Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zegeningen die meer waard zijn dan rijkdom

Zegeningen die meer waard zijn dan rijkdom

JON had een zeer succesvolle carrière als consultant in de Verenigde Staten. Als jonge man reisde hij al over de hele wereld en verdiende hij veel geld. Zijn vrouw en hij hadden een schitterend huis en een comfortabele stijl van leven. Veel mensen vonden dat ze het goed voor elkaar hadden.

Neem een ander voorbeeld. Kostas * werd uit meer dan vijfduizend kandidaten gekozen voor één van de slechts tachtig stageplekken bij een bekende Europese bank. Binnen een paar jaar maakte hij herhaaldelijk promotie. Uiteindelijk werd hij manager van een grote afdeling bij een andere bank. Tegen de tijd dat hij daar wegging om zijn eigen bedrijf te beginnen, verdiende hij per jaar meer geld dan de meeste mensen in hun hele leven verdienen. Hij vond dat hij bofte.

Toch zijn deze mannen ervan overtuigd dat er zegeningen zijn die groter zijn dan materiële rijkdom. Tegenwoordig zet Jon zich bijvoorbeeld in om als Bijbelonderwijzer anderen te helpen een hechtere band met God te krijgen. „Ik heb persoonlijk ondervonden dat materiële rijkdom je niet gelukkig maakt”, zegt hij. „De moeite die het kost het te krijgen en te houden, slokt bijna al je tijd op. Maar als je volgens Bijbelse principes leeft, levert dat heel veel zegeningen op, zoals een gelukkiger huwelijk, gemoedsrust en een goed geweten.”

Kostas merkt in dezelfde trant op: „God wil niet dat we een leven van overdreven weelde leiden. Ik ben er vast van overtuigd dat we de dingen die hij ons naast onze dagelijkse behoeften geeft, in overeenstemming met zijn wil moeten gebruiken.” Onlangs zijn Kostas en zijn gezin begonnen met het leren van een andere taal om meer mensen Bijbelse beginselen te kunnen onderwijzen. Hij zegt: „We hebben gemerkt dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen” (Handelingen 20:35).

Jon en Kostas hebben dus geleerd dat geestelijke zegeningen veel waardevoller zijn dan materiële rijkdom. Daniel Gilbert, hoogleraar aan de Harvard-universiteit, merkt op dat psychologen „decennia hebben gespendeerd aan het bestuderen van de relatie tussen rijkdom en geluk, en de algemene conclusie is dat rijkdom het geluk van mensen vergroot als ze erdoor uit een situatie van bittere armoede worden getild en tot de middenklasse gaan behoren”. Maar dan voegt hij eraan toe „dat rijkdom daarna nog maar weinig effect heeft op de vermeerdering van geluk”.

Een les die vaak pijnlijk duidelijk wordt

„Eenmaal boven de armoedegrens”, merkt een deskundige op, „zijn stijgingen van het inkomen van verbazingwekkend weinig invloed op iemands geluk.” In het begin van de vorige eeuw werd een verslaggever hiervan doordrongen tijdens een interview met Andrew Carnegie, een van de grondleggers van de staalindustrie en destijds een van de rijkste mensen ter wereld. „Ik ben niet te benijden”, vertelde Carnegie. „Wat heb ik aan mijn vermogen? Ik ben zestig en kan mijn voedsel niet verteren. Ik zou er al mijn miljoenen voor overhebben als ik weer jong en gezond kon zijn.”

De verslaggever voegde eraan toe: „Carnegie draaide zich plotseling om en zei fluisterend en met een moeilijk te omschrijven bitterheid: ’Ik zou alles wel willen verkopen als ik mijn leven over kon doen.’” Een andere multimiljonair, de oliemagnaat J.P. Getty, zei later iets soortgelijks: „Geld maakt niet per se gelukkig. Misschien wel ongelukkig.”

Wellicht bent u het eens met de Bijbelschrijver die vroeg: „Geef mij noch armoede noch rijkdom. Laat mij het mij toebedeelde voedsel verorberen, opdat ik niet verzadigd word en ik u werkelijk verloochen en zeg: ’Wie is Jehovah?’, en opdat ik niet tot armoede geraak en ik werkelijk steel en mij vergrijp aan de naam van mijn God” (Spreuken 30:8, 9).

Koning Salomo van het Israël uit de oudheid legde uit: „Ik werd groter en nam meer toe dan al wie zich vóór mij in Jeruzalem bevond.” Toch voegde hij eraan toe: „Alles was ijdelheid en een najagen van wind.” Salomo zei ook: „De zegen van Jehovah — die maakt rijk, en hij voegt er geen smart bij” (Prediker 2:9-11; 5:12, 13; Spreuken 10:22).

Verstandig met geld omgaan kan het leven plezieriger maken

De manier om eeuwige zegeningen te krijgen

Het is duidelijk dat waar en blijvend geluk alleen te vinden is als we voldoende aandacht schenken aan onze geestelijke behoeften. Als we God op de eerste plaats stellen, zullen we merken dat elk aspect van ons leven rijker wordt en meer inhoud krijgt.

Gelukkig kunnen we zeggen dat geld niet altijd de oorzaak van zorgen zal zijn. De Bijbel geeft ons de verzekering dat de zakenwereld met al zijn hebzucht en uitbuiting in de toekomst voorgoed zal worden verwijderd (1 Johannes 2:15-17). Gods nieuwe wereld die in aantocht is, zal bestuurd worden door zijn rechtvaardige principes. De aarde zal veranderd worden in een paradijs zoals God oorspronkelijk bedoeld had toen hij het eerste mensenpaar erin plaatste. Wat zal het een prachtige aanblik zijn wanneer de hele aarde vervuld zal zijn van geluk, vrede en liefde! — Jesaja 2:2-4; 2 Petrus 3:13; 1 Johannes 4:8-11.

Als we God op de eerste plaats stellen, kan dat ons leven meer inhoud geven

Dat zal geen sober of saai leven zijn. Wanneer God zijn voornemen vervult om mensen eeuwig in een aards paradijs te laten leven, zullen er niet alleen geestelijke maar ook materiële zegeningen zijn. We krijgen de verzekering dat er voor iedereen meer dan voldoende voedsel, onderdak en zinvol werk zal zijn. Armoede zal compleet zijn uitgeroeid (Psalm 72:16; Jesaja 65:21-23; Micha 4:4).

Niemand die oprecht geloof oefent in Jehovah, de God van de Bijbel, zal teleurgesteld worden (Romeinen 10:11-13). Het is daarom verstandig om nu zegeningen na te streven die waardevoller zijn dan rijkdom! — 1 Timotheüs 6:6-10.

^ ¶3 Naam is veranderd.