Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 17

Bouw jezelf op ‘op het fundament van je allerheiligst geloof’

Bouw jezelf op ‘op het fundament van je allerheiligst geloof’

‘Jullie (...) moeten jezelf opbouwen op het fundament van jullie allerheiligst geloof (...). Zo blijf je in Gods liefde.’ — JUDAS 20, 21.

1, 2. Met welk bouwproject ben je bezig, en waarom is de kwaliteit van je werk belangrijk?

JE BENT druk bezig met een bouwproject. Het is al een tijdje aan de gang en er moet nog een hele tijd aan gewerkt worden. Tot nu toe is het werk niet makkelijk geweest, maar het geeft wel voldoening. Wat er ook gebeurt, je bent vastbesloten het nooit op te geven of rustiger aan te gaan doen, want de kwaliteit van je werk heeft invloed op je leven en zelfs op je toekomst. Waarom? Omdat jij zelf het bouwproject bent!

2 De discipel Judas beklemtoonde dat we aan onszelf moeten bouwen. Toen hij christenen de dringende raad gaf ‘in Gods liefde te blijven’, maakte hij in hetzelfde gedeelte ook duidelijk hoe je dat kunt doen. Hij zei: ‘Jullie (...) moeten jezelf opbouwen op het fundament van jullie allerheiligst geloof’ (Judas 20, 21). Op welke manieren kun je jezelf opbouwen en je geloof sterker maken, zodat je in Gods liefde zult blijven? We gaan nu drie aspecten bespreken van jouw geestelijke bouwproject.

VERSTERK JE GELOOF IN JEHOVAH’S RECHTVAARDIGE VEREISTEN

3-5. (a) Welke verkeerde kijk op Jehovah’s vereisten wil Satan graag dat je krijgt? (b) Wat moet onze kijk op Jehovah’s vereisten zijn, en wat moet het effect daarvan op ons zijn? Illustreer dat.

3 Ten eerste moeten we ons geloof in Jehovah’s wetten  versterken. In dit boek hebben we een aantal van Jehovah’s rechtvaardige vereisten in verband met gedrag besproken. Hoe denk je over die vereisten? Satan zou je graag willen wijsmaken dat Jehovah’s wetten, principes en normen te beperkend zijn, verstikkend zelfs. Die tactiek bleek in Eden heel goed te werken, en die gebruikt hij nog altijd (Genesis 3:1-6). Zal hij er bij jou succes mee hebben? Dat hangt voor een groot deel van je kijk af.

4 Ter illustratie: Je bent in een prachtig natuurpark aan het wandelen, en ineens zie je een hoog hek dat een deel van het terrein afsluit. Het landschap achter het hek ziet er schitterend uit. Op het eerste gezicht lijkt dat hek misschien een onnodige beperking van je vrijheid. Maar als je erdoorheen kijkt, zie je aan de andere kant een gevaarlijke leeuw een prooi besluipen! Nu begrijp je dat het hek eigenlijk een bescherming is. Loert er op dit moment dan een gevaarlijk roofdier op je? De Bijbel waarschuwt: ‘Houd je verstand erbij, wees waakzaam! Je tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden’ (1 Petrus 5:8).

5 Satan is als een wreed roofdier. Jehovah wil niet dat Satan ons te pakken krijgt, en daarom heeft hij wetten gegeven om ons te beschermen tegen Satans vele ‘listen’ (Efeziërs 6:11). Dus telkens als we over Jehovah’s wetten mediteren, moeten we daarin de liefde van onze hemelse Vader zien. Als we zijn wetten zo bekijken, geven ze ons vreugde en een gevoel van veiligheid. De discipel Jakobus schreef: ‘Wie zich verdiept in de volmaakte wet die vrijheid brengt en daaraan vasthoudt, (...) zal gelukkig zijn in wat hij doet’ (Jakobus 1:25).

