Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 1

Wat betekent de liefde voor God?

Wat betekent de liefde voor God?

‘De liefde voor God betekent dat we ons aan zijn geboden houden. Maar zijn geboden zijn geen zware last.’ — 1 JOHANNES 5:3.

1, 2. Waarom hou jij van Jehovah?

HOU je van Jehovah? Als je je aan hem hebt opgedragen, is je antwoord vast en zeker ja — en terecht! Het is heel normaal dat we van Jehovah houden. Onze liefde voor hem is eigenlijk een reactie op zijn liefde voor ons. De Bijbel zegt het zo: ‘Wij hebben lief omdat hij [Jehovah] ons eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4:19).

2 Jehovah heeft het initiatief genomen om te laten zien dat hij van ons houdt. Hij heeft ons de prachtige aarde gegeven. Hij zorgt voor onze materiële behoeften (Mattheüs 5:43-48). Nog belangrijker is dat hij in onze geestelijke behoeften voorziet. Hij heeft ons zijn Woord, de Bijbel, gegeven. Ook wil hij graag dat we tot hem bidden. Hij verzekert ons ervan dat hij naar ons luistert en ons zijn heilige geest geeft om ons te helpen (Psalm 65:2; Lukas 11:13). Hij heeft zelfs de Zoon van wie hij het meest hield gestuurd als losprijs om ons van zonde en de dood te bevrijden. Wat een enorme liefde heeft Jehovah voor ons getoond! (Lees Johannes 3:16; Romeinen 5:8.)

3. (a) Wat is er nodig om in Gods liefde te blijven? (b) Over welke belangrijke vraag moet je nadenken, en waar kun je het antwoord vinden?

 3 Jehovah wil dat je eeuwig voordeel van zijn liefde hebt. Of dat ook zo zal zijn, hangt van jezelf af. De Bijbel geeft de raad: ‘Blijf in Gods liefde (...) met eeuwig leven in het vooruitzicht’ (Judas 21). Hoe kun je in Gods liefde blijven? Door duidelijke stappen te ondernemen die laten zien dat je op Jehovah’s liefde reageert. Daarom is het goed om na te denken over deze belangrijke vraag: hoe kan ik laten zien dat ik van God hou? Het antwoord kun je vinden in 1 Johannes 5:3: ‘De liefde voor God  betekent dat we ons aan zijn geboden houden. Maar zijn geboden zijn geen zware last.’ Het is belangrijk om te onderzoeken wat dat betekent, want je wilt natuurlijk graag aan God laten zien hoeveel je van hem houdt.

WAT DE LIEFDE VOOR GOD BETEKENT

4, 5. Vertel hoe je van Jehovah bent gaan houden.

4 ‘De liefde voor God’ — waar dacht Johannes aan toen hij die woorden opschreef? Aan de diepe liefde die iemand persoonlijk voor God heeft. Kun je je nog het moment herinneren dat je van Jehovah begon te houden?

Opdracht en doop zijn het begin van een leven waarin je Jehovah uit liefde gehoorzaamt

5 Denk eens terug aan de tijd dat je voor het eerst de waarheid over Jehovah en zijn voornemen leerde en in hem ging geloven. Je ging begrijpen dat je geboren bent als een zondaar die geen band had met God. Maar je leerde ook dat Jehovah het via Jezus voor jou mogelijk heeft gemaakt om net zo volmaakt te worden als Adam was en om eeuwig leven te krijgen (Mattheüs 20:28; Romeinen 5:12, 18). Je ging begrijpen hoe groot het offer was dat Jehovah bracht toen hij de Zoon van wie hij het meest hield naar de aarde stuurde om voor jou te sterven. Dat raakte je diep en je ging houden van de God die zo veel liefde voor je had getoond. (Lees 1 Johannes 4:9, 10.)

6. (a) Waaraan is echte liefde te herkennen? (b) Waar heeft liefde voor God je toe gemotiveerd?

