Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 10

Het huwelijk is een geschenk van een liefdevolle God

Het huwelijk is een geschenk van een liefdevolle God

‘Een drievoudig koord kun je niet zo makkelijk kapottrekken.’ — PREDIKER 4:12.

1, 2. (a) Wat vragen we ons misschien weleens af bij een pasgetrouwd echtpaar, en waarom? (b) Welke vragen gaan we in dit hoofdstuk bespreken?

VEEL mensen gaan graag naar een bruiloft omdat het zo’n feestelijke dag is. Het paar ziet er prachtig uit en ze stralen van geluk! Hun toekomst ziet er rooskleurig uit.

2 Maar helaas staat het er tegenwoordig in veel opzichten niet zo best voor met het huwelijk als instituut. Hoewel je hoopt dat een pasgetrouwd paar heel gelukkig wordt, vraag je je misschien weleens af: Wordt het een gelukkig huwelijk? Zullen ze bij elkaar blijven? Het antwoord hangt af van de vraag of man en vrouw Gods raad in verband met het huwelijk aanvaarden en toepassen. (Lees Spreuken 3:5, 6.) Dat is nodig om in Gods liefde te blijven. We gaan nu het Bijbelse antwoord bespreken op de volgende vier vragen: Waarom willen mensen graag trouwen? Wat voor partner moet je kiezen? Hoe kun je je op het huwelijk voorbereiden? En wat helpt een echtpaar om gelukkig getrouwd te blijven?

WAAROM WILLEN MENSEN GRAAG TROUWEN?

3. Waarom zou het onverstandig zijn om te trouwen om een onbelangrijke reden?

3 Sommigen denken dat je alleen gelukkig kunt worden  met een partner — dat je leven pas leuk wordt als je trouwt. Dat is absoluut niet waar! Jezus, een vrijgezel, noemde ongehuwd blijven een gave en moedigde degenen die er plaats voor konden maken aan dat te doen (Mattheüs 19:11, 12). Ook Paulus had het over de voordelen van ongehuwd zijn (1 Korinthiërs 7:32-38). Maar Jezus en Paulus maakten hier geen regel van. ‘Het huwelijk verbieden’ is zelfs een van de ‘leringen van demonen’ (1 Timotheüs 4:1-3). Toch heeft ongehuwd blijven veel voordelen als je Jehovah zonder afleiding wilt dienen. Het is dus niet verstandig om te trouwen om een onbelangrijke reden, bijvoorbeeld omdat iedereen om je heen trouwt.

4. Wat is een van de voordelen van het huwelijk?

4 Zijn er goede redenen om te trouwen? Ja. Ook het huwelijk is een geschenk van onze liefdevolle God. (Lees Genesis 2:18.) Het huwelijk heeft bepaalde voordelen en kan tot zegeningen leiden. Een goed huwelijk is bijvoorbeeld de beste basis voor het gezinsleven. Kinderen hebben een stabiele omgeving nodig met ouders die hun liefde, correctie en leiding geven (Psalm 127:3; Efeziërs 6:1-4). Maar kinderen zijn niet de enige reden om te trouwen.

5, 6. (a) Wat zijn volgens Prediker 4:9-12 praktische voordelen van een hechte vriendschap? (b) Hoe kan een huwelijk als een drievoudig koord zijn?

5 Kijk eens naar de context van de thematekst voor dit hoofdstuk: ‘Twee zijn beter dan één omdat hun harde werk een goede beloning oplevert. Want als de een valt, kan de ander hem overeind helpen. Maar wat gebeurt er met degene die valt als hij niemand heeft om hem overeind te helpen? En als er twee bij elkaar gaan liggen, blijven ze warm. Maar hoe kun je in je eentje warm blijven? Iemand alleen kan door een ander overmeesterd worden, maar met zijn tweeën kun je tegen hem op. En  een drievoudig koord kun je niet zo makkelijk kapottrekken’ (Prediker 4:9-12).