6. Wat is de beste manier om geloof in Jehovah’s rechtvaardige wetten en principes op te bouwen? Geef een voorbeeld.

6 Naar Jehovah’s geboden leven is de beste manier om ons geloof in de Wetgever en in de wijsheid van zijn wetten op te bouwen. ‘De wet van de Christus’ bijvoorbeeld  omvat Jezus’ gebod om alles wat hij ons heeft opgedragen aan anderen te leren (Galaten 6:2; Mattheüs 28:19, 20). Christenen nemen ook de opdracht serieus om regelmatig samen te komen voor aanbidding en opbouwende omgang (Hebreeën 10:24, 25). Verder omvatten Jehovah’s geboden de aansporing om vaak en vanuit ons hart tot Jehovah te bidden (Mattheüs 6:5-8; 1 Thessalonicenzen 5:17). Als je naar die geboden leeft, zul je steeds duidelijker zien dat het echt liefdevolle richtlijnen zijn en zul je een vreugde en voldoening krijgen die je nergens in deze wereld vol problemen kunt vinden. Door te mediteren over de voordelen die je persoonlijk hebt ondervonden door naar Jehovah’s wetten te leven, wordt je geloof in die wetten sterker.

7, 8. Welke verzekering geeft de Bijbel aan personen die twijfelen of ze Jehovah jaar in jaar uit trouw kunnen blijven?

7 Sommigen vragen zich weleens af of het niet te moeilijk is om Jehovah’s wetten jaar in jaar uit te blijven gehoorzamen. Ze zijn bang dat ze op de een of andere manier tekort zullen schieten. Als je dat gevoel weleens hebt, houd dan deze woorden in gedachte: ‘Ik, Jehovah, ben je God, degene die je leert wat goed voor je is, degene die je leidt op de weg die je moet gaan. Luisterde je maar naar mijn geboden!  Dan zou je vrede worden als een rivier en je rechtvaardigheid als de golven van de zee’ (Jesaja 48:17, 18). Heb je er weleens bij stilgestaan hoe geruststellend die woorden zijn?

8 Jehovah herinnert ons er hier aan dat het goed voor ons is om hem te gehoorzamen. Hij belooft ons op twee manieren te zegenen als we dat doen. Ten eerste zal onze vrede als een rivier zijn: kalm, overvloedig, zonder onderbreking. Ten tweede zal onze rechtvaardigheid als de golven van de zee zijn. Als je op het strand staat en naar de golven kijkt die aan komen rollen, de ene na de andere, krijg je vast een gevoel van continuïteit. Je weet dat de golven zullen blijven komen en nog eeuwenlang op het strand zullen breken. Jehovah zegt dat jouw rechtvaardigheid — dat je het goede doet — ook eeuwig kan duren. Zolang je je best doet om hem trouw te blijven, zal hij nooit toelaten dat je ten val komt! (Lees Psalm 55:22.) Wordt je geloof in Jehovah en in zijn rechtvaardige vereisten niet opgebouwd door zulke prachtige beloften?

‘STREVEN NAAR GEESTELIJKE VOLWASSENHEID’

9, 10. (a) Waarom is geestelijke volwassenheid een mooi doel voor christenen? (b) Waarom maakt een geestelijke kijk gelukkig?

9 Een tweede aspect van je bouwproject is te vinden in Hebreeën 6:1: ‘Laten we (...) streven naar geestelijke volwassenheid.’ Dat is een schitterend doel voor een christen. In tegenstelling tot volmaaktheid, iets dat nu nog onbereikbaar is voor mensen, is geestelijke volwassenheid een haalbaar doel. En iemand zal meer vreugde krijgen in het dienen van Jehovah als hij naar geestelijke volwassenheid groeit. Hoe komt dat?

