Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 8

God houdt van reine mensen

God houdt van reine mensen

‘U bent (...) zuiver voor de zuivere.’ — PSALM 18:25, 26.

1-3. (a) Waarom zorgt een moeder ervoor dat haar zoontje er netjes en schoon uitziet? (b) Waarom wil Jehovah dat zijn aanbidders rein zijn, en wat motiveert ons om rein te blijven?

EEN moeder maakt haar zoontje klaar om de deur uit te gaan. Ze zorgt ervoor dat hij gewassen is en dat zijn kleren netjes en schoon zijn. Ze weet dat een goede hygiëne heel belangrijk is voor zijn gezondheid. Ze beseft ook dat als haar zoontje er netjes uitziet, dit een positief beeld geeft van zijn ouders.

2 Jehovah, onze hemelse Vader, wil dat zijn aanbidders rein of zuiver zijn. In de Bijbel staat: ‘U bent (...) zuiver * voor  de zuivere’ (Psalm 18:25, 26). Jehovah houdt van ons en hij weet dat reinheid goed voor ons is. Hij verwacht ook van ons als zijn Getuigen dat we een positief beeld van hem geven. Als we er netjes en schoon uitzien en ons goed gedragen, zullen we Jehovah en zijn heilige naam eren en er geen schande over brengen (Ezechiël 36:22; lees 1 Petrus 2:12).

3 We weten dat Jehovah van reine mensen houdt, en dat motiveert ons om rein te blijven. Omdat we van hem houden, willen we dat onze manier van leven hem eert. We willen ook in zijn liefde blijven. Daarom gaan we bekijken waarom we rein moeten blijven, wat rein zijn betekent en hoe je ervoor kunt zorgen dat je rein blijft. Dat zal je helpen in te zien of er ruimte voor verbetering is.

WAAROM MOETEN WE REIN BLIJVEN?

4, 5. (a) Wat is de belangrijkste reden waarom we rein moeten blijven? (b) Hoe blijkt Jehovah’s reinheid uit de schepping?

4 Eén manier waarop Jehovah ons leidt, is door zijn voorbeeld. De Bijbel spoort ons daarom aan: ‘Volg God na’ (Efeziërs 5:1). De belangrijkste reden waarom we rein moeten blijven, is dat Jehovah, de God die we aanbidden, in elk opzicht rein, zuiver en heilig is. (Lees Leviticus 11:44, 45.)

5 Jehovah’s reinheid blijkt duidelijk uit de schepping, zoals geldt voor veel van Jehovah’s eigenschappen (Romeinen 1:20). De aarde werd ontworpen als een reine woonplaats voor de mens. Jehovah heeft ecologische kringlopen op gang gebracht die onze lucht en ons water reinigen. Bepaalde microben werken als een soort afvalverwerkingsbedrijf door afval om te zetten in onschadelijke producten. Wetenschappers hebben sommige van die hongerige micro-organismen gebruikt om olievlekken en andere vervuiling op te ruimen die door het egoïsme en de hebzucht van mensen zijn veroorzaakt. Het is duidelijk dat ‘de Maker van de aarde’ reinheid belangrijk vindt (Jeremia 10:12). Dat moet ook voor ons gelden.

6, 7. Hoe benadrukte de wet van Mozes dat reinheid een vereiste was voor aanbidders van Jehovah?

 6 Nog een reden waarom we rein moeten blijven, is dat Jehovah, onze Soevereine Heerser, dat van zijn aanbidders verlangt. Onder de wet die hij aan Israël gaf, waren reinheid en aanbidding nauw met elkaar verbonden. De wet bepaalde dat de hogepriester zich op de Verzoendag niet één maar twee keer moest wassen (Leviticus 16:4, 23, 24). Priesters moesten hun handen en voeten wassen voordat ze slachtoffers aan Jehovah brachten (Exodus 30:17-21; 2 Kronieken 4:6). In de wet werden zo’n 70 oorzaken van fysieke onreinheid en ceremoniële verontreiniging genoemd. Als een Israëliet onrein was, mocht hij niet deelnemen aan de aanbidding — in bepaalde gevallen stond daar zelfs de doodstraf op (Leviticus 15:31). Iedereen die weigerde de vereiste reinigingsprocedure te ondergaan, zoals het wassen van zijn lichaam en zijn kleren, moest ‘uit de gemeente worden verwijderd’ (Numeri 19:17-20).