6 Maar dat gevoel was nog maar het begin van echte liefde voor Jehovah. Liefde is meer dan een gevoel, en het moet meer zijn dan woorden. Echte liefde voor God betekent meer dan alleen zeggen: ‘Ik hou van Jehovah.’ Net als geloof is echte liefde te herkennen aan daden (Jakobus 2:26). Als je van iemand houdt, doe je  dingen waar die persoon gelukkig van wordt. Toen je echt van Jehovah begon te houden, ging je dan ook leven op een manier die je hemelse Vader blij maakt. Ben je een gedoopte Getuige? Dan hebben jouw diepe liefde en toewijding je gemotiveerd om de belangrijkste beslissing van je leven te nemen. Je hebt je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen en je hebt dat gesymboliseerd door je te laten dopen. (Lees Romeinen 14:7, 8.) Hoe kun je je aan die plechtige belofte houden? Laten we eens kijken wat Johannes verder zegt.

‘WE HOUDEN ONS AAN ZIJN GEBODEN’

7. (a) Wat zijn enkele geboden van God? (b) Wat betekent het om je aan die geboden te houden?

7 Johannes legt uit dat ‘de liefde voor God betekent dat we ons aan zijn geboden houden’. Jehovah geeft ons in zijn Woord, de Bijbel, een aantal specifieke geboden. Hij verbiedt bijvoorbeeld dronkenschap, seksuele immoraliteit, afgoderij, stelen en liegen (1 Korinthiërs 5:11; 6:18; 10:14; Efeziërs 4:28; Kolossenzen 3:9). Je aan Gods geboden houden betekent dus onder andere dat je leeft naar de duidelijke morele normen van de Bijbel.

8, 9. Hoe weet je wat Jehovah goedkeurt als er voor een situatie geen specifieke Bijbelse wet is? Geef een voorbeeld.

8 Maar om Jehovah’s goedkeuring te krijgen, moet je meer doen dan alleen zijn rechtstreekse geboden gehoorzamen. Jehovah heeft ons geen lange lijst met wetten gegeven voor elke situatie in ons dagelijks leven. Je kunt dus elke dag situaties tegenkomen waarvoor geen specifiek gebod in de Bijbel staat. Hoe kom je er in zo’n geval achter waar Jehovah blij mee is? De Bijbel geeft duidelijk aan hoe Jehovah denkt. Als je de Bijbel bestudeert, leer je waar Jehovah van houdt en waar hij een  hekel aan heeft (lees Psalm 97:10; Spreuken 6:16-19). Je leert wat voor instelling en gedrag hij goedkeurt. Hoe beter je Jehovah’s persoonlijkheid leert kennen, hoe meer invloed zijn manier van denken zal hebben op je beslissingen en daden. Zo kun je zelfs in situaties waarvoor geen specifieke wet in de Bijbel staat, vaak ‘begrijpen wat de wil van Jehovah is’ (Efeziërs 5:17).

9 In de Bijbel staat bijvoorbeeld geen rechtstreeks verbod op het kijken naar films of tv-programma’s waarin grof geweld of seksuele immoraliteit voorkomt. Maar hebben we daarvoor echt een specifieke wet nodig? We weten hoe Jehovah over zulke dingen denkt. In de Bijbel staat duidelijk: ‘Hij [Jehovah] haat iedereen die van geweld houdt’ (Psalm 11:5). Er wordt ook in gezegd: ‘God zal (...) seksueel immorele mensen oordelen’ (Hebreeën 13:4). Door over die geïnspireerde woorden na te denken, kunnen we goed begrijpen wat de wil van Jehovah is. Daarom willen we niet kijken naar expliciete beelden van dingen die Jehovah haat. We weten dat we Jehovah blij maken als we niet kiezen voor gewelddadig en immoreel entertainment, dat de wereld als onschuldig beziet. *

10, 11. Waarom wil je Jehovah gehoorzamen, en op wat voor manier?