10 Zo’n christen heeft een geestelijke instelling. Hij beziet dingen vanuit Jehovah’s standpunt (Johannes 4:23). Paulus schreef: ‘Zij die naar het vlees leven, richten zich op de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest leven op de dingen van de geest’ (Romeinen 8:5). Een vleselijke of menselijke kijk geeft weinig vreugde, want die is vaak kortzichtig en  gericht op zichzelf en materiële dingen. Een geestelijke kijk maakt gelukkig, want die is gericht op Jehovah, ‘de gelukkige God’ (1 Timotheüs 1:11). Iemand die geestelijk ingesteld is, wil graag Jehovah’s goedkeuring en heeft zelfs vreugde als hij beproevingen meemaakt. Waarom? Beproevingen geven ons de kans om te bewijzen dat Satan een leugenaar is en om aan onze trouw aan Jehovah te werken. Daarmee maken we onze hemelse Vader blij (Spreuken 27:11; lees Jakobus 1:2, 3).

11, 12. (a) Wat zei Paulus over het ‘waarnemingsvermogen’ van christenen? (b) Wat is de achtergrond van het Griekse woord voor oefenen? (c) Welke training moet een lichaam ondergaan om het goed te ontwikkelen?

11 Voor een geestelijke instelling en geestelijke volwassenheid is oefening nodig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze tekst: ‘Vast voedsel is voor volwassen mensen, voor degenen die door gebruik hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om te kunnen onderscheiden wat goed of slecht is’ (Hebreeën 5:14). Toen Paulus over het ‘oefenen’ van ons waarnemingsvermogen sprak, gebruikte hij een Grieks woord dat waarschijnlijk gangbaar was op de sportscholen in het eerste-eeuwse Griekenland, want het kan vertaald worden met ‘geoefend zijn zoals een gymnast’. Sta er eens bij stil wat dat oefenen inhoudt.

Het lichaam van een gymnast is door gebruik geoefend

12 Toen we geboren werden, was ons lichaam ongeoefend. Een baby beseft bijvoorbeeld nog niet zo goed wat hij met zijn ledematen doet. Daardoor zwaait hij in het wilde weg met zijn armpjes en slaat hij, tot zijn eigen verbazing en schrik, zich zelfs in het gezicht. Geleidelijk wordt het lichaam door gebruik geoefend. Het kind gaat kruipen, leert lopen en later kan het zelfs rennen. * Maar hoe zit  dat dan met een gymnast? Als je zo’n turner heel gracieus en met grote precisie ziet springen en door de lucht ziet zwaaien, twijfel je er geen moment aan dat zijn lichaam net een nauwkeurig afgestemde machine is. Die vaardigheden heeft hij niet vanzelf gekregen. Hij heeft daar heel wat uren voor moeten oefenen. Maar volgens de Bijbel is die lichamelijke oefening ‘nuttig voor weinig’. Het oefenen van ons geestelijke waarnemingsvermogen heeft veel meer waarde! — 1 Timotheüs 4:8.

13. Hoe kun je je waarnemingsvermogen oefenen?

13 In dit boek hebben we veel dingen besproken die je zullen helpen je waarnemingsvermogen te oefenen zodat je geestelijk ingesteld wordt en Jehovah trouw kunt blijven. Denk bij het nemen van beslissingen in je dagelijks leven onder gebed na over Jehovah’s wetten en principes. Vraag je bij elke beslissing waarvoor je staat af: Welke Bijbelse principes of wetten gaan hierover? Hoe kan ik ze toepassen? Welke keus maakt mijn hemelse Vader blij? (Lees Spreuken 3:5, 6; Jakobus 1:5.) Met elke beslissing die je op die manier neemt, zul je je waarnemingsvermogen oefenen. En dat zal je helpen echt geestelijk ingesteld te worden en te blijven.

14. Welk verlangen moeten we ontwikkelen om geestelijk te kunnen groeien, maar welke waarschuwing moeten we in gedachte houden?

