Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Schepping: Het echte verhaal

Schepping: Het echte verhaal

MILJARDEN mensen hebben gelezen of gehoord wat de Bijbel over het begin van het universum zegt. Het 3500 jaar oude verslag begint met de bekende woorden: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

Maar veel mensen weten niet dat christelijke leiders, inclusief creationisten en fundamentalisten, allerlei interpretaties aan het Bijbelse scheppingsverslag hebben gegeven die afwijken van wat de Bijbel zegt en die ingaan tegen wetenschappelijke feiten. Daarom doen heel wat mensen het Bijbelverslag af als een mythe of een allegorie.

Weinig mensen kennen het echte scheppingsverhaal dat in de Bijbel staat. Dat is jammer, want de Bijbel geeft een heel logische en geloofwaardige verklaring voor het begin van het universum. En die verklaring komt ook nog eens overeen met wetenschappelijke ontdekkingen. Waarschijnlijk zult u aangenaam verrast zijn door wat de Bijbel echt over de schepping zegt.

EEN SCHEPPER ZONDER BEGIN

Het Bijbelse scheppingsverslag draait om het feit dat er een Opperwezen of een almachtige God bestaat die alles geschapen heeft. Wie is hij en wat voor wezen is hij? De Bijbel onthult dat hij heel anders is dan de goden die in veel culturen en grote religies aanbeden worden. Hij heeft alles gemaakt, maar de meeste mensen weten weinig van hem af.

 • God is een persoon, een individu. Hij is geen vage, onpersoonlijke kracht die doelloos door het universum zweeft. Hij heeft gedachten, gevoelens en doelen.

 • God heeft oneindige macht en wijsheid. Dat verklaart het ingewikkelde ontwerp dat overal in de schepping te zien is, vooral in levende dingen.

 • God heeft alle materie geschapen. Hij kan dus niet bestaan uit stoffelijke elementen die hij zelf heeft gemaakt. Hij heeft geen fysiek lichaam; hij is een geestelijk wezen.

 • Gods bestaan wordt niet begrensd door tijd. Hij heeft altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan. Hij is dus niet door iemand geschapen.

 • God heeft een naam, die duizenden keren in de Bijbel gebruikt wordt. Die naam is Jehovah.

 • Jehovah geeft echt om mensen.

 HOE LANG HEEFT GOD OVER DE SCHEPPING VAN HET UNIVERSUM GEDAAN?

De Bijbel zegt dat God „de hemel en de aarde” schiep. Maar dit zegt niets over de hoeveelheid tijd die nodig was voor de schepping van het universum of over de methoden die God ervoor gebruikt heeft. Hoe zit het met het creationistische idee dat God het universum in zes letterlijke dagen van 24 uur heeft gemaakt? Dit concept wordt door verreweg de meeste wetenschappers afgewezen en is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het Bijbelverslag. Wat zegt de Bijbel echt?

De Bijbel biedt geen ondersteuning voor de ideeën van fundamentalisten en creationisten die geloven in letterlijke scheppingsdagen van 24 uur

 • De Bijbel biedt geen ondersteuning voor de ideeën van fundamentalisten en creationisten die geloven in letterlijke scheppingsdagen van 24 uur.

 • De Bijbel gebruikt het woord ’dag’ voor verschillende tijdsperiodes. Soms gaat het om periodes van een onbekende lengte. Het scheppingsverslag in het Bijbelboek Genesis is hier een voorbeeld van.

 • De zes scheppingsdagen in het Bijbelverslag kunnen elk duizenden jaren geduurd hebben.

 • Tegen de tijd dat de eerste scheppingsdag begon, had God het universum al geschapen, met inbegrip van de toen nog levenloze planeet aarde.

 • Blijkbaar waren de zes scheppingsdagen lange tijdsperiodes waarin Jehovah de aarde bewoonbaar maakte voor mensen.

 • Het Bijbelse scheppingsverslag is niet in tegenspraak met wetenschappelijke conclusies over de leeftijd van het universum.

HEEFT GOD EVOLUTIE GEBRUIKT?

Veel mensen die de Bijbel afwijzen, geloven in de theorie dat het leven uit levenloze chemische stoffen voortgekomen is door onbekende, toevallige processen. Volgens die theorie is er op een bepaald moment een zelfreplicerend organisme ontstaan dat op een bacterie leek, en hebben zich daaruit geleidelijk alle soorten ontwikkeld die er nu zijn. Dat zou dus betekenen dat de mens in al zijn complexiteit uit bacteriën geëvolueerd zou zijn.

De evolutietheorie wordt ook aanvaard door veel mensen die de Bijbel als het Woord van God zien. Ze geloven dat God het eerste leven op aarde creëerde en het evolutieproces daarna alleen in de gaten hield en misschien bijstuurde. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt.

Het Bijbelse scheppingsverslag is niet in tegenspraak met de wetenschappelijke waarneming dat er variaties binnen een soort bestaan

 • Volgens de Bijbel heeft God alle hoofdsoorten van planten en dieren gemaakt, en ook een volmaakte man en vrouw met eigenschappen als zelfbesef, liefde, wijsheid en gerechtigheid.

 • De planten- en diersoorten die God heeft gemaakt, hebben duidelijk veranderingen ondergaan, en er zijn variaties ontstaan binnen de hoofdsoorten. In veel gevallen zijn er opvallende verschillen te zien tussen de resulterende levensvormen.

 • Het Bijbelse scheppingsverslag is niet in tegenspraak met de wetenschappelijke waarneming dat er variaties binnen een soort bestaan.

 EEN SCHEPPER ZICHTBAAR IN DE SCHEPPING

De Britse bioloog Alfred Russel Wallace, die halverwege de negentiende eeuw leefde, stemde in met Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie. Maar zelfs deze beroemde evolutionist heeft naar verluidt gezegd: „Voor degenen die ogen hebben om te zien en een geest die gewend is om na te denken, is er intelligente en bewuste leiding in de kleinste cellen, in het bloed, op de hele aarde en in de rest van het universum, (...) kort gezegd: er is Intelligentie.”

Bijna tweeduizend jaar voordat Wallace leefde, stond al in de Bijbel: „Want zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid” (Romeinen 1:20). Het is goed af en toe de tijd te nemen om stil te staan bij de schitterende, complexe wonderen in de natuur: van één enkel grassprietje tot de talloze hemellichamen. Door de schepping te onderzoeken, wordt God zichtbaar.

Maar misschien vraagt u zich af: Als er een liefdevolle God bestaat die alles op aarde heeft geschapen, waarom zou hij dan lijden toelaten? Heeft hij zijn schepping in de steek gelaten? Hoe ziet de toekomst eruit? In de Bijbel staan nog veel meer waarheden die de meeste mensen niet kennen en die verborgen zijn als gevolg van menselijke ideeën en religieuze agenda’s. De uitgevers van dit tijdschrift, Jehovah’s Getuigen, willen u graag helpen de Bijbelse waarheid te onderzoeken en meer te weten te komen over de Schepper en de toekomst van de mens.