Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 11

‘Bezie het huwelijk als kostbaar’

‘Bezie het huwelijk als kostbaar’

‘Wees blij met de vrouw van je jeugd.’ — SPREUKEN 5:18.

1, 2. Wat gaan we bespreken, en waarom?

BEN je getrouwd? Heb je dan een gelukkig huwelijk of heb je juist ernstige huwelijksproblemen? Zijn je partner en jij uit elkaar gegroeid? Blijf je elkaar wel trouw maar geniet je niet van je huwelijk? Dan vind je het waarschijnlijk heel erg dat de liefde tussen jullie bekoeld is. Als christen wil je ongetwijfeld dat je huwelijk Jehovah eert, de God van wie je houdt. Je situatie is vast een bron van zorgen en verdriet. Maar trek niet de conclusie dat je situatie hopeloos is.

2 Er zijn voorbeeldige christelijke echtparen die ooit serieuze huwelijksproblemen hadden. Toch is het ze gelukt om hun relatie te verbeteren. Ook jij kunt een beter huwelijk krijgen. Hoe dan?

EEN BETERE BAND MET GOD EN JE PARTNER

3, 4. Waarom zullen huwelijkspartners een betere band met elkaar krijgen als ze moeite doen om hun band met Jehovah te versterken? Leg uit met een voorbeeld.

3 Je partner en jij zullen een betere band met elkaar krijgen als jullie er allebei moeite voor doen een betere band met Jehovah te krijgen. Waarom? Sta eens stil bij de volgende vergelijking: Stel je voor dat een man aan de ene kant van een berg staat en zijn vrouw aan de andere kant. Ze beginnen allebei naar de top te klimmen. Als ze  nog dicht bij de voet van de berg zijn, is er een grote afstand tussen hen. Maar hoe dichter ze bij de top komen, hoe kleiner de afstand tussen hen wordt. Wat is de les van deze vergelijking?

4 De moeite die je doet om Jehovah volledig te dienen, is te vergelijken met de inspanning die het kost om een berg te beklimmen. Omdat je van Jehovah houdt, ben je als het ware al druk aan het klimmen. Maar als jij en je partner uit elkaar zijn gegroeid, klimmen jullie misschien allebei aan een andere kant van de berg. Wat gebeurt er als je blijft klimmen? In het begin is er een behoorlijke afstand tussen jullie, maar hoe meer moeite je doet om je band met Jehovah te versterken — om de  berg op te klimmen — hoe dichter je partner en jij bij elkaar komen. Je band met Jehovah versterken is dus heel belangrijk om een goede band met je partner te krijgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Bijbelkennis die wordt toegepast heeft de kracht om je huwelijk sterker te maken

5. (a) Wat is één manier om je band met Jehovah en je partner te versterken? (b) Hoe denkt Jehovah over het huwelijk?

5 Eén belangrijke manier om als het ware de berg op te klimmen, is door allebei de raad toe te passen die de Bijbel over het huwelijk geeft (Psalm 25:4; Jesaja 48:17, 18). Sta daarom eens stil bij de specifieke raad die Paulus gaf: ‘Iedereen moet het huwelijk als kostbaar bezien’ (Hebreeën 13:4). Dat is dus hoe Jehovah over het huwelijk denkt: hij beziet het als kostbaar.

JE MOTIEF: OPRECHTE LIEFDE VOOR JEHOVAH

6. Wat blijkt uit de context van Paulus’ raad over het huwelijk, en waarom is het belangrijk dat in gedachte te houden?

6 Als aanbidders van Jehovah weten jij en je partner natuurlijk al dat het huwelijk kostbaar is en zelfs heilig. Jehovah zelf heeft de huwelijksregeling ingesteld. (Lees Mattheüs 19:4-6.) Maar als je huwelijksproblemen hebt, is alleen weten dat het huwelijk kostbaar is misschien niet genoeg om je partner en jou te motiveren elkaar met liefde en respect te behandelen. Wat zal jullie daar wel toe motiveren? Kijk eens goed naar de manier waarop Paulus erover sprak. Uit de context blijkt dat Paulus’ raad over het huwelijk deel uitmaakt van een reeks aansporingen (Hebreeën 13:1-5). Hij zei niet dat ‘het huwelijk kostbaar is’ maar dat iedereen ‘het huwelijk als kostbaar moet bezien’. Het was niet zomaar een opmerking van Paulus maar een aansporing. Als je dat verschil in gedachte houdt, kan dat een extra motivatie zijn om opnieuw respect voor je partner te krijgen. Waarom is dat zo?

7. (a) Welke Bijbelse geboden gehoorzamen we, en waarom? (b) Welke resultaten levert gehoorzaamheid op?