14 Hoewel geestelijke volwassenheid een haalbaar doel is, blijft er altijd ruimte voor groei. Groei is afhankelijk van voedsel. Daarom merkte Paulus op: ‘Vast voedsel is voor volwassen mensen.’ Om je geloof op te bouwen, is het heel belangrijk vast geestelijk voedsel in je op te blijven nemen. Als je toepast wat je leert, is dat wijsheid, en de Bijbel  zegt: ‘Wijsheid is het belangrijkst.’ We moeten daarom een oprecht verlangen ontwikkelen naar de kostbare waarheden die onze Vader ons geeft (Spreuken 4:5-7; 1 Petrus 2:2). Natuurlijk zijn kennis en goddelijke wijsheid geen reden om zelfvoldaan of trots te worden. We moeten onszelf geregeld onderzoeken om te zien of er geen trots of een andere zwakheid in ons hart groeit. Paulus schreef: ‘Blijf onderzoeken of je in het geloof bent, blijf jezelf toetsen’ (2 Korinthiërs 13:5).

15. Waarom is liefde essentieel voor geestelijke groei?

15 Ook al is de bouw van een huis klaar, het werk houdt niet op. Onderhoud en reparaties blijven noodzakelijk, en als de omstandigheden veranderen moet er misschien een kamer bijgebouwd worden. Wat hebben we nodig om geestelijk te groeien en geestelijk ingesteld te blijven? Vooral liefde. We moeten steeds meer gaan houden van Jehovah en van onze broeders en zusters. Als we geen liefde hebben, is al onze kennis en alles wat we doen waardeloos — als een hoop zinloos lawaai (1 Korinthiërs 13:1-3). Als we liefde hebben, kunnen we geestelijk volwassen worden en blijven groeien.

CONCENTREER JE OP DE HOOP DIE JEHOVAH GEEFT

16. Welke manier van denken promoot Satan, en welke bescherming heeft Jehovah gegeven?

16 We gaan nog een aspect van je bouwproject bekijken. Om een goede volgeling van Jezus te worden, moet je je manier van denken in de gaten houden. Satan, de heerser van deze wereld, is er heel handig in mensen zover te krijgen dat ze toegeven aan negatief denken, pessimisme, achterdocht en wanhoop (Efeziërs 2:2). Zo’n manier van denken is voor een christen net zo gevaarlijk als houtrot voor een houten huis. Gelukkig heeft Jehovah ons een belangrijke bescherming gegeven: hoop.

17. Hoe wordt het belang van hoop geïllustreerd in de Bijbel?

 17 In de Bijbel staan de onderdelen van de geestelijke wapenrusting die we in onze strijd tegen Satan en deze wereld nodig hebben. Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting is de helm, ‘de hoop op redding’ (1 Thessalonicenzen 5:8). Een soldaat in Bijbelse tijden wist dat hij het zonder zijn helm niet lang zou uithouden in de strijd. Zo’n helm, vaak van metaal met daaronder een muts van vilt of leer, zorgde ervoor dat de meeste slagen zouden afketsen zonder veel schade aan te richten. Zoals een helm het hoofd beschermt, kan hoop je geest, je denken, beschermen.

18, 19. Welk voorbeeld gaf Jezus in het niet verliezen van hoop, en hoe kunnen we hem navolgen?

18 Jezus heeft het beste voorbeeld gegeven van het niet verliezen van hoop. Bedenk eens wat hij in de laatste nacht van zijn leven op aarde te verduren kreeg. Een van zijn beste vrienden verraadde hem voor geld. Een andere vriend zei zelfs dat hij hem niet kende. De rest liet hem in de steek en vluchtte. Zijn eigen landgenoten keerden zich tegen hem en eisten dat de Romeinse soldaten hem de marteldood zouden laten sterven. We kunnen gerust zeggen dat Jezus voor zwaardere beproevingen heeft gestaan dan wij ooit zullen meemaken. Wat hielp hem? Het antwoord staat in Hebreeën 12:2: ‘Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij een martelpaal verduurd en schande veracht. En hij is aan de rechterhand van de troon van God gaan zitten.’ Jezus verloor ‘de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld’ nooit uit het oog.

