Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een blik op de wereld

Een blik op de wereld

Een blik op de wereld

▪ Een uitgebreid onderzoek naar de conditie van rifvormende koraalsoorten geeft aan dat 32,8 procent van de soorten waarvan men over voldoende meetgegevens beschikte, als gevolg van de invloed van de mens ter plekke of de klimaatverandering „een verhoogd risico op uitsterven” loopt. — SCIENCE, VS.

▪ Van de ruim 2000 kinderen met ademhalingsproblemen die in een kinderziekenhuis in Athene werden onderzocht, „bleek 65 procent blootgesteld te zijn geweest aan [tabaks]rook van een of beide ouders”. — KATHIMERINI (ENGELSE EDITIE), GRIEKENLAND.

▪ „De sterk stijgende olieprijzen, de toenemende kosten van levensonderhoud, (...) de dreiging van een economische recessie (...) en de herhaaldelijk terugkerende natuurrampen die onze kwetsbaarheid onderstrepen: we hebben kennelijk geen passende korte- of langetermijnoplossingen voor deze ernstige kwesties.” — LLUÍS MARIA DE PUIG, VOORZITTER PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA.

▪ In Polen hebben 17 procent van de jongens en 18 procent van de meisjes vóór hun vijftiende al met drugs geëxperimenteerd. — ŻYCIE WARSZAWY, POLEN.

Mensenetende leeuwen

Door de bevolkingstoename in Afrika neemt het leefgebied van wilde dieren af, met als gevolg dat er „vaak gewelddadige confrontaties” plaatsvinden, zo meldt het in Kaapstad verschijnende blad Africa Geographic. Vooral leeuwen „lijken de mens als prooi te hebben ontdekt”. Zo hebben leeuwen in Tanzania sinds 1990 elk jaar minstens 70 mensen gedood. Volgens het blad komt het voor dat leeuwentroepen zelfs „in mensen gespecialiseerd zijn, waarbij ze mensen bij de ingang van hutten aanvallen en door rieten daken en lemen muren heen breken”.

Egyptische graansilo’s blootgelegd

Archeologen van de Universiteit van Chicago hebben in het zuiden van Egypte zeven graanopslagplaatsen uit de oudheid opgegraven, de grootste die men ooit in het land heeft aangetroffen. Aan de hand van de voorwerpen die in de buurt werden gevonden, waren de archeologen in staat de silo’s te dateren tussen 1630 en 1520 voor onze jaartelling. Als die datering klopt, bestonden de opslagplaatsen al in de tijd van Mozes. De ronde, van leemsteen gemaakte silo’s, met een doorsnee van zo’n 5,5 tot 6,5 meter en een hoogte van waarschijnlijk minimaal 7,5 meter, maakten deel uit van een plaatselijk bestuurscentrum. De universiteit meldt in een verslag over de vondst dat zulke centra „fungeerden als plaatsen waar de agrarische welvaart van de Nijlvallei voor de staat werd bijeengebracht. Graan was de valuta waaraan de far[ao]’s hun macht ontleenden.” Het verslag vervolgt: „Graan was een betaalmiddel, waardoor de silo’s niet alleen als voedselbron maar ook als bank fungeerden.”

IJzersterk papier

Onderzoekers van het Zweedse Koninklijke Instituut voor Technologie hebben een methode ontwikkeld om papier te produceren uit houtcellulose waarbij de natuurlijke sterkte van de vezels behouden blijft. Bij de normale mechanische verwerking van houtpulp bij papierfabricage raken de minuscule cellulosevezels beschadigd waardoor hun sterkte erg afneemt. Maar het Zweedse team is erin geslaagd de pulp met enzymen af te breken en de cellulosevezels vervolgens met gebruik van een mechanische klopper voorzichtig in water uiteen te laten vallen. Wanneer de onbeschadigd gebleven vezels van het water worden gescheiden, gaan ze tal van verbindingen met elkaar aan, waarbij vellen papier ontstaan met een vloeisterkte die groter is dan van gietijzer en bijna zo groot als van constructiestaal.