7 Hoewel we niet onder de wet van Mozes staan, geeft die ons wel inzicht in Jehovah’s manier van denken. De wet maakte duidelijk dat reinheid een vereiste was voor zijn aanbidders. Jehovah verandert niet (Maleachi 3:6). Onze aanbidding kan alleen aanvaardbaar voor hem zijn als die ‘rein en onbesmet’ is (Jakobus 1:27). Het is dus belangrijk om te weten wat hij in dat opzicht van ons verwacht.

WAT REIN ZIJN IN GODS OGEN BETEKENT

8. Op welke terreinen verwacht Jehovah reinheid van ons?

8 In de Bijbel betekent reinheid meer dan alleen fysieke reinheid. Rein zijn in Gods ogen omvat alle aspecten van ons leven. Jehovah verwacht reinheid van ons op vier fundamentele terreinen: geestelijk, moreel, mentaal en fysiek. We gaan bespreken wat die terreinen inhouden.

9, 10. Wat betekent geestelijke reinheid, en wat zullen ware christenen mijden?

 9 Geestelijke reinheid. Eenvoudig gezegd betekent geestelijke reinheid dat je ware aanbidding niet met valse aanbidding vermengt. Toen de Israëlieten Babylon verlieten en teruggingen naar Jeruzalem, moesten ze gehoorzaam zijn aan de geïnspireerde waarschuwing: ‘Ga daar weg, raak niets onreins aan! (...) Blijf rein’ (Jesaja 52:11). De Israëlieten gingen in de eerste plaats terug om Jehovah’s aanbidding te herstellen. Die aanbidding moest rein zijn — niet besmet met de leerstellingen, praktijken en gebruiken van de Babylonische religie, die God onteerden.

10 In deze tijd moeten we als ware christenen oppassen dat we niet door valse aanbidding verontreinigd worden. (Lees 1 Korinthiërs 10:21.) We moeten heel voorzichtig zijn, want de invloed van valse religie is overal. In veel landen hebben allerlei tradities, activiteiten en rituelen te maken met valsreligieuze leerstellingen, zoals de gedachte dat iets binnen in ons na de dood voortleeft (Prediker 9:5, 6, 10). Ware christenen mijden gebruiken die met valsreligieuze ideeën te maken hebben. * Ook als anderen ons onder druk zetten, zullen we vasthouden aan de Bijbelse normen voor reine aanbidding (Handelingen 5:29).

11. Wat betekent morele reinheid, en waarom is het belangrijk dat je in dat opzicht rein blijft?

11 Morele reinheid. Morele reinheid betekent onder andere dat we ons niet schuldig maken aan seksuele immoraliteit. (Lees Efeziërs 5:5.) Het is heel belangrijk dat we moreel rein blijven. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, moeten we ‘seksuele immoraliteit ontvluchten’ om in Gods liefde te blijven. Mensen die een seksueel immoreel leven leiden en geen berouw hebben, ‘zullen Gods Koninkrijk niet erven’ (1 Korinthiërs 6:9, 10, 18). In Gods ogen horen zulke mensen bij degenen ‘die onrein en walgelijk zijn’. Als ze niet moreel rein worden, ‘is hun deel (...) de tweede dood’ (Openbaring 21:8).

12, 13. Welk verband is er tussen gedachten en daden, en hoe kun je mentaal rein blijven?

 12 Mentale reinheid. Gedachten leiden tot daden. Als we toelaten dat onze geest en ons hart blijven stilstaan bij verkeerde gedachten, zal dat vroeg of laat zeker tot onreine daden leiden (Mattheüs 5:28; 15:18-20). Maar als we onze geest met zuivere, reine gedachten vullen, motiveert dat ons tot rein gedrag. (Lees Filippenzen 4:8.) Hoe kun je mentaal rein blijven? Onder andere door elke vorm van entertainment te mijden die je gedachten kan verontreinigen. * Bovendien kun je je geest met reine gedachten vullen door geregeld de Bijbel te bestuderen (Psalm 19:8, 9).

13 Om in Gods liefde te blijven, is het essentieel dat je geestelijk, moreel en mentaal rein blijft. In andere hoofdstukken wordt verder ingegaan op deze aspecten van reinheid. We gaan nu het vierde aspect bekijken: fysieke reinheid.

HOE KUN JE FYSIEK REIN BLIJVEN?

