Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Moet ik betere vrienden zoeken?

Moet ik betere vrienden zoeken?

Jonge mensen vragen

Moet ik betere vrienden zoeken?

„Als ik boos ben, heb ik iemand nodig tegen wie ik dat kan spuien. Als ik verdrietig ben, wil ik iemand die tegen me zegt dat het goed komt. Als ik blij ben, wil ik dat aan iemand vertellen. Ik kan echt niet zonder vriendinnen.” — Brittany.

ER IS wel gezegd dat kleine kinderen speelkameraadjes nodig hebben, maar dat tieners vrienden nodig hebben. Wat is het verschil?

Een speelkameraadje is iemand die je gezelschap houdt.

Een vriend is iemand die ook dezelfde normen en waarden heeft als jij.

De Bijbel zegt bovendien: „Een ware metgezel heeft te allen tijde lief, en is een broeder die geboren wordt voor de tijd dat er benauwdheid is” (Spreuken 17:17). Zo’n vriendschap gaat vast een stuk dieper dan de vriendschappen die je in de speeltuin had!

Feit: Terwijl je bezig bent volwassen te worden, heb je vrienden nodig die

(1) goede eigenschappen hebben

(2) zich aan hoge normen houden

(3) een positieve invloed op je hebben

Vraag: Hoe weet je of je vrienden daaraan voldoen? Laten we de drie voorwaarden een voor een doornemen.

Voorwaarde 1 — Goede eigenschappen

Wat je moet weten. Niet iedereen die zegt een vriend te zijn, is dat ook echt. De Bijbel zegt zelfs: „Er bestaan metgezellen die geneigd zijn elkaar aan stukken te breken” (Spreuken 18:24). Dat klinkt misschien overdreven. Maar vraag je eens af: Heb je weleens een ’vriend’ gehad die misbruik van je maakte? Of een ’vriend’ die achter je rug over je praatte of over je roddelde? Als je dat meemaakt, kun je het vertrouwen in je vrienden kwijtraken. * Wanneer het op vrienden aankomt, kun je beter een paar goede vrienden hebben dan een heleboel zogenaamde vrienden!

Wat je kunt doen. Kies vrienden met eigenschappen waar je een voorbeeld aan kunt nemen.

„Iedereen is altijd heel positief over mijn vriendin Fiona. Ik wil dat er over mij ook zo positief wordt gepraat en ik wil graag net zo’n goede reputatie hebben als zij. Dat vind ik heel belangrijk.” — Yvette (17).

Doe deze oefening.

1. Lees Galaten 5:22, 23.

2. Vraag je af: hebben mijn vrienden de eigenschappen waaruit „de vrucht van de geest” bestaat?

3. Schrijf hieronder de namen van je beste vriend(inn)en op. Schrijf naast elke naam welke eigenschap het meest bij die persoon opvalt.

Naam Eigenschap

․․․․․ ․․․․․

․․․․․ ․․․․․

․․․․․ ․․․․․

Hint: Als er alleen negatieve eigenschappen bij je opkomen, wordt het waarschijnlijk tijd betere vrienden te zoeken!

Voorwaarde 2 — Hoge normen

Wat je moet weten. Als je wanhopig op zoek bent naar vrienden, is de kans groot dat je de verkeerde soort vrienden krijgt. In de Bijbel staat: „Wie zich met de verstandelozen inlaat, zal het slecht vergaan” (Spreuken 13:20). De uitdrukking „verstandelozen” slaat niet op mensen die geen intelligentie hebben, maar op mensen die verstandige argumenten in de wind slaan en in moreel opzicht onverstandige keuzes maken — het soort vrienden dat je kunt missen als kiespijn!

Wat je kunt doen. In plaats van maar met iedereen bevriend te raken die jou als vriend wil hebben, is het verstandig kieskeurig te zijn (Psalm 26:4). Dat betekent niet dat je bevooroordeeld mag zijn, maar het wil zeggen dat je genoeg inzicht moet hebben om ’het onderscheid te zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen iemand die God dient en iemand die hem niet heeft gediend’ (Maleachi 3:18).

God is niet bevooroordeeld, maar hij is wel kieskeurig als het erop aankomt wie hij ’als gast in zijn tent’ accepteert (Psalm 15:1-5). Jij kunt zijn voorbeeld volgen. Als je je aan hoge normen houdt, is de kans groter dat je mensen aantrekt die dat ook proberen te doen. Uiteindelijk zijn dat de beste vrienden die je kunt hebben!

„Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me geholpen hebben vrienden te vinden: mensen van mijn eigen leeftijd die geestelijk goed bezig zijn.” — Christopher (13).

Doe deze oefening.

Beantwoord de volgende vragen:

▪ Als ik bij mijn vrienden ben, maak ik me dan vaak zorgen dat ze zullen proberen me over te halen om iets verkeerds te doen?

□ Ja □ Nee

▪ Wil ik mijn vrienden liever niet aan mijn ouders voorstellen omdat ik bang ben dat mijn ouders iets op ze aan te merken zullen hebben?

