Hoppa beint í efnið

Notkunarskilmálar

Notkunarskilmálar

Velkomin!

Þessu vefsetri er ætlað að hjálpa þér að læra meira um Guð, Biblíuna og Votta Jehóva. Þú getur lesið, horft á og sótt það efni sem vekur áhuga þinn. Við viljum gjarnan að aðrir njóti líka góðs af vefsetrinu en þó biðjum við þig að setja efni þess ekki inn á annað vefsvæði eða forrit. Þér er hins vegar velkomið að miðla öðrum af því sem þú hefur lært með því að vísa þeim á vefsetrið í samræmi við notkunarskilmálana hér að neðan.

 Höfundarréttur

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Öll réttindi áskilin.

Birting og viðhald þessa vefseturs er í höndum Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Watchtower“). Allur texti og aðrar upplýsingar á þessu vefsvæði eru eign Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania („Watch Tower“) nema annað sé tekið fram.

 Vörumerki

Adobe, kennimerki Adobe, Acrobat og kennimerki Acrobat eru vörumerki í eigu Adobe Systems Incorporated. iTunes og iPod eru vörumerki Apple Inc. Microsoft, kennimerki Microsoft og nöfn á hvers kyns hugbúnaði og vörum Microsoft, þar með talið Microsoft Office og Microsoft Office 365, eru vörumerki í eigu Microsoft Inc. Android er vörumerki í eigu Google LLC. Endurgerður eða breyttur Android-róbot er hannaður og honum dreift af Google í samræmi við Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creative commons.org/licenses/by/3.0/us/). Öll önnur vörumerki og skrásett vörumerki eru eign viðkomandi handhafa.

 Notkunarskilmálar og leyfi til að nota vefsetrið

Þessir notkunarskilmálar segja til um hvernig þú mátt nota þetta vefsetur. Með því að nota vefsetrið samþykkir þú að hlíta þessum notkunarskilmálum að öllu leyti, sem og öllum viðbótarskilmálum (saman kallaðir „Notkunarskilmálar“) á þessu vefsetri. Sértu ósammála notkunarskilmálunum eða einhverju ákvæði þeirra er þér óheimilt að nota vefsetrið.

Hvað telst leyfileg notkun? Með þeim takmörkunum sem fram koma hér að neðan er þér heimilt að:

  • Skoða, hlaða niður og prenta út höfundarréttarvarða grafík, rafræn rit, tónlist, myndir, texta og myndbönd af þessu vefsetri til einkanota eða í öðrum tilgangi en viðskiptalegum.

  • Senda rafræn rit til annarra eða krækjur að ritum sem hægt er að hlaða niður, myndbönd eða hljóðupptökur af þessu vefsetri.

Þér er ekki heimilt að:

  • Birta á netinu (á vefsíðu, skráaskiptasíðu, myndbandasíðu eða samskiptamiðli) grafík, rafræn rit, vörumerki, tónlist, myndir, myndbönd eða vefgreinar af þessu vefsetri.

  • Dreifa grafík, rafrænum ritum, vörumerkjum, tónlist, myndum, texta eða myndböndum af þessu vefsetri með tölvuforriti eða sem hluta af því (þar á meðal með því að hlaða slíku efni upp á netþjón fyrir notkun af tölvuforriti).

  • Endurgera, fjölfalda, afrita, dreifa né á annan hátt nýta grafík, rafræn rit, tónlist, myndir, texta eða myndbönd af þessu vefsetri í viðskiptalegum tilgangi eða hagnaðarskyni (jafnvel þótt enginn hagnaður hljótist af).

  • Búa til eða dreifa tölvuforritum, tækjum eða tækni til að safna, afrita, hlaða niður eða sækja gögn, HTML, myndir eða texta af þessu vefsetri með gagnanámi (data extraction og data harvest) eða vefsöfnun (scraping). (Það útlokar ekki dreifingu gjaldfrjálsra forrita sem eru ekki verslunarvara og eru hönnuð til að hlaða niður rafrænum skrám eins og EPUB, PDF, MP3 og MP4 af opinberum síðum þessa vefseturs.)