6 Dit Bijbelgedeelte gaat in de eerste plaats over vriendschap. Het huwelijk is de hechtste vriendschap die er is. Zoals uit dit gedeelte blijkt, kan zo’n verbintenis steun, warmte en bescherming geven. Een huwelijk is vooral sterk als het meer is dan een band tussen twee mensen. Een tweevoudig koord zou stukgetrokken kunnen worden. Maar drie ineengevlochten strengen zijn veel moeilijker kapot te trekken. Als man en vrouw Jehovah’s goedkeuring het allerbelangrijkst vinden, is hun huwelijk als dat drievoudige koord. Dan neemt Jehovah een belangrijke rol in hun huwelijk in en is de verbintenis heel sterk.

7, 8. (a) Welke raad gaf Paulus aan ongetrouwde christenen die vechten tegen seksuele verlangens? (b) Welk realistische beeld geeft de Bijbel van het huwelijk?

7 Alleen binnen het huwelijk kunnen seksuele verlangens op een juiste manier bevredigd worden. In die setting kan seks terecht gezien worden als iets om van te genieten (Spreuken 5:18). Als iemand die single is ‘voorbij de bloei van de jeugd is’ — de periode in het leven waarin de seksuele impulsen heel sterk zijn — moet hij of zij misschien nog steeds tegen seksuele verlangens vechten. Als die niet onder controle worden gehouden, kunnen ze tot onrein of verkeerd gedrag leiden. Paulus schreef onder inspiratie de volgende raad op voor personen die niet getrouwd zijn: ‘Als ze geen zelfbeheersing hebben, laten ze dan trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van verlangen’ (1 Korinthiërs 7:9, 36; Jakobus 1:15).

8 Welke redenen iemand ook heeft om te trouwen, het is goed om realistisch te zijn. Zoals Paulus zei: ‘Wie trouwt, haalt zich problemen op de hals’ (1 Korinthiërs 7:28). Getrouwde mensen krijgen met uitdagingen te maken die ongetrouwde mensen niet hebben. Maar als je ervoor kiest  te trouwen, hoe kun je er dan voor zorgen dat de problemen minimaal en de zegeningen maximaal zijn? Onder andere door je partner verstandig te kiezen.

WAT IS EEN GOEDE HUWELIJKSPARTNER?

9, 10. (a) Hoe illustreerde Paulus het gevaar van een hechte band met een ongelovige? (b) Wat zijn vaak de gevolgen als iemand Jehovah’s raad negeert en toch met een ongelovige trouwt?

9 Paulus schreef onder inspiratie een belangrijk principe op dat toegepast moet worden bij het kiezen van een huwelijkspartner: ‘Kom niet onder een ongelijk juk met ongelovigen’ (2 Korinthiërs 6:14). Zijn illustratie was gebaseerd op de landbouw. Als twee dieren die behoorlijk in grootte of kracht verschillen onder één juk worden samengebracht, krijgen beide het zwaar. Hetzelfde gebeurt als een gelovige en een ongelovige met elkaar trouwen: ze zullen zeker met wrijving en spanningen te maken krijgen. Als de één in Jehovah’s liefde wil blijven en de ander dat niet belangrijk vindt, komen hun prioriteiten in het leven niet overeen, en dat zal waarschijnlijk tot veel problemen leiden. Daarom gaf Paulus christenen de dringende raad ‘alleen in de Heer’ te trouwen (1 Korinthiërs 7:39).

10 Soms denken ongetrouwde christenen dat een ongelijk juk beter is dan de eenzaamheid die ze op dat moment voelen. Ze kiezen ervoor de Bijbelse raad te negeren en trouwen met iemand die Jehovah niet dient. Steeds weer heeft dat trieste gevolgen. Ze ontdekken dat ze met iemand getrouwd zijn met wie ze de belangrijkste dingen in het leven niet kunnen delen. De eenzaamheid die dat tot gevolg heeft, is misschien wel veel groter dan de eenzaamheid die ze voor die tijd voelden. Gelukkig zijn er duizenden ongetrouwde christenen die wel vertrouwen hebben in Gods raad hierover en die toepassen. (Lees Psalm 32:8.) Hoewel ze ooit hopen te trouwen, blijven ze alleen totdat ze een partner vinden onder Jehovah’s aanbidders.