14. Waarom is fysieke reinheid niet alleen iets persoonlijks?

14 Met fysieke reinheid wordt bedoeld dat je je lichaam en je omgeving schoonhoudt. Is dat iets persoonlijks waar niemand zich mee mag bemoeien? Dat geldt niet voor aanbidders van Jehovah. Zoals gezegd vindt Jehovah onze fysieke reinheid belangrijk, niet alleen omdat het goed voor ons is maar ook omdat we dan een positief beeld van hem geven. Denk nog eens aan het voorbeeld aan het begin. Als een kind er altijd vuil of onverzorgd uitziet, ga je je afvragen wat voor ouders het heeft. We willen niet dat ons uiterlijk of onze manier van leven in welk opzicht maar ook schande zou brengen over onze hemelse Vader of afbreuk zou doen aan de boodschap die we prediken. De Bijbel zegt: ‘We geven in geen enkel opzicht aanstoot, zodat er geen aanmerkingen op onze dienst gemaakt kunnen worden. Maar in elk opzicht  bevelen we ons als Gods dienaren aan’ (2 Korinthiërs 6:3, 4). Hoe kun je fysiek rein blijven?

15, 16. (a) Wat houdt een goede hygiëne in? (b) Hoe moeten onze kleren eruitzien?

15 Hygiëne en uiterlijk. Hoewel de cultuur en leefomstandigheden van land tot land verschillen, is er over het algemeen genoeg water en zeep om ons geregeld te kunnen wassen en ervoor te zorgen dat wijzelf en onze kinderen schoon zijn. Goede hygiënische gewoonten zijn onder andere je handen met water en zeep wassen voordat je gaat eten of een maaltijd gaat klaarmaken, nadat je naar het toilet bent geweest en nadat je een baby hebt gewassen of verschoond. De handen wassen met water en zeep kan ziekten voorkomen en zelfs levens redden. Het kan de verspreiding van schadelijke virussen en bacteriën tegengaan en zo ziekten  helpen voorkomen die diarree veroorzaken. In landen waar de meeste huizen geen riolering hebben, kunnen uitwerpselen begraven worden, zoals in het oude Israël gedaan werd (Deuteronomium 23:12, 13).

16 Ook onze kleren moeten geregeld gewassen worden om schoon en netjes te blijven. De kleren van christenen hoeven niet duur of volgens de laatste mode te zijn, maar moeten wel netjes, schoon en bescheiden zijn. (Lees 1 Timotheüs 2:9, 10.) Waar we ook zijn, we willen dat ons uiterlijk ‘een sieraad is voor de leer van God, onze Redder’ (Titus 2:10).

17. Waarom moeten je huis en je omgeving schoon en netjes zijn?

17 Huis en omgeving. Je huis is misschien niet groot of luxueus, maar het moet wel zo schoon en netjes mogelijk zijn. En als je een auto gebruikt om naar onze bijeenkomsten en in de velddienst te gaan, zul je je best willen doen om hem van binnen en van buiten redelijk schoon te houden. Vergeet niet dat een schoon huis en een schone omgeving ook een getuigenis zijn. We vertellen de mensen dat Jehovah een reine God is, dat hij ‘degenen zal vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn’ en dat zijn Koninkrijk de aarde binnenkort in een paradijs zal veranderen (Openbaring 11:18; Lukas 23:43). We willen dan ook dat anderen aan ons huis en aan onze bezittingen kunnen zien dat we nu al reine gewoonten hebben die bij de komende nieuwe wereld passen.

Fysieke reinheid betekent dat we ons lichaam en onze omgeving schoonhouden

18. Hoe kun je respect tonen voor de Koninkrijkszaal?

18 Plaats van aanbidding. Uit liefde voor Jehovah wil je natuurlijk respect tonen voor de Koninkrijkszaal, het centrum van ware aanbidding in je omgeving. Als er nieuwelingen naar de zaal komen, willen we dat ze een goede indruk van onze Koninkrijkszaal krijgen. Er moet geregeld schoongemaakt worden en onderhoud gedaan worden om de zaal mooi te houden. Je kunt laten zien dat je respect voor de Koninkrijkszaal hebt door te doen wat je kunt om die in goede  staat te houden. Het is een voorrecht om je beschikbaar te stellen voor het schoonmaken en het ‘opknappen en herstellen’ van onze plaats van aanbidding (2 Kronieken 34:10). Dezelfde principes zijn van toepassing als we in een congreshal of een ander gebouw samenkomen voor kringvergaderingen en congressen.

