Blijf in Gods liefde

Dit boek zal je helpen Bijbelse principes in je leven te blijven toepassen en daardoor in Gods liefde te blijven.

Een brief van het Besturende Lichaam

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen spoort iedereen die van Jehovah houdt aan het voorbeeld van Jezus te volgen, die in de liefde van zijn Vader bleef.

HOOFDSTUK 1

Wat betekent de liefde voor God?

De Bijbel legt in één zin uit hoe je kunt laten zien dat je van God houdt.

HOOFDSTUK 2

Hoe bewaar je een goed geweten?

Kun je zelf denken dat je een zuiver geweten hebt terwijl het toch niet rein is in Gods ogen?

HOOFDSTUK 3

Hou van mensen van wie God houdt

Jehovah is kieskeurig bij het kiezen van vrienden en dat moeten wij ook zijn.

HOOFDSTUK 4

Waarom moet je gezag respecteren?

De Bijbel laat zien dat God wil dat we op drie belangrijke terreinen van ons leven respect voor gezag tonen.

HOOFDSTUK 5

Geen deel van de wereld zijn

Gods Woord noemt vijf manieren waarop we geen deel van de wereld mogen zijn.

HOOFDSTUK 6

Hoe kies je goed entertainment?

Drie vragen om je te helpen goede keuzes te maken.

HOOFDSTUK 7

Denk jij net zo over het leven als God?

Is er meer bij betrokken dan alleen een ander niet doden?

HOOFDSTUK 8

God houdt van reine mensen

De Bijbel kan je helpen gewoonten te mijden die je in Jehovah’s ogen onrein zouden maken.

HOOFDSTUK 9

‘Ontvlucht seksuele immoraliteit!’

Elk jaar maken duizenden christenen zich schuldig aan seksuele immoraliteit. Hoe kun je voorkomen dat je in die valstrik loopt?

HOOFDSTUK 10

Het huwelijk is een geschenk van een liefdevolle God

Hoe kun je je voorbereiden op het huwelijk? Als je al getrouwd bent, hoe maak je je huwelijk dan sterker?

HOOFDSTUK 11

‘Bezie het huwelijk als kostbaar’

Een zelfonderzoek dat bestaat uit zes vragen kan je helpen je huwelijk te verbeteren.

HOOFDSTUK 12

‘Zeg iets goeds dat opbouwt’

Wat je zegt kan afbreken of opbouwen. Leer hoe je het geschenk van de spraak kunt gebruiken zoals Jehovah het bedoeld heeft.

HOOFDSTUK 13

Feesten die God afkeurt

Sommige feesten waarvan gezegd wordt dat ze God eren, zijn eigenlijk heel kwetsend voor hem.

HOOFDSTUK 14

Wees in alle dingen eerlijk

Voordat je eerlijk kunt zijn tegen anderen, is er iets wat je eerst moet doen.

HOOFDSTUK 15

Geniet van je harde werk

De antwoorden op vijf belangrijke vragen zijn een hulp om te beslissen of je een bepaalde baan wel of niet kunt aannemen.

HOOFDSTUK 16

Bied weerstand aan de Duivel en zijn listen

We weten dat Satan machtig is, maar we willen daar niet te veel aandacht aan besteden. Waarom niet?

HOOFDSTUK 17

Bouw jezelf op ‘op het fundament van je allerheiligst geloof’

Drie stappen om je geloof te versterken zodat je in Gods liefde kunt blijven.

APPENDIX

Hoe we een uitgeslotene moeten behandelen

Is het echt nodig om elk contact te mijden?

APPENDIX

Wanneer en waarom is een hoofdbedekking nodig?

De Bijbel vermeldt drie factoren die een hulp zijn om die vraag te beantwoorden.

APPENDIX

Vlaggengroet, stemmen en burgerdienst

Welke Bijbelse principes zijn een hulp om hierin een goed geweten te houden?

APPENDIX

Bloedfracties en chirurgische procedures

Hier vind je een aantal richtlijnen die je kunnen helpen bij medische kwesties.

APPENDIX

Overwin de gewoonte om te masturberen

Hoe kun je deze onreine gewoonte overwinnen?

APPENDIX

De Bijbelse kijk op echtscheiding en uiteengaan

Wanneer is iemand die gescheiden is volgens de Bijbel vrij om te hertrouwen?

APPENDIX

Zakelijke geschillen oplossen

Mag een christen een rechtszaak aanspannen tegen een geloofsgenoot?