11. Wat kan je helpen je huwelijkspartner verstandig te kiezen? (Zie ook het kader ‘ Waar zoek ik naar in een partner?’)

 11 Natuurlijk is niet elke aanbidder van Jehovah automatisch een geschikte huwelijkspartner. Als je wilt trouwen, zoek dan naar iemand die qua persoonlijkheid, geestelijke doelen en liefde voor God bij je past. De getrouwe en beleidvolle slaaf heeft veel over dit onderwerp gepubliceerd, en het zou verstandig zijn om onder gebed over die Bijbelse raad na te denken en je er bij het nemen van deze belangrijke beslissing door te laten leiden. * (Lees Psalm 119:105.)

12. Welke gewoonte is er in veel landen, en welk Bijbelse voorbeeld kan daarbij een hulp zijn?

12 In veel landen is het de gewoonte dat de ouders een partner voor hun kind kiezen. In die culturen vindt men dat ouders de wijsheid en ervaring hebben om zo’n belangrijke keuze te maken. Gearrangeerde huwelijken blijken vaak gelukkige huwelijken te zijn, net als in Bijbelse tijden. Het voorbeeld van Abraham, die zijn dienaar eropuit stuurde om een vrouw voor Isaäk te zoeken, is leerzaam voor ouders die voor een vergelijkbare taak staan. Geld en status waren niet belangrijk voor Abraham. In plaats daarvan deed hij veel moeite om een vrouw voor Isaäk te vinden onder aanbidders van Jehovah (Genesis 24:3, 67). *

HOE KUN JE JE OP HET HUWELIJK VOORBEREIDEN?

13-15. (a) Hoe is het principe in Spreuken 24:27 een hulp voor een jonge man die erover denkt te trouwen? (b) Wat kan een jonge vrouw doen om zich op het huwelijk voor te bereiden?

13 Als je er serieus over denkt te trouwen, is het verstandig  je af te vragen: ben ik er echt klaar voor? Het antwoord hangt niet alleen af van je mening over liefde, seks, vriendschap en kinderen. Er zijn specifieke doelen waar iedereen die wil trouwen over na moet denken.

14 Een jonge man die een vrouw zoekt, moet heel goed over dit principe nadenken: ‘Regel eerst je werk buiten en maak alles klaar op het land. Bouw daarna je huis’ (Spreuken 24:27). Wat wordt hiermee bedoeld? Als een man in die tijd een gezin wilde beginnen, moest hij zich afvragen: ben ik in staat om voor een vrouw en eventuele kinderen te zorgen? Hij moest eerst werken door op het land gewassen te verbouwen. Hetzelfde principe geldt in deze tijd. Een man die wil trouwen, moet zich op die verantwoordelijkheid voorbereiden. Hij zal moeten werken zolang hij daartoe fysiek in staat is. De Bijbel laat zien dat een man die niet voor de fysieke, emotionele en geestelijke behoeften van zijn gezin zorgt, erger is dan een ongelovige! (Lees 1 Timotheüs 5:8.)

15 Een vrouw die wil trouwen, moet beseffen dat ook zij daarmee een aantal belangrijke verantwoordelijkheden op zich neemt. In de Bijbel wordt positief gesproken over vaardigheden en eigenschappen die een vrouw nodig kan hebben om haar man te helpen en voor haar gezin te zorgen (Spreuken 31:10-31). Mannen en vrouwen die overhaast trouwen zonder zich voor te bereiden op de verantwoordelijkheden die erbij horen, zijn eigenlijk egoïstisch. Ze denken er niet over na wat ze een toekomstige partner te bieden hebben. Maar iemand die erover denkt te trouwen, moet daar vooral in geestelijk opzicht op voorbereid zijn.

