Doorgaan naar inhoud

Klopt de inhoud van de Bijbel met de wetenschap?

Klopt de inhoud van de Bijbel met de wetenschap?

Het antwoord uit de Bijbel

 Hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, is de inhoud ervan wetenschappelijk nauwkeurig. Kijk eens naar een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de Bijbel de wetenschap niet tegenspreekt en wetenschappelijke feiten bevat die enorm verschillen van wat veel mensen geloofden in de tijd dat de Bijbel geschreven werd.

  •   Het universum heeft een begin gehad (Genesis 1:1). In tegenstelling daarmee vertellen veel oude mythen niet dat het universum geschapen is, maar dat het tot stand is gekomen door het ordenen van bestaande chaos. De Babyloniërs geloofden dat de goden die het universum hadden voortgebracht uit twee zeeën kwamen. Volgens andere legenden is het universum uit een enorm ei gekomen.

  •   Het universum wordt bestuurd door natuurwetten die door mensen bestudeerd en begrepen kunnen worden, niet door de grillen van goden (Job 38:33; Jeremia 33:25). Mythen van over de hele wereld leren dat mensen machteloos staan tegenover de onvoorspelbare en soms wrede daden van de goden.

  •   De aarde hangt aan niets (Job 26:7). Veel mensen in de oudheid geloofden dat de wereld een platte schijf was die werd ondersteund door een reus of door een dier, zoals een buffel of een schildpad.

  •   Rivieren en bronnen worden gevoed door water, van onder andere de oceanen, dat verdampt en daarna als regen, sneeuw of hagel weer op de aarde valt (Job 36:27, 28; Prediker 1:7; Jesaja 55:10; Amos 9:6). De oude Grieken dachten dat rivieren werden gevoed door ondergrondse oceanen. Dat idee is tot in de achttiende eeuw blijven bestaan.

  •   Bergen rijzen omhoog en zinken weg, en de bergen die er nu zijn, bevonden zich ooit onder de oceaan (Psalm 104:6, 8). In tegenstelling hiermee zeggen verschillende mythen dat de bergen in hun huidige vorm door de goden werden gemaakt.

  •   Een goede hygiëne is een bescherming voor de gezondheid. De Wet die aan het volk Israël werd gegeven, bepaalde dat ze zich moesten wassen nadat ze een lijk hadden aangeraakt, dat iemand met een besmettelijke ziekte in quarantaine moest en dat ze zich op een veilige manier van uitwerpselen moesten ontdoen (Leviticus 11:28; 13:1-5; Deuteronomium 23:13). In de tijd dat die geboden werden gegeven, behandelden Egyptenaren open wonden onder andere door er een mengsel met menselijke uitwerpselen op te smeren.

Staan er dingen in de Bijbel die wetenschappelijk gezien fout zijn?

 Uit een eerlijk onderzoek van de Bijbel blijkt dat het antwoord nee is. Hier volgen enkele veelvoorkomende misvattingen over de wetenschappelijke nauwkeurigheid van de Bijbel:

 Mythe: Volgens de Bijbel werd het universum in zes dagen van 24 uur geschapen.

 Feit: De Bijbel zegt dat God het universum „in het begin” schiep, maar er wordt niet vermeld wanneer dat was (Genesis 1:1). En de scheppingsdagen die in hoofdstuk 1 van Genesis worden beschreven, waren tijdsperiodes waarvan de lengte niet genoemd wordt. Bovendien wordt de volledige periode waarin de aarde en de hemel werden gemaakt, ook een ’dag’ genoemd (Genesis 2:4).

 Mythe: De Bijbel zegt dat er planten werden geschapen voordat de zon er was om fotosynthese mogelijk te maken (Genesis 1:11, 16).

 Feit: De Bijbel laat zien dat de zon, een van de sterren die tot „de hemel” behoren, vóór de planten geschapen werd (Genesis 1:1). Tijdens de eerste ’dag’ (tijdsperiode) van de schepping bereikte diffuus licht van de zon het aardoppervlak. Terwijl de atmosfeer steeds helderder werd, was op de derde ’dag’ van de schepping het licht sterk genoeg om fotosynthese mogelijk te maken (Genesis 1:3-5, 12, 13). Pas later werd de zon vanaf de aarde duidelijk zichtbaar (Genesis 1:16).

 Mythe: De Bijbel zegt dat de zon om de aarde draait.

 Feit: Prediker 1:5 zegt: „De zon is stralend opgegaan, en de zon is ondergegaan, en hijgend gaat ze naar haar plaats waar ze stralend zal opgaan.” Dit is gewoon een beschrijving van de schijnbare beweging van de zon gezien vanaf de aarde. Ook in deze tijd wordt er over de ’zonsopgang’ en ’zonsondergang’ gesproken, zonder daarmee te bedoelen dat de zon om de aarde draait.

 Mythe: De Bijbel zegt dat de aarde plat is.

 Feit: Als de Bijbel het over „het uiteinde” van de aarde heeft, wordt daar „de verst verwijderde streek der aarde” mee bedoeld; hiermee wordt niet geïmpliceerd dat de aarde plat is of een rand heeft (Handelingen 1:8, vtn.). Zo wordt ook de uitdrukking „de vier uiteinden der aarde” als beeldspraak gebruikt voor het hele aardoppervlak (Jesaja 11:12; Lukas 13:29).

 Mythe: Volgens de Bijbel is de omtrek van een cirkel precies drie keer de diameter, maar de juiste waarde is pi (π), ongeveer 3,1416.

 Feit: In 1 Koningen 7:23 en 2 Kronieken 4:2 worden afmetingen van „de gegoten zee” genoemd. De diameter was tien el en „met een snoer van dertig el kon men haar rondom omspannen”. Deze maten kunnen gewoon afgeronde getallen zijn geweest. Het is ook mogelijk dat de omtrek en diameter afmetingen waren van respectievelijk de binnenkant en de buitenkant van het bekken.