Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Evolutie

Evolutie

Volgens sommige mensen is het leven geëvolueerd. Anderen beweren dat God de schepping in gang heeft gezet en het door het evolutieproces heeft laten overnemen. Wat zegt de Bijbel?

Sluit het Bijbelse scheppingsverslag de mogelijkheid uit dat het heelal door de oerknal is ontstaan?

De Bijbel zegt: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1). Er staat niet precies hoe God alles heeft gemaakt. Dus zelfs als ons universum door een kosmische explosie is ontstaan, zou dat niet in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Genesis 1:1 zou juist de vraag beantwoorden wie de oerknal heeft veroorzaakt.

Veel onderzoekers geloven dat de oerknal een spontane, ongeleide gebeurtenis was die ervoor zorgde dat deeltjes materie in de loop van de tijd vanzelf sterren en planeten vormden. De Bijbel ondersteunt die gedachte niet maar zegt dat het universum rechtstreeks door God is gevormd, of hij daar nu een kosmische explosie bij gebruikte of een andere methode.

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1)

Kunnen levende wezens volgens de Bijbel na verloop van tijd veranderen?

De Bijbel zegt dat God levende wezens maakte ‘naar hun soort’ (Genesis 1:11, 12, 21, 24, 25). Kan er variatie plaatsvinden binnen een soort? Ja. Maar bewijzen waargenomen aanpassingen binnen een soort dat er uiteindelijk nieuwe soorten kunnen ontstaan? Nee.

Sta eens stil bij het volgende voorbeeld. In de jaren zeventig bestudeerden onderzoekers vinken op de Galápagoseilanden. Het viel hun op dat vinken met een iets grotere snavel tijdens een klimaatverandering makkelijker overleefden. Volgens sommigen was dat een bewijs voor evolutie. Maar was dat echt een bewijs voor evolutie, of gewoon van aanpassing? Jaren later werd de populatie weer gedomineerd door vinken met een kleinere snavel. Door dit experiment kwam Jeffrey Schwartz, hoogleraar in de antropologie, tot de conclusie dat natuurlijke selectie een soort kan helpen zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, maar geen nieuwe soort voortbrengt.

Valt de evolutietheorie te rijmen met de Bijbel?

Volgens de Bijbel heeft God ‘alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11). Hij ging pas ‘rusten’ toen hij klaar was met zijn scheppingswerk (Genesis 2:2). Het idee is duidelijk: God maakte niet een eenvoudig organisme om vervolgens te gaan rusten of achterover te leunen, terwijl dat organisme gedurende miljoenen jaren evolueerde tot verschillende soorten vissen, apen en mensen. * Dat idee, macro-evolutie genoemd, ontkent de rol van een Maker, die volgens de Bijbel ‘de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is’ heeft gemaakt (Exodus 20:11; Openbaring 10:6).

‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11)

Kom meer te weten: Volgens de Bijbel zijn Gods ‘onzichtbare eigenschappen vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken’ (Romeinen 1:20, De Nieuwe Bijbelvertaling). Als we meer over God te weten komen, kan dat ons leven een doel geven, want hij heeft een liefdevol voornemen met iedereen die hem oprecht wil leren kennen (Prediker 12:13; Hebreeën 11:6). Neem voor meer informatie contact op met Jehovah’s Getuigen of ga naar www.jw.org/nl. Ga naar WAT DE BIJBEL LEERT > VRAGEN OVER DE BIJBEL.

^ ¶12 Creationisten beweren dat God de aarde in zes dagen van 24 uur heeft gemaakt. De Bijbel ondersteunt die conclusie niet. Zie voor meer informatie blz. 24-27 van de brochure Is het leven geschapen? Deze brochure is uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en gratis te downloaden op www.jw.org/nl.