10 Wat is de belangrijkste reden dat je je aan Gods geboden houdt? Waarom wil je elke dag leven op een manier die met Gods denkwijze overeenkomt? Je doet dat natuurlijk niet alleen om straf te ontlopen of om de negatieve gevolgen te vermijden van het negeren van Gods wil (Galaten 6:7). Gehoorzaam zijn aan Jehovah is juist  een mooie gelegenheid om te laten zien dat je van hem houdt. Zoals een kind graag de goedkeuring van zijn vader wil, zo willen wij graag Jehovah’s goedkeuring (Psalm 5:12). Hij is onze Vader en we houden van hem. Er is niets wat ons meer vreugde en voldoening geeft dan te weten dat we op zo’n manier leven dat we ‘Jehovah’s goedkeuring krijgen’ (Spreuken 12:2).

11 We gehoorzamen hem niet met tegenzin. * Ook gehoorzamen we niet alleen als het ons uitkomt of als het geen problemen oplevert. We zijn juist ‘van harte gehoorzaam’ (Romeinen 6:17). We denken er net zo over als de psalmist: ‘Ik ben blij met uw geboden, ja, ik heb ze lief’ (Psalm 119:47). We gehoorzamen Jehovah heel graag. We erkennen dat hij absoluut de volledige en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verdient waar hij om vraagt (Deuteronomium 12:32). We willen dat Jehovah over ons kan zeggen wat over Noach werd gezegd. Over die trouwe patriarch, die liefde voor Jehovah toonde door hem tientallen jaren te gehoorzamen, zegt de Bijbel: ‘Noach deed alles wat God hem had opgedragen. Precies zo deed hij het’ (Genesis 6:22).

12. Wanneer maakt onze gehoorzaamheid Jehovah’s hart blij?

12 Wat vindt Jehovah ervan als we hem graag gehoorzamen? Zijn Woord zegt dat we daardoor ‘zijn hart verheugen’ (Spreuken 27:11). Maakt jouw gehoorzaamheid echt het hart blij van de Soevereine Heer van het universum? Absoluut! Jehovah heeft ons namelijk gemaakt met een vrije wil, waardoor we de vrijheid hebben om  te kiezen. Je kunt er dus voor kiezen Jehovah te gehoorzamen of hem ongehoorzaam te zijn (Deuteronomium 30:15, 16, 19, 20). Als je er bereidwillig en uit diepe liefde voor kiest Jehovah te gehoorzamen, maakt dat je hemelse Vader heel gelukkig (Spreuken 11:20). En je kiest ook het beste leven dat er is.

‘ZIJN GEBODEN ZIJN GEEN ZWARE LAST’

13, 14. Waarom zijn Gods geboden ‘geen zware last’? Leg dit uit met een vergelijking.

13 Johannes zegt iets heel geruststellends over Jehovah’s vereisten: ‘Zijn geboden zijn geen zware last.’ * Een andere vertaling zegt hier: ‘Het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden’ (Bijbel in Gewone Taal). Jehovah’s geboden zijn niet onredelijk of onderdrukkend. Ze zijn niet zo moeilijk dat onvolmaakte mensen ze niet kunnen gehoorzamen.

14 Stel dat er bij de verhuizing van een goede vriend veel dozen gesjouwd moeten worden. Sommige dozen kunnen makkelijk door één persoon gedragen worden, terwijl andere zo zwaar zijn dat ze door twee mensen gedragen moeten worden. Zou je vriend je vragen om dozen te tillen waarvan hij weet dat die te zwaar voor je zijn? Nee, hij zou niet willen dat je last van je rug kreeg. Zo geeft onze lieve en vriendelijke God ons geen geboden die te moeilijk zijn om te gehoorzamen (Deuteronomium 30:11-14). Hij zou ons nooit vragen om zo’n  zware last te dragen. Jehovah kent onze beperkingen, want ‘hij weet heel goed hoe we zijn gevormd, hij vergeet niet dat we stof zijn’ (Psalm 103:14).