 7 Sta er eens bij stil hoe je denkt over andere Bijbelse geboden, zoals de opdracht om discipelen te maken of de aansporing om voor aanbidding samen te komen (Mattheüs 28:19; Hebreeën 10:24, 25). Het is waar dat het soms niet meevalt die geboden te gehoorzamen. Misschien reageren de mensen tot wie je predikt negatief. Of misschien kom je altijd zo moe thuis van je werk dat het je veel moeite kost om naar onze bijeenkomsten te gaan. Toch blijf je prediken en naar de bijeenkomsten gaan. Niemand kan je daarvan afhouden — zelfs Satan niet! Waarom niet? Omdat oprechte liefde voor Jehovah je motiveert om zijn geboden te gehoorzamen (1 Johannes 5:3). Wat zijn de resultaten? Prediken en naar de bijeenkomsten gaan geeft je innerlijke vrede en maakt je gelukkig omdat je weet dat je Jehovah’s wil doet. En die gevoelens geven je nieuwe kracht (Nehemia 8:10). Wat leer je hiervan?

8, 9. (a) Wat kan je motiveren om je huwelijk als kostbaar te bezien, en waarom? (b) Welke twee punten gaan we nu bespreken?

8 Diepe liefde voor Jehovah motiveert je dus om ondanks uitdagingen gehoorzaam te zijn aan de geboden om te prediken en samen te komen. Diezelfde liefde kan je ook motiveren de Bijbelse aansporing te gehoorzamen om je huwelijk als kostbaar te bezien, ook als dat moeilijk lijkt (Hebreeën 13:4; Psalm 18:29; Prediker 5:4). Jehovah ziet de moeite die je doet en zal je daarvoor zegenen, net zoals hij je inspanningen zegent om te prediken en naar de bijeenkomsten te gaan (1 Thessalonicenzen 1:3; Hebreeën 6:10).

9 Hoe kun je laten zien dat je je huwelijk kostbaar vindt? Door gedrag te vermijden dat slecht is voor je huwelijk. Ook moet je moeite doen om je huwelijk te versterken.

 VERMIJD GEDRAG EN SPRAAK DIE HET HUWELIJK SCHADEN

10, 11. (a) Wat voor gedrag is schadelijk voor het huwelijk? (b) Welke vraag moet je met je partner bespreken?

10 Een tijdje geleden zei een zuster: ‘Ik vraag Jehovah of hij me erdoorheen wil slepen.’ Waardoorheen? Ze legde uit: ‘Mijn man slaat me met woorden. Ik heb misschien geen zichtbare verwondingen, maar zijn constante kwetsende opmerkingen, zoals “Je bent me alleen maar tot last!” en “Ik heb niks aan je!”, hebben littekens op mijn hart achtergelaten.’ Deze zuster noemt een serieus probleem: beledigende opmerkingen binnen het huwelijk.

11 Het is heel triest als man en vrouw in een christelijk gezin elkaar harde woorden naar het hoofd slingeren waardoor emotionele wonden ontstaan die niet makkelijk genezen. Als je kwetsende opmerkingen maakt, laat je zien dat je het huwelijk niet kostbaar vindt. Hoe staat het in dat opzicht met jouw huwelijk? Eén manier om daar achter te komen, is door zo nederig te zijn om aan je partner te vragen welk effect je woorden op hem of haar hebben. Als je partner vindt dat je woorden vaak emotionele wonden hebben veroorzaakt, moet je bereid zijn je gedrag te veranderen (Galaten 5:15; lees Efeziërs 4:31).

12. Hoe kan iemands aanbidding in Jehovah’s ogen zinloos worden?

12 Houd goed in gedachte dat wat je tegen je huwelijkspartner zegt, invloed heeft op je band met Jehovah. De Bijbel zegt: ‘Iemand die denkt dat hij een aanbidder van God is maar toch zijn tong niet beteugelt, bedriegt zijn eigen hart. Zijn aanbidding is zinloos’ (Jakobus 1:26). Je spraak staat niet los van je aanbidding. Het idee dat wat er thuis gebeurt niet belangrijk is zolang je beweert dat je Jehovah dient, wordt niet door de Bijbel ondersteund. Houd jezelf niet voor de gek. Dit is een serieuze zaak. (Lees 1 Petrus  3:7.) Je kunt talenten hebben en ijverig zijn, maar als je je partner opzettelijk met sarcastische woorden kwetst, laat je zien dat je het huwelijk niet kostbaar vindt en zou Jehovah je aanbidding weleens als zinloos kunnen bezien.