19 Welke vreugde was Jezus ‘in het vooruitzicht gesteld’? Hij wist dat hij door te volharden zou meehelpen aan de heiliging van Jehovah’s naam. Hij zou het grootst mogelijke bewijs leveren dat Satan een leugenaar is. Geen enkele hoop kon Jezus meer vreugde geven! Hij wist ook dat Jehovah zijn trouw rijk zou belonen — dat er een schitterende tijd vlak voor hem lag waarin hij met zijn Vader herenigd zou  worden. In de moeilijkste tijden hield Jezus die vreugdevolle hoop steeds in gedachte. Wij moeten hetzelfde doen. Ook ons is ‘vreugde in het vooruitzicht gesteld’. Jehovah heeft ons allemaal het voorrecht gegeven mee te helpen aan de heiliging van zijn grote naam. We kunnen bewijzen dat Satan een leugenaar is door Jehovah als onze Soeverein te kiezen en veilig in de liefde van onze Vader te blijven, welke beproevingen en verleidingen er ook op ons pad komen.

20. Wat kan je helpen positief en hoopvol te blijven?

20 Jehovah is bereid zijn trouwe aanbidders te belonen. Hij wil dat zelfs heel graag (Jesaja 30:18; lees Maleachi 3:10). Hij vindt het geweldig om de juiste verlangens van zijn aanbidders te vervullen (Psalm 37:4). Blijf je dus vastberaden concentreren op je hoop voor de toekomst. Geef nooit toe aan de negatieve, ontaarde, verdraaide manier van denken van Satans oude wereld. Als je merkt dat de geest van deze wereld in je denken of je hart begint door te dringen, bid dan vurig om ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat’. Die vrede zal je hart en je verstand beschermen (Filippenzen 4:6, 7).

21, 22. (a) Welke schitterende hoop hebben degenen die bij de ‘grote menigte’ horen? (b) Welk onderdeel van de christelijke hoop betekent voor jou het meest, en wat is je vaste besluit?

21 Wat een geweldige hoop heb je om over na te denken!  Als je bij de ‘grote menigte’ hoort, die ‘uit de grote verdrukking zal komen’, denk dan eens aan het leven dat je binnenkort zult krijgen (Openbaring 7:9, 14). Als Satan en zijn demonen er niet meer zijn, zul je een opluchting voelen die nu misschien moeilijk voor te stellen is. Niemand van ons heeft ooit ervaren hoe het leven zonder de druk van Satans verdorven invloed is. Als die druk weg is, zullen we ervan genieten om onder leiding van Jezus en zijn 144.000 mederegeerders de aarde in een paradijs te veranderen! Wat een geweldig vooruitzicht: er komt een eind aan alle ziekten en kwalen, we zien gestorven familieleden en vrienden terug en leiden een leven zoals Jehovah het bedoeld heeft! Naarmate we tot volmaaktheid groeien, komt een nog grotere beloning steeds dichterbij die in Romeinen 8:21 beloofd wordt — ‘de glorieuze vrijheid van Gods kinderen’.

22 Jehovah wil dat je een grotere vrijheid krijgt dan je je zelfs maar kunt voorstellen. Om die vrijheid te krijgen is gehoorzaamheid nodig. Is het niet de moeite waard om nu alles te doen wat je kunt om Jehovah dag in dag uit te gehoorzamen? Doe dus je uiterste best om jezelf op te bouwen op het fundament van je allerheiligst geloof, zodat je tot in alle eeuwigheid in Gods liefde zult blijven!

^ ¶12 Wetenschappers zeggen dat we een speciaal bewustzijn ontwikkelen dat proprioceptie heet. Dat is het vermogen om de positie van ons eigen lichaam en onze ledematen waar te nemen. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld met onze ogen dicht in onze handen klappen. Een volwassen vrouw die haar proprioceptie kwijt was, kon daardoor niet meer staan, lopen of zelfs maar rechtop zitten.