15. Waarom kun je er zeker van zijn dat Jehovah’s geboden voor je bestwil zijn?

15 Jehovah’s geboden zijn echt geen zware last. Ze zijn juist voor ons bestwil. (Lees Jesaja 48:17.) Daarom kon Mozes tegen de Israëlieten zeggen: ‘Jehovah heeft ons opgedragen al die voorschriften na te leven en ontzag te hebben voor Jehovah, onze God, zodat het ons altijd goed zou gaan en we in leven zouden blijven, zoals nu het geval is’ (Deuteronomium 6:24). Ook wij kunnen er zeker van zijn dat Jehovah met zijn wetten altijd het beste met ons voorheeft — ons eeuwige welzijn. Dat kan toch ook niet anders? Jehovah is een God van oneindige wijsheid (Romeinen 11:33). Hij weet dus wat het beste voor ons is. Jehovah is ook de personificatie van liefde (1 Johannes 4:8). Alles wat hij zegt en doet wordt beïnvloed door liefde, zijn fundamentele aard. Alle geboden die hij zijn aanbidders geeft, zijn daarop gebaseerd.

16. We worden beïnvloed door deze slechte wereld en onze onvolmaaktheid. Hoe kun je toch gehoorzaam zijn?

16 Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om Jehovah te gehoorzamen. We moeten vechten tegen de invloed van deze slechte wereld, die ‘in de macht van de goddeloze ligt’ (1 Johannes 5:19). We moeten ook vechten tegen onze onvolmaaktheid, die ons ertoe aanzet Jehovah’s wetten te overtreden (Romeinen 7:21-25). Maar dankzij je liefde voor Jehovah kun je daar toch in slagen. Jehovah zegent mensen die door hun gehoorzaamheid willen laten zien dat ze van hem houden. Hij geeft zijn heilige geest ‘aan degenen die hem als regeerder gehoorzamen’ (Handelingen 5:32). Onder invloed van die  geest kun je mooie eigenschappen ontwikkelen die je helpen gehoorzaam te zijn (Galaten 5:22, 23).

17, 18. (a) Waar gaat dit boek over, en wat moeten we bij het bestuderen ervan in gedachte houden? (b) Waar gaat het volgende hoofdstuk over?

17 In dit boek gaan we in op Jehovah’s principes en morele normen, en op andere uitingen van zijn wil. Daarbij is het goed om een aantal belangrijke dingen in gedachte te houden. Jehovah dwingt je niet om zijn wetten en principes te gehoorzamen. Hij wil dat je hem bereidwillig en vanuit je hart gehoorzaamt. Bedenk ook dat de manier waarop Jehovah ons vraagt te leven nu al tot rijke zegeningen leidt en in de toekomst tot eeuwig leven. En door Jehovah vanuit je hart te gehoorzamen, kun je laten zien hoeveel je van hem houdt.

18 Jehovah is zo liefdevol geweest ons een geweten te geven als hulp om het verschil tussen goed en fout te zien. Maar ons geweten kan alleen een betrouwbare gids zijn als het goed gevormd is. Daar gaat het volgende hoofdstuk op in.

^ ¶11 Zelfs boze geesten gehoorzamen. Maar zij doen dat wel met tegenzin. Toen Jezus de demonen gebood om uit bepaalde mensen te gaan, waren de demonen gedwongen zijn gezag te erkennen en hem te gehoorzamen (Markus 1:27; 5:7-13).

^ ¶13 In Mattheüs 23:4 wordt in het Grieks dezelfde term gebruikt voor de gedetailleerde regeltjes en door mensen bedachte tradities die de schriftgeleerden en farizeeën de gewone mensen oplegden. Dit woord wordt in Handelingen 20:29, 30 weergegeven met ‘onderdrukkende’, als omschrijving van de wrede afvalligen die ‘de waarheid zouden verdraaien’ en anderen zouden misleiden.