LAMUKÁ! No 3 2019 | Biblia ekoki kobongisa bomoi na yo!

Banda kala, Biblia esalisaka bato bázala na bomoi ya malamu mpenza. Okoki kozwa bwanya oyo Biblia epesaka mpo na bomoi ya mokolo na mokolo.

Buku ya kala ezali kosalisa bato tii lelo oyo

Talá makambo bato mosusu balobi mpo na bolamu oyo bazwi mpo batángaka Biblia mpe basalelaka batoli na yango na bomoi na bango.

Sante

Biblia elendisi biso tósala nyonso oyo tokoki mpo na kobatela sante na biso.

Makanisi

Tozwaka bolamu ntango tokómi na likoki ya kopekisa nkanda na biso.

Libota mpe boninga ná basusu

Okozala na boyokani malamu ná basusu soki otye makanisi na oyo okoki kosalela bango, kasi te na oyo bakoki kosalela yo.

Ndenge ya kosalela mbongo

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa yo ozala lisusu na mikakatano mingi te ya mbongo?

Boninga na Nzambe

Talá ndenge mibeko ya Nzambe mpe batoli ya Biblia ekoki kobongisa boninga na yo na Nzambe.

Buku oyo esalisi mpenza bato mingi

Makambo oyo emonisi ete Biblia ezali buku oyo ebongolami mpe ekabolami koleka babuku mosusu nyonso.

Na nimero oyo ya lamuká! biblia ekoki kobongisa bomoi na yo!

Biblia epesaka batoli oyo esalisaka mokolo na mokolo.