16, 17. Over welke Bijbelse principes moet iemand die zich op het huwelijk voorbereidt nadenken?

16 Je voorbereiden op het huwelijk houdt onder andere in dat je mediteert over de rol die Jehovah de man en de  vrouw heeft gegeven. Een man moet weten wat het wil zeggen het hoofd van een christelijk gezin te zijn. Die rol betekent niet dat hij zich als een tiran mag gedragen. Hij moet juist de manier navolgen waarop Jezus zijn gezag als Hoofd uitoefent (Efeziërs 5:23). Ook een christelijke vrouw moet de waardige rol van een echtgenote begrijpen. Is ze bereid zich aan ‘de wet van haar man’ te onderwerpen? (Romeinen 7:2) Ze staat al onder de wet van Jehovah en van Christus (Galaten 6:2). Het gezag van haar man is nog een wet waar ze dan onder zal staan. Kan ze het gezag van een onvolmaakte man steunen en zich eraan onderwerpen? Als ze dat niet ziet zitten, kan ze beter niet trouwen.

17 Verder moeten beide partners bereid zijn aan de specifieke behoeften van de ander te voldoen. (Lees Filippenzen 2:4.) Paulus schreef: ‘Elk van jullie moet net zo van zijn vrouw houden als van zichzelf, en de vrouw moet diep respect voor haar man hebben.’ Onder Gods leiding zag Paulus in dat een man er vooral behoefte aan heeft te voelen dat zijn vrouw diep respect voor hem heeft. En een vrouw heeft er vooral behoefte aan te voelen dat haar man van haar houdt (Efeziërs 5:21-33).

Veel stellen zijn zo verstandig om zich in de verkeringstijd te laten chaperonneren

18. Waarom is zelfbeheersing belangrijk in de verkeringstijd?

18 De verkering is dus niet alleen een tijd om plezier te maken. Het is een tijd waarin een man en een vrouw kunnen leren hoe ze met elkaar moeten omgaan en kunnen zien of trouwen een verstandige keuze zou zijn. Het is ook een tijd voor zelfbeheersing! De verleiding om te intiem te worden, kan heel sterk zijn — je voelt je nu eenmaal tot elkaar aangetrokken. Maar als je echt van elkaar houdt, zul je dingen vermijden die de ander in geestelijk opzicht kunnen schaden (1 Thessalonicenzen 4:6). Heb dus zelfbeheersing in de verkeringstijd. Van die eigenschap zul je je hele leven voordeel hebben, of je nu trouwt of niet.

 HOE KRIJG JE EEN STERK HUWELIJK?

19, 20. Hoe moet de kijk van een christen op het huwelijk verschillen van die van mensen in de wereld? Illustreer.

19 Een echtpaar zal alleen een sterk huwelijk hebben als ze de juiste kijk op die verbintenis hebben. In romans en films is een huwelijk vaak het happy end dat mensen graag willen. Maar in het echte leven is een huwelijk geen einde. Het is het begin van iets dat door Jehovah is ingesteld als een blijvende verbintenis (Genesis 2:24). Jammer genoeg denken veel mensen daar tegenwoordig anders over. In sommige culturen wordt over het huwelijk gesproken als over het leggen van een knoop. Ze beseffen misschien niet dat die vergelijking precies aangeeft hoe er vaak over het huwelijk wordt gedacht. Hoezo? Een knoop moet blijven zitten zolang het nodig is, maar moet ook makkelijk weer losgemaakt kunnen worden.