13. Op welke manieren kan iemand zijn huwelijkspartner kwetsen?

13 Huwelijkspartners moeten ook oppassen dat ze niet op indirecte manieren emotionele pijn veroorzaken. Hier zijn twee voorbeelden: Een alleenstaande moeder belt regelmatig een getrouwde broeder op om hem raad te vragen en dan voeren ze lange gesprekken. Een ongetrouwde broeder brengt elke week heel wat tijd in de velddienst door met een getrouwde zuster. De getrouwde personen in deze voorbeelden hebben misschien geen verkeerde bedoelingen, maar welk effect heeft hun gedrag op hun huwelijkspartner? Een zuster zei daarover: ‘Het kwetst me dat mijn man zo veel tijd en aandacht aan een andere zuster in de gemeente besteedt. Ik voel me er minderwaardig door.’

14. (a) Welke verplichting wordt in Genesis 2:24 benadrukt? (b) Wat moeten we ons afvragen?

14 Het is te begrijpen dat deze zuster en anderen in een vergelijkbare situatie zich gekwetst voelen. Hun partner negeert de basisregel die Jehovah voor het huwelijk gegeven heeft: ‘Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten’ (Genesis 2:24). Getrouwde personen hebben natuurlijk nog steeds respect voor hun ouders, maar volgens Jehovah’s regeling hebben ze in de eerste plaats een verplichting tegenover hun partner. Christenen houden ook veel van hun broeders en zusters, maar hun eerste verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij hun partner. Wanneer getrouwde christenen dus te veel tijd met geloofsgenoten doorbrengen of te close met hen worden, vooral als het gaat om personen van het andere geslacht, zetten ze hun huwelijk onder druk. Is dat misschien  een oorzaak van spanningen in jouw huwelijk? Vraag je af: geef ik mijn partner echt de tijd, aandacht en genegenheid waar hij of zij recht op heeft?

15. Waarom mogen getrouwde christenen volgens Mattheüs 5:28 geen ongepaste aandacht geven aan iemand van het andere geslacht?

15 Getrouwde christenen die te veel aandacht geven  aan iemand van het andere geslacht die niet hun huwelijkspartner is, zijn gevaarlijk bezig. Sommige getrouwde christenen hebben helaas romantische gevoelens gekregen voor iemand met wie ze te close waren geworden (Mattheüs 5:28). En die gevoelens hebben geleid tot gedrag dat nog schadelijker is voor het huwelijk. Kijk eens wat Paulus over dit onderwerp zei.

‘HET HUWELIJKSBED MOET REIN BLIJVEN’

16. Welk gebod gaf Paulus over het huwelijk?

16 Meteen nadat Paulus de aansporing had gegeven: ‘Bezie het huwelijk als kostbaar’, voegde hij er de waarschuwing aan toe: ‘Het huwelijksbed moet rein blijven, want God zal overspelige en seksueel immorele mensen oordelen’ (Hebreeën 13:4). Paulus gebruikte de term huwelijksbed voor seks. Seks is moreel rein als die alleen binnen het huwelijk plaatsvindt. Daarom houden christenen zich aan de geïnspireerde woorden: ‘Wees blij met de vrouw van je jeugd’ (Spreuken 5:18).

17. (a) Waarom is het voor christenen niet belangrijk hoe de wereld over overspel denkt? (b) Hoe kun je Jobs voorbeeld volgen?

17 Iemand die seks heeft met een ander dan zijn of haar huwelijkspartner, laat zien dat hij totaal geen respect voor Gods morele wetten heeft. Het is waar dat veel mensen in deze tijd overspel acceptabel vinden. Maar wat andere mensen van overspel denken, mag geen invloed hebben op de kijk van christenen. Zij beseffen dat uiteindelijk niet de mens maar ‘God overspelige en seksueel immorele mensen zal oordelen’ (Hebreeën 10:31; 12:29). Daarom houden ware christenen vast aan Jehovah’s kijk op dit onderwerp. (Lees Romeinen 12:9.) Bedenk dat de patriarch Job zei: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen’ (Job 31:1). Ware christenen willen voorkomen dat  ze zelfs maar één stap doen op de weg die naar overspel kan leiden. Daarom houden ze hun ogen in bedwang en kijken ze nooit verlangend naar iemand van het andere geslacht die niet hun huwelijkspartner is. (Zie ‘De Bijbelse kijk op echtscheiding en uiteengaan’ in de Appendix.)

18. (a) Hoe ernstig vindt Jehovah overspel? (b) Welke overeenkomst is er tussen overspel en afgoderij?

18 Hoe ernstig is overspel in Jehovah’s ogen? De wet van Mozes helpt ons te begrijpen hoe Jehovah hierover denkt. In Israël waren overspel en afgoderij overtredingen waar de doodstraf op stond (Leviticus 20:2, 10). Zie je een overeenkomst tussen die overtredingen? Een Israëliet die een afgod aanbad, verbrak zijn verbond met Jehovah. Een Israëliet die overspel pleegde, verbrak zijn verbond met zijn huwelijkspartner. Beiden waren ontrouw (Exodus 19:5, 6; Deuteronomium 5:9; lees Maleachi 2:14). Ze waren dus allebei schuldig in de ogen van Jehovah, de loyale en betrouwbare God (Psalm 33:4).

