Psalmen 148:1-14

148  Loof Jah!* Loof Jehovah vanuit de hemel,+loof hem in de hoogten.   Loof hem, al zijn engelen.+ Loof hem, heel zijn leger.+   Loof hem, zon en maan. Loof hem, alle stralende sterren.+   Loof hem, hoogste hemel*en wateren boven de hemel.   Laten ze de naam van Jehovah loven,want op zijn bevel zijn ze geschapen.+   Hij houdt ze in stand, voor altijd en eeuwig.+ Hij heeft een besluit uitgevaardigd dat niet zal verdwijnen.+   Loof Jehovah vanaf de aarde,alle grote zeedieren en waterdiepten,   bliksem en hagel, sneeuw en dichte wolken,stormwind die zijn woord uitvoert,+   alle bergen en heuvels,+alle vruchtbomen en ceders,+ 10  alle wilde en tamme dieren,+kruipende dieren en vogels, 11  koningen van de aarde en alle volken,vorsten en alle rechters van de aarde,+ 12  jonge mannen en jonge vrouwen,*ouderen en jongeren* samen. 13  Laten ze de naam van Jehovah loven,want alleen zijn naam is onbereikbaar hoog.+ Zijn majesteit gaat aarde en hemel te boven.+ 14  Hij zal de kracht* van zijn volk vergrotentot lof van al zijn loyalen,van de zonen van Israël, het volk dat hem nabij is. Loof Jah!

Voetnoten

Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een verkorte vorm van de naam Jehovah.
Lett.: ‘hemel der hemelen’.
Lett.: ‘maagden’.
Of ‘oude en jonge mannen’.
Lett.: ‘hoorn’.

Aantekeningen

Media