□ Ja □ Nee

Hint: Als je antwoord op beide vragen ja is, ga dan op zoek naar vrienden met hogere normen. Begin bij personen die iets ouder zijn dan jij en die een goed voorbeeld geven als christen.

Voorwaarde 3 — Een positieve invloed

Wat je moet weten. In de Bijbel staat: „Slechte omgang bederft nuttige gewoonten” (1 Korinthiërs 15:33). Lauren (20) vertelt: „Mijn klasgenoten accepteerden me zolang ik deed wat zij van me vroegen. Ik was eenzaam en dus besloot ik me aan hen aan te passen om erbij te horen.” Maar door je aan de normen van anderen aan te passen, zo ontdekte Lauren, kun je worden als een pion op een schaakbord en kunnen ze met je doen wat ze willen. Je verdient toch echt beter!

Wat je kunt doen. Maak een eind aan de vriendschap met personen die willen dat je je aan hun leefstijl aanpast. Dan zul je meer zelfvertrouwen krijgen en je openstellen voor vrienden die een positieve invloed op je hebben (Romeinen 12:2).

„Mijn goede vriend Clint is heel nuchter en leeft met me mee, en daardoor is hij altijd een grote aanmoediging voor me.” — Jason (21).

Doe deze oefening.

Stel jezelf de volgende vragen:

▪ Verander ik mijn kleding of de manier waarop ik praat of dingen doe om bij mijn vrienden in de smaak te vallen?

□ Ja □ Nee

▪ Ga ik naar gelegenheden met een dubieuze reputatie waar ik zonder mijn vrienden nooit zou komen?

□ Ja □ Nee

Hint: Als je antwoord op bovenstaande vragen ja is, vraag dan je ouders of een andere verstandige volwassene om advies. Als je een Getuige van Jehovah bent, zou je ook een ouderling kunnen vragen je te helpen vrienden te vinden die een betere invloed op je hebben.

Meer artikelen uit de „Jonge mensen vragen”-serie vind je op www.watchtower.org/ypo

[Voetnoot]

^ ¶14 Natuurlijk maakt iedereen fouten (Romeinen 3:23). Dus als een vriend je kwetst maar daar echt spijt van heeft, bedenk dan dat ’liefde een menigte van zonden bedekt’ (1 Petrus 4:8).

OM OVER NA TE DENKEN

▪ Welke eigenschappen waardeer je het meest in een vriend, en waarom?

▪ Aan welke eigenschappen moet je zelf werken om een betere vriend te zijn?

[Kader/Illustratie op blz. 19]

WAT ANDERE JONGEREN ZEGGEN

„Toen mijn ouders me uit de buurt probeerden te houden van een bepaalde groep vrienden, dacht ik bij mezelf dat zij de enigen waren met wie ik wilde omgaan. Maar de raad van mijn ouders was terecht, en toen ik eenmaal mijn oogkleppen had afgedaan, ging ik inzien dat ik genoeg vrienden kon vinden die beter voor me waren.” — Cole.

„Samen met mensen uit de gemeente prediken is voor mij de beste manier om ze te leren kennen. Dan kan ik omgaan met allerlei mensen, jong en oud. En dan breng ik tijd door met mensen die van Jehovah houden.” — Yvette.

„Ik bad om vrienden, maar realiseerde me toen dat ik zelf niks deed om vrienden te maken. Dus nam ik het initiatief om op de vergaderingen met anderen te praten. Al snel had ik veel nieuwe vrienden. Ik voel me nu bijna nooit meer eenzaam.” — Sam.

[Kader op blz. 20]

TIPS OM UIT TE PROBEREN

Praat met je ouders over vriendschap. Vraag wat voor vrienden zij hadden toen ze even oud waren als jij. Hebben ze spijt van de vrienden die ze toen gekozen hebben? Waarom dan? Vraag hoe je problemen die zij meegemaakt hebben, zou kunnen vermijden.

Stel je vrienden aan je ouders voor. Als je dat liever niet doet, vraag je dan af hoe dat komt. Is er iets met je vrienden waarvan je al weet dat je ouders er niet blij mee zullen zijn? Misschien moet je dan iets beter opletten bij het uitkiezen van vrienden.

[Kader op blz. 20]

DRIE MANIEREN OM GOEDE VRIENDEN TE HOUDEN

Luister goed. Wees geïnteresseerd in je vrienden, hoe het met ze gaat en waar ze mee zitten. — Filippenzen 2:4.

Wees vergevensgezind. Verwacht geen volmaaktheid. „Wij allen struikelen vele malen.” — Jakobus 3:2.

Geef ze de ruimte. Je hoeft je niet aan ze vast te klemmen. Echte vrienden zullen er voor je zijn als je ze nodig hebt. — Prediker 4:9, 10.

[Illustratie op blz. 18, 19]

Als je je aanpast aan de normen van anderen om erbij te horen, word je als een pion op een schaakbord en kunnen ze met je doen wat ze willen