Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Boninga na Nzambe

Boninga na Nzambe

Lisolo ya liboso ya zulunalo oyo elobi ete bato mingi balobaka ete Biblia ezali buku mosantu. Bamonaka ete ntango batángaka mpe basalelaka batoli na yango, bakómaka baninga ya Nzambe mpe bamonaka ete bomoi ezali na ntina.

Biblia elobi ete bato ya “elimo,” elingi koloba bato oyo balingaka kozala baninga ya Nzambe, batosaka mibeko na ye. (Yuda 18, 19) Kasi, bato oyo bakanisaka makambo ya mosuni batyaka motema kaka na makanisi na bango mpe balandaka kaka bamposa na bango.​—Baefese 5:1.

ELIKYA

TOLI YA BIBLIA: “Omonisi ete olɛmbi nzoto na mokolo ya mpasi? Nguya na yo ekozala moke.”​—Masese 24:10.

YANGO ELIMBOLI NINI? Soki moto alɛmbi nzoto akozala na makasi te ya kolonga mikakatano ya bomoi. Nzokande, elikya ekoki kopesa makasi. Koyeba ete mikakatano oyo tozali kokutana na yango ezali kaka mpo mwa ntango, ekoki kolendisa; kutu, nsima ya mokakatano, likambo moko ya malamu ekoki kosalema.

OYO OKOKI KOSALA: Kanisá makambo ya malamu oyo ekosalema na mikolo ekoya. Na esika ya komitungisa mpo na likambo oyo ekoki kosalema to kozela ntango oyo ebongi mpo na kosala makambo, landá mikano oyo omityeli. Mpo na koloba solo, “makambo oyo ekanami te” ekoki kobima. (Mosakoli 9:11) Kasi, mbala mingi makambo esalemaka malamu koleka ndenge tokanisaki. Mpo na kolobela likambo yango, Biblia esaleli ndakisa ya bilanga, elobi: “Na ntɔngɔ, loná mboto na yo mpe tii na mpokwa kopemisa lobɔkɔ na yo te; mpo oyebi te epai wapi yango ekolonga, ezala awa to kuna, to soki yango nyonso mibale ekozala malamu.”​—Mosakoli 11:6.

BIYANO NA MITUNA MINENE ETALI BOMOI

TOLI YA BIBLIA: ‘Salisá ngai nakanga ntina. Liloba na yo ezali solo.’​—Nzembo 119:144, 160.

YANGO ELIMBOLI NINI? Biblia epesi biyano na mituna oyo bato mingi batunaka. Na ndakisa, epesi biyano na mituna lokola

  • Toutá wapi?

  • Mpo na nini tozali awa na mabele?

  • Moto akendaka wapi soki akufi?

  • Bomoi nyonso kaka yango oyo?

Bato mingi na mokili babongisi bomoi na bango mpo bazwi biyano oyo Biblia epesi na mituna wana mpe na mituna mosusu.

OYO OKOKI KOSALA: Luká koyeba yo moko makambo Biblia eteyaka. Sɛngá Motatoli moko ya Yehova asalisa yo oyeba malamumalamu mateya ya Biblia. Kɔtá na site Internet jw.org to kende na makita na biso, oyo ezalaka ofele mpe moto nyonso akoki koya.

BATOLI MOSUSU YA BIBLIA

Talá video Mpo na nini koyekola Biblia? na jw.org. Ezali na minɔkɔ koleka 880

OSENGELI KOYEBA NZAMBE MPE KOTOSA YE.

“Esengo na baoyo bayebi bobola na bango ya elimo.”​—MATAI 5:3.

LUKÁ KOYEBA MAKAMBO MINGI ETALI NZAMBE.

“Báluka Nzambe . . . mpe bázwa ye mpenza . . . azali mosika te na mokomoko na biso.”​—MISALA 17:27.

TÁNGÁ BIBLIA MPE KANISÁ MAKAMBO OYO OTÁNGI.

“Asepelaka na mobeko ya Yehova, * mpe atángaka mobeko na ye na mongongo ya nse butu moi. . . . Nyonso oyo azali kosala ekolonga.”​—NZEMBO 1:2, 3.

^ par. 23 Yehova ezali nkombo ya Nzambe na Biblia.