20 Velen bezien het huwelijk tegenwoordig als iets tijdelijks. Ze beginnen er heel makkelijk aan omdat ze denken dat het in hun behoeften zal voorzien, en ze gaan ervan uit dat ze kunnen scheiden zodra er problemen komen. Maar denk eens aan de illustratie die de Bijbel voor een verbintenis zoals het huwelijk gebruikt: een koord of touw. Touwen voor zeilschepen worden gemaakt om lang mee te gaan en zelfs de zwaarste stormen te kunnen doorstaan. Zo is ook het huwelijk bedoeld als een blijvende verbintenis. Bedenk dat Jezus zei: ‘Wat God heeft verbonden, mag geen mens scheiden’ (Mattheüs 19:6). Als je trouwt, moet je diezelfde kijk op het huwelijk hebben. Maakt dat het huwelijk tot een last? Nee.

21. Wat moeten man en vrouw doen om een gelukkig huwelijk te hebben, en wat kan een hulp daarbij zijn?

21 Man en vrouw moeten een juiste kijk op elkaar houden. Als ze allebei hun best doen om zich op de goede  eigenschappen en daden van de ander te concentreren, zullen ze geluk en rust in hun huwelijk vinden. Is het onrealistisch om zo’n positieve kijk op een onvolmaakte partner te hebben? Jehovah is nooit onrealistisch, en toch vertrouwen we erop dat hij een positieve kijk op ons houdt. De psalmist zei: ‘Als u op zonden zou letten, Jah, wie kan dan standhouden, Jehovah?’ (Psalm 130:3) Man en vrouw moeten net zo’n positieve en vergevingsgezinde kijk op elkaar hebben. (Lees Kolossenzen 3:13.)

22, 23. Welk goede voorbeeld hebben Abraham en Sara gegeven aan echtparen?

 22 Hoe langer je getrouwd bent, hoe meer geluk en voldoening het huwelijk kan geven. De Bijbel geeft ons een kijkje in het huwelijk van Abraham en Sara toen ze al op leeftijd waren. Hun leven was zeker niet zonder problemen. Stel je eens voor wat het voor Sara, die toen waarschijnlijk in de 60 was, betekende om haar comfortabele huis in de rijke stad Ur te verlaten en de rest van haar leven in tenten te gaan wonen. Toch onderwierp ze zich aan het gezag van haar man. Ze was een echte aanvulling en hulp voor Abraham: ze werkte er respectvol aan mee een succes van zijn beslissingen te maken. En haar onderworpenheid was oprecht. Zelfs ‘in zichzelf’ noemde ze haar man haar ‘heer’ (Genesis 18:12; 1 Petrus 3:6). Haar respect voor Abraham kwam uit het hart.

23 Dat betekent natuurlijk niet dat Abraham en Sara het altijd met elkaar eens waren. Zo deed Sara haar man een keer een voorstel dat hem ‘helemaal niet aanstond’. Maar op aanwijzing van Jehovah luisterde Abraham nederig naar zijn vrouw, wat een zegen voor het gezin bleek te zijn (Genesis 21:9-13). Echtparen in deze tijd kunnen veel van dit geestelijk ingestelde echtpaar leren, ook als ze al tientallen jaren getrouwd zijn.

24. Hoe kan je huwelijk Jehovah eren?

24 In de christelijke gemeente zijn duizenden gelukkige echtparen. In een gelukkig huwelijk heeft de vrouw diep respect voor haar man, houdt de man van zijn vrouw, eert hij haar en werken ze samen om Jehovah’s wil in alles op de eerste plaats te stellen. Als je besluit te trouwen, kies je partner dan verstandig, bereid je goed op het huwelijk voor en werk aan een vredig, liefdevol huwelijk dat Jehovah God eert. Dan zal je huwelijk je zeker helpen om in Gods liefde te blijven.

^ ¶11 Zie hfst. 2 van Het geheim van gezinsgeluk (uitgegeven door Jehovah’s Getuigen).

^ ¶12 Sommige trouwe patriarchen hadden meer dan één vrouw. In de tijd van de patriarchen en van het volk Israël liet Jehovah polygamie toe. Hij heeft polygamie niet bedacht maar wel gereguleerd. Maar voor christenen is het duidelijk dat Jehovah polygamie onder zijn aanbidders nu niet meer toelaat (Mattheüs 19:9; 1 Timotheüs 3:2).