STOPPEN MET ONREINE GEWOONTEN

19. Waar moet je mee stoppen om fysiek rein te blijven, en hoe kan de Bijbel je daarbij helpen?

19 Om fysiek rein te blijven, moet je stoppen met onreine gewoonten en praktijken, zoals roken, alcoholmisbruik en het gebruik van verslavende of stemmingsveranderende middelen zonder medische reden. De Bijbel noemt niet alle onreine en walgelijke gewoonten en praktijken die in deze tijd voorkomen, maar er staan wel principes in waardoor we weten hoe Jehovah over zulke dingen denkt. Omdat we weten wat Jehovah’s kijk is en we van hem houden, zijn we gemotiveerd om te leven op een manier die zijn goedkeuring heeft. We gaan nu vijf Bijbelse principes bespreken.

20, 21. (a) Welke gewoonten keurt Jehovah af? (b) Welke krachtige reden hebben we om met zulke gewoonten te stoppen?

20 ‘Omdat we die beloften hebben, lieve vrienden, moeten we ons reinigen van elke verontreiniging van lichaam en geest, en met ontzag voor God heiligheid perfectioneren’ (2 Korinthiërs 7:1). Jehovah wil dat we geen dingen doen die ons lichaam verontreinigen en schadelijk zijn voor onze geest. Daarom moeten we stoppen met verslavende gewoonten waarvan bekend is dat ze slecht zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid.

21 De Bijbel geeft een krachtige reden waarom we ons moeten ‘reinigen van elke verontreiniging’. 2 Korinthiërs 7:1 begint met de woorden: ‘Omdat we die beloften hebben.’ Welke beloften? In de verzen ervoor belooft Jehovah: ‘Ik zal jullie aannemen. Ik zal een vader voor jullie worden’  (2 Korinthiërs 6:17, 18). Stel je dat eens voor: Jehovah belooft je te beschermen, voor je te zorgen en van je te houden zoals een vader van zijn zoon of dochter houdt. Maar Jehovah zal die beloften alleen vervullen als je in je ‘lichaam en geest’ rein bent. Het zou dus heel dom zijn om door een walgelijke gewoonte of praktijk je kostbare band met Jehovah te verliezen!

22-25. Welke Bijbelse principes kunnen je helpen om te stoppen met onreine gewoonten en praktijken?

22 ‘Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand’ (Mattheüs 22:37). Jezus noemde dat gebod het belangrijkste van allemaal (Mattheüs 22:38). Jehovah verdient zo’n liefde van ons. Om hem met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand lief te hebben, moet je geen dingen doen die je leven kunnen verkorten of die het denkvermogen dat God je gegeven heeft kunnen vertroebelen.

23 [Jehovah] geeft aan iedereen leven en adem en alle dingen’ (Handelingen 17:24, 25). Het leven is een geschenk van Jehovah. We houden van Jehovah en daarom willen we respect tonen voor dat geschenk. We mijden gewoonten en praktijken die slecht zijn voor onze gezondheid, want we beseffen dat we anders totaal geen respect voor het leven zouden tonen (Psalm 36:9).

24 ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’ (Mattheüs 22:39). Onreine gewoonten en praktijken hebben vaak niet alleen invloed op de persoon zelf maar ook op de mensen om hem heen. Meeroken is bijvoorbeeld heel schadelijk. Iemand die anderen schaadt, overtreedt Gods gebod om zijn naaste lief te hebben. Door zijn daden laat hij zien dat hij niet echt van God houdt, ook al beweert hij dat dat wel zo is (1 Johannes 4:20, 21).

25 ‘Blijf ze eraan herinneren onderworpen en gehoorzaam te zijn aan regeringen en autoriteiten’ (Titus 3:1). In veel landen  is het bezit en gebruik van drugs bij de wet verboden. Ware christenen bezitten en gebruiken dus geen drugs (Romeinen 13:1).

26. (a) Wat moet je doen om in Gods liefde te blijven? (b) Waarom is rein blijven in Gods ogen de beste manier van leven?

26 Om in Gods liefde te blijven, moet je niet in een of twee opzichten rein blijven maar in alles. Het is misschien niet makkelijk om onreine gewoonten en praktijken op te geven, maar het is wel mogelijk. * Er is geen betere manier van leven, want Jehovah leert ons altijd ‘wat goed voor ons is’. (Lees Jesaja 48:17.) Als je rein blijft, heb je bovenal de voldoening te weten dat je een positief beeld geeft van de God van wie je houdt, waardoor je in zijn liefde blijft.

^ ¶2 Het Hebreeuwse woord dat met ‘zuiver’ en ‘rein’ is vertaald, duidt niet alleen op fysieke reinheid maar vaker nog op morele en geestelijke reinheid.

^ ¶67 De naam is veranderd.