Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Ga verstandig met uw geld om

Ga verstandig met uw geld om

HET gezegde ’geld is de wortel van alle kwaad’ wordt vaak aan de Bijbel toegeschreven. Maar wat de Bijbel feitelijk zegt is: „De liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen” (1 Timotheüs 6:10). Er zijn mensen die inderdaad aan geld gehecht zijn geraakt en die bijna al hun energie besteden aan het vergaren van rijkdom. Sommigen zijn een slaaf van het geld geworden en hebben daar de tragische vruchten van geoogst. Geld kan bij een juist gebruik echter een nuttig instrument zijn. De Bijbel bevestigt dat ’geld een hoop problemen oplost’ (Prediker 10:19, Holy Bible — Easy-to-Read Version).

Hoewel de Bijbel er geen aanspraak op maakt een financieel handboek te zijn, staan er wel praktische adviezen in die u kunnen helpen verstandig met uw geld om te gaan. De volgende vijf stappen worden algemeen aanbevolen door financieel adviseurs en komen overeen met principes die lang geleden in de Bijbel werden opgetekend.

Weet hoeveel geld er binnenkomt en geef minder uit dan u verdient

Spaar. Het Bijbelverslag laat zien dat de Israëlieten in de oudheid het belang van sparen werd bijgebracht. Ze moesten elk jaar een tiende opzijleggen om uitsluitend te gebruiken voor het bijwonen van de nationale feesten (Deuteronomium 14:22-27). De apostel Paulus spoorde de eerste-eeuwse christenen aan elke week geld opzij te leggen om daarmee later hun behoeftige geloofsgenoten te kunnen helpen (1 Korinthiërs 16:1, 2). De meeste budgetconsulenten geven het advies om te sparen. Geef sparen prioriteit. Zet de hoeveelheid geld die u wilt sparen altijd direct na ontvangst op een spaarrekening, of geef het op een andere veilige plek in bewaring. Dat zal voorkomen dat u in de verleiding komt het uit te geven.

Stel een budget op. Dit is de enige praktische manier waarop u uw uitgaven in de gaten kunt houden, kunt beheersen of beperken. Een goed budget kan u inzicht geven in waar uw geld naartoe gaat en het kan u helpen uw financiële doelen te bereiken. Weet hoeveel geld er binnenkomt en geef minder geld uit dan u verdient. Leer wat het verschil is tussen wat u echt nodig hebt en wat u alleen maar wilt. Jezus gaf de wijze aansporing om voordat men aan een project begint „de kosten te berekenen” (Lukas 14:28). De Bijbel geeft ons het advies onnodige schulden te vermijden (Spreuken 22:7).

Maak een planning. Ga zorgvuldig na wat uw toekomstige behoeften zijn. Als u bijvoorbeeld van plan bent een huis of een appartement te kopen, is het misschien een goede beslissing om tegen een redelijke rente een hypotheek te nemen. Zo kan een gezinshoofd het nodig vinden om ter bescherming van zijn dierbaren bijvoorbeeld een levens-, ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nagaan wat uw behoeften voor de toekomst zijn, kan ook betekenen dat u een planning maakt voor uw pensioen. Spreuken 21:5 herinnert ons eraan dat ’de plannen van de vlijtige waarlijk tot voordeel leiden’.

Leer wat het verschil is tussen wat u echt nodig hebt en wat u alleen maar wilt

Leer. Investeer in uzelf door vaardigheden aan te leren en voor uw lichamelijke en emotionele welzijn te zorgen. Dat zijn investeringen waar u later profijt van zult hebben. Maak van leren een levenslange gewoonte. De Bijbel hecht grote waarde aan „praktische wijsheid en denkvermogen” en spoort ons aan ze te blijven ontwikkelen (Spreuken 3:21, 22; Prediker 10:10).

Wees evenwichtig. Uit veel onderzoeken is gebleken dat iemand die meer om mensen geeft dan om geld, gelukkiger is. Sommige mensen laten toe dat hebzucht hen uit hun evenwicht brengt. Op welke manier? Door nadat ze aan hun basisbehoeften hebben voldaan rijkdom te gaan vergaren. Maar hoeveel heeft een mens naast voedsel, kleding en onderdak echt nodig? Het is niet zo verwonderlijk dat de Bijbelschrijver die aan het begin van dit artikel werd aangehaald ook schreef: „Wanneer wij daarom voedsel, kleding en onderdak hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn” (1 Timotheüs 6:8). Als we tevredenheid aankweken, zullen we geen liefde voor geld ontwikkelen en gevrijwaard blijven voor de problemen die daarmee gepaard gaan.

De liefde voor geld is inderdaad de wortel van allerlei kwaad. Geld kan ons in zijn greep krijgen — als we dat toelaten. Maar wanneer we er goed mee omgaan, kan geld ons de vrijheid geven de belangrijker dingen in het leven na te streven, zoals een hechte band met familie, vrienden en God. Toch lijkt het in deze wereld onmogelijk helemaal vrij van geldzorgen te zijn. Zal geld altijd zo’n oorzaak van zorgen blijven? Zal er ooit een eind aan armoede komen? Het laatste artikel van deze serie zal die vragen beantwoorden.

Hoeveel heeft een mens naast voedsel, kleding en onderdak echt nodig?