invloed op mensen dat de Bijbel zegt: ’De hele wereld is in de macht van de duivel’ (1 Johannes 5:19, Groot Nieuws Bijbel). De Bijbel maakt duidelijk op welke manieren de Duivel mensen beïnvloedt.

  •   Misleiding. De Bijbel moedigt christenen aan ’stand te houden tegen de listen van de duivel’ (Efeziërs 6:11, Willibrordvertaling). Een van zijn listen is mensen te laten geloven dat zijn handlangers eigenlijk dienaren van God zijn (2 Korinthiërs 11:13-15).

  •   Spiritisme. De Duivel misleidt mensen via mediums, waarzeggers en astrologen (Deuteronomium 18:10-12). Ook drugsgebruik, meditatietechnieken die de geest leegmaken en hypnose stellen iemand bloot aan invloed van demonen (Lukas 11:24-26).

  •   Valse religie. Godsdiensten die valse leringen onderwijzen, brengen mensen er door misleiding toe God ongehoorzaam te zijn (1 Korinthiërs 10:20). De Bijbel noemt zulke verkeerde ideeën „leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1).

  •   Bezetenheid. In de Bijbel staan gevallen van mensen die in de macht waren van boze geesten. Soms werden mensen die door demonen bezeten waren blind of stom. Het kwam zelfs voor dat mensen zichzelf verwondden (Mattheüs 12:22; Markus 5:2-5).

De invloed van de Duivel vermijden

 U hoeft niet in angst voor de demonen te leven, want de Bijbel laat zien hoe u met succes weerstand kunt bieden aan de Duivel:

  •   Leer de methoden van de Duivel te herkennen, want dan bent u „niet onwetend van zijn bedoelingen” (2 Korinthiërs 2:11).

  •   Verdiep u in de Bijbel, en pas toe wat u leert. Het toepassen van Bijbelse principes zal u tegen de invloed van de Duivel beschermen (Efeziërs 6:11-18).

  •   Doe alles weg wat te maken heeft met demonisme, zoals muziek, boeken, tijdschriften, posters en films waarin spiritisme wordt verheerlijkt (Handelingen 19:19).