19. Wat kan je besluit versterken om geen overspel te plegen?

19 Als christenen staan we natuurlijk niet onder de wet van Mozes. Maar de gedachte dat overspel in het oude Israël als een ernstige zonde werd bezien, kan je vaste besluit versterken om geen overspel te plegen. Waarom? Denk eens na over deze vergelijking: Zou je een kerk binnengaan en voor een beeld knielen om te bidden? ‘Nooit!’, zul je zeggen. Maar zou je je daartoe laten verleiden als je een grote som geld aangeboden kreeg? ‘Natuurlijk niet!’, zul je antwoorden. Alleen al de gedachte verraad te plegen tegenover Jehovah door een afgod te aanbidden, is walgelijk voor een ware christen. Christenen moeten net zo’n afkeer hebben van de gedachte door overspel Jehovah en hun huwelijkspartner te verraden — wat het motief voor die zonde ook zou zijn  (Psalm 51:1, 4; Kolossenzen 3:5). We willen nooit iets doen waar Satan blij mee zou zijn maar wat Jehovah en de heilige huwelijksregeling zou onteren.

HOE JE JE HUWELIJK STERKER KUNT MAKEN

20. Wat is er in sommige huwelijken gebeurd? Leg uit met een voorbeeld.

20 Wat kun je, behalve gedrag vermijden dat je huwelijk schaadt, doen om opnieuw respect te krijgen voor je partner? De huwelijksregeling is te vergelijken met een huis. Lieve woorden, attenties en andere dingen waaruit blijkt dat huwelijkspartners respect voor elkaar hebben zijn dan de decoraties die het huis mooier maken. Als je een hechte band met elkaar hebt, lijkt je huwelijk op een huis met decoraties, die er kleur en warmte aan geven. Als je genegenheid afneemt, verdwijnen die mooie dingen geleidelijk en wordt je huwelijk als een kaal huis. Omdat je graag Gods gebod wilt gehoorzamen om je huwelijk als kostbaar te bezien, ben je gemotiveerd de situatie te verbeteren. Als iets kostbaar is, vind je het de moeite waard om het te repareren of te herstellen. Hoe kun je dat doen? De Bijbel zegt: ‘Door wijsheid wordt een huis opgebouwd en door inzicht wordt het stabiel. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei mooie en kostbare schatten’ (Spreuken 24:3, 4). Hoe kunnen die woorden op het huwelijk toegepast worden?

21. Hoe kun je je huwelijk beetje bij beetje sterker maken? (Zie ook het kader ‘ Hoe kan ik mijn huwelijk verbeteren?’)

21 Bij de ‘kostbare schatten’ waarmee een gelukkig gezin ‘gevuld’ is, horen eigenschappen als ware liefde, ontzag voor God en een sterk geloof (Spreuken 15:16, 17; 1 Petrus 1:7). Die maken een huwelijk sterk. Maar is  het je opgevallen hoe de kamers in bovenstaande spreuk met kostbare schatten worden gevuld? ‘Door kennis.’ Bijbelkennis die wordt toegepast heeft de kracht om het denken van mensen te veranderen en ze te motiveren om hun liefde voor elkaar nieuw leven in te blazen (Romeinen 12:2; Filippenzen 1:9). Dus elke keer dat je partner en jij er samen voor gaan zitten om in alle rust een Bijbelgedeelte zoals de dagtekst te bespreken of een Bijbels artikel in De Wachttoren of Ontwaakt! dat over het huwelijk gaat, is het alsof je iets moois bekijkt waarmee je je huis kunt decoreren. Als liefde voor Jehovah je motiveert om de raad die je samen hebt besproken in je huwelijk toe te passen, dan breng je die decoratie als het ware in ‘de kamers’. Het resultaat? Er kan iets van de kleur en warmte terugkomen die er eens in je huwelijk waren.

22. Waarom geeft het voldoening als je probeert jouw deel te doen om je huwelijk te versterken?

22 Het kan heel wat tijd en moeite kosten om die decoraties opnieuw een plaats te geven in je huis. Maar als je probeert om jouw deel te doen, zul je diepe voldoening hebben omdat je weet dat je gehoorzaam bent aan het Bijbelse gebod: ‘Neem de leiding in het eren van elkaar’ (Romeinen 12:10; Psalm 147:11). Het belangrijkste is dat je door oprecht je best te doen om je huwelijk als kostbaar te bezien, in Gods liefde blijft.