Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Van onze lezers

Van onze lezers

Van onze lezers

Oude handschriften — Hoe worden ze gedateerd? (februari 2008) Ik was geschokt toen ik dit artikel las. Ik begrijp dat v.G.T. „voor de gewone tijdrekening” en G.T. „van de gewone tijdrekening” betekent. Ik ben nu zeventig, en mijn hele leven heb ik bij jaartallen altijd een vermelding gezien die aangeeft of het om de periode voor of na de geboorte van Jezus gaat. Door v.G.T. en G.T. te gebruiken, wordt voor mijn gevoel de geboorte van Jezus ontkend.

R.W., Verenigde Staten

Reactie van „Ontwaakt!”: Hoewel de aanduidingen v.Chr. (voor Christus) en n.Chr. (na Christus) worden gebruikt in landen die overwegend christelijk zijn, hebben wij ervoor gekozen de aanduidingen v.G.T. (voor de gewone tijdrekening) en G.T. (van de gewone tijdrekening) te gebruiken. De eerste reden daarvoor is dat er heel wat bewijzen zijn dat Jezus in het jaar 2 voor onze jaartelling geboren werd. Ten tweede wordt de literatuur die door Jehovah’s Getuigen wordt gedrukt op grote schaal verspreid in talen die door veel niet-christenen gelezen worden. Ten derde betekent de titel Christus „Gezalfde”. Jezus werd de Messias of Christus toen hij bij zijn doop in het jaar 29 met Gods geest werd gezalfd (Mattheüs 3:13-17). Jezus werd dus niet als Christus geboren; hij werd Christus in het jaar dat hij gedoopt werd. U kunt er zeker van zijn dat Jehovah’s Getuigen geloven dat Jezus en zijn offer van essentieel belang zijn voor de vervulling van Gods voornemens en voor onze persoonlijke redding.

Jonge mensen vragen . . . Hoe kan ik omgaan met mijn ziekte? (februari 2008) Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben voor dit artikel, dat precies op het juiste moment kwam! Vanwege ziekte moest ik drie weken in het ziekenhuis doorbrengen. Ik kreeg het tijdschrift toen ik net uit het ziekenhuis kwam. Ik herkende me in veel dingen die de jongeren in het artikel zeiden. Bedankt voor die voorbeelden en voor de raad.

K.P., Canada

Ik was ontroerd door het feit dat Jehovah God troost geeft, ook aan gehandicapten zoals ik. Toen ik nog heel klein was, werd bij mij de diagnose spastische verlamming gesteld. Hoewel ik niet kan lopen, ben ik in de hulppioniersdienst. Ik kijk uit naar het komende paradijs hier op aarde, waarin alle mensen die nu een handicap hebben ’zullen klimmen net als een hert’ (Jesaja 35:5, 6).

J.J., Zuid-Korea

Ik heb dit artikel steeds opnieuw gelezen. Ik moest huilen bij het idee dat Jehovah liefdevolle gedachten voor ons koestert. Het is alsof hij ons in een warme deken wikkelt zodat ons niets kan overkomen. Heel erg bedankt.

M.T., Japan

Is de dood het einde van alles? (december 2007) Ik heb mijn moeder enkele maanden geleden verloren. De uitleg in deze serie, vooral de beloften over de opstanding, heeft echt mijn hart geraakt. Heel erg bedankt. Ik ben er echt door getroost en aangemoedigd.

M.R., Madagaskar