Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Schepping

Schepping

Heeft God de aarde in zes dagen van 24 uur geschapen, zoals sommige creationisten beweren?

„In het begin schiep God de hemel en de aarde.” — Genesis 1:1.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God heeft het universum, met inbegrip van de aarde, geschapen in het onbepaalde verleden — „in het begin”, zoals in Genesis 1:1 staat. Ook de moderne wetenschap zegt dat het universum een begin heeft gehad. Volgens recente schattingen van wetenschappers is het universum bijna 14 miljard jaar oud.

De Bijbel heeft het ook over zes ’scheppingsdagen’. Maar er staat niet in dat dit dagen van 24 uur waren (Genesis 1:31). In de Bijbel wordt het woord „dag” voor verschillende tijdsperiodes gebruikt. Zo wordt er over de hele scheppingsperiode gesproken als „de dag waarop Jehovah God aarde en hemel maakte” (Genesis 2:4). Deze ’scheppingsdagen’ hebben dus blijkbaar vele duizenden jaren geduurd (Psalm 90:4).

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Door de onjuiste ideeën van sommige creationisten zou u geneigd kunnen zijn de Bijbel helemaal af te wijzen. Maar als het Bijbelse verslag over de schepping betrouwbaar is, valt er veel te leren van deze bron van „praktische wijsheid” (Spreuken 3:21).

 Heeft God evolutie gebruikt om het leven op aarde te scheppen?

„God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen.” — Genesis 1:24, „Herziene Statenvertaling”.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God heeft het leven niet in een eenvoudige vorm gemaakt die vervolgens zou evolueren tot ingewikkelder levensvormen. In plaats daarvan schiep hij hoofdsoorten van complexe planten en dieren, die zich vervolgens voortplantten „naar hun soort *” (Genesis 1:11, 21, 24). Dit proces, dat nog steeds doorgaat, heeft ertoe geleid dat de aarde gevuld is met dezelfde ’soorten’ leven die God oorspronkelijk geschapen heeft (Psalm 89:11).

De Bijbel zegt niet hoeveel variatie er binnen een soort mogelijk is. Variatie kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer dieren van dezelfde soort onderling kruisen en zich aan hun omgeving aanpassen. Sommigen zien zulke aanpassingen als een vorm van evolutie, maar er ontstaat geen nieuwe soort. De moderne wetenschap ondersteunt het idee dat de hoofdsoorten van planten en dieren in de loop van lange tijdsperiodes weinig veranderd zijn.

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Dat de Bijbel wetenschappelijk nauwkeurig is als het om de hoofdsoorten van het leven gaat, versterkt de geloofwaardigheid van dit boek op andere terreinen, waaronder de geschiedenis en profetieën.

Waar kwamen de grondstoffen vandaan waaruit het universum bestaat?

„Mijn eigen handen hebben de hemelen uitgespannen.” — Jesaja 45:12.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God is de Bron van oneindige macht of energie (Job 37:23). Dat is veelzeggend, want wetenschappers hebben ontdekt dat energie omgezet kan worden in materie. De Bijbel zegt dat God zelf de Bron is van de „overvloed van dynamische energie” waaruit het universum is voortgekomen (Jesaja 40:26). God belooft zijn macht te gebruiken om zijn schepping in stand te houden. De Bijbel zegt namelijk over de zon, de maan en de sterren: „Hij [God] houdt ze voor eeuwig in stand” (Psalm 148:3-6).

WAAROM HET IETS UITMAAKT

De astronoom Allan Sandage zei eens: „De wetenschap kan geen antwoord geven op de grote levensvragen. Zodra je vraagt waarom er iets is in plaats van niets, valt dat al buiten het terrein van de wetenschap.” De Bijbel geeft niet alleen een beschrijving van de schepping die in harmonie is met de wetenschap, maar beantwoordt ook vragen waarop de wetenschap geen antwoord heeft, zoals: wat is Gods bedoeling met de aarde en de mensheid? *

^ ¶10 De term „soort” die de Bijbel hier gebruikt, heeft een ruime betekenis en moet niet verward worden met wat de wetenschap onder een soort verstaat.

^ ¶16 Zie voor meer informatie hoofdstuk 3 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.