  • Misnota vefsetrið eða þjónustu þess, eins og með því að valda truflunum eða með því að tengjast vefsetrinu eða þjónustu þess eftir öðrum leiðum en þeim sem eru skýrt og greinilega látnar í té.

  • Nota þetta vefsetur á nokkurn hátt sem skaðar eða gæti skaðað það eða heft aðgang að því. Enn fremur er óheimilt að nota þetta vefsetur á óheiðarlegan, ólöglegan, sviksamlegan eða skaðlegan hátt eða í tengslum við nokkurt óheiðarlegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt athæfi.

  • Nota þetta vefsetur eða grafík, rafræn rit, tónlist, myndir, texta eða myndbönd á því í tengslum við markaðssetningu.

  • Þetta vefsetur notar Google Maps sem er þriðji aðili og ekki í okkar umsjá. Notkun þín á Google Maps á þessu vefsetri hlítir gildandi þjónustuskilmálum Google Maps/Google Earth. Vefsetrið er ekki upplýst um breytingar á þjónustuskilmálum Google Maps og því skaltu skoða þá áður en þú nýtir þér þjónustu þess. Notaðu ekki Google Maps ef þú samþykkir ekki þjónustuskilmálana. Engum gögnum frá Google Maps er skilað aftur til þessa vefseturs.

 Læknisfræðilegt efni

Læknisfræðilegu efni er eingöngu ætlað að veita upplýsingar. Ekki er um að ræða læknisfræðilega ráðgjöf og upplýsingarnar koma ekki heldur í staðinn fyrir meðmæli, greiningu eða meðferð hjá hæfum heilbrigðisstarfsmönnum. Ekki er mælt með ákveðnum rannsóknum, læknum, vörum, aðferðum, skoðunum eða öðrum upplýsingum sem kunna að vera nefndar í læknisfræðilegu efni.

Leitaðu alltaf ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni ef þú hefur spurningar varðandi heilsuvandamál eða meðferð.

Leitast er við að hafa upplýsingarnar í læknisfræðilegu efni nákvæmar og uppfærðar. Allar upplýsingar sem þú skoðar á þessum hluta vefsetursins eru þó settar fram án allrar ábyrgðar, þar á meðal undirskilinnar ábyrgðar. Þetta vefsetur undanskilur sig allri ábyrgð, þar á meðal undanskilinni ábyrgð, í tengslum við læknisfræðilegt efni. Vefsetrið ábyrgist ekki að upplýsingarnar í læknisfræðilegu efni séu áreiðanlegar, nákvæmar, nothæfar eða tæmandi. Vefsetrið undanskilur sig ábyrgð og bótaábyrgð vegna villna í læknisfræðilegu efni eða ef upplýsingum er ábótavant. Öll notkun á upplýsingum í læknisfræðilegu efni er á þinni eigin ábyrgð. Þetta vefsetur er undir engum kringumstæðum ábyrgt eða skaðabótaskylt ef tjón verður (þar með talið en ekki takmarkað við tjón í slysi eða eftir slys, líkamstjón, dauðsfall, hagnaðartap eða tjón vegna tapaðra gagna eða viðskipta) í kjölfar notkunar á læknisfræðilegu efni eða þegar færni vantaði til að nýta það, óháð því hvort kröfur þar að lútandi byggjast á tryggingum, samningi, skaðabótarétti eða öðrum lagalegum grunni og óháð því hvort þetta vefsetur hafi verið upplýst um möguleikann á slíkum kröfum eða ekki.

 Fyrirvari um ábyrgð og takmörkun ábyrgðar

Þetta vefsetur og allar upplýsingar, allt innihald, allt efni og öll þjónusta sem nálgast má á því er sett fram án allrar ábyrgðar og tryggingar, þar með talið óbeinnar eða undirskilinnar ábyrgðar eða tryggingar.

Watchtower ábyrgist ekki að vefsetrið sé laust við vírusa eða annað skaðlegt innihald. Watchtower er ekki ábyrgur fyrir neinu tjóni sem sem hlýst af því að nota þjónustu, innihald eða efni sem þú nálgast með því að nota vefsetrið, þar með talið en ekki takmarkað við beint eða afleitt tjón, refsivert tjón eða fylgitjón vegna hagnaðartaps.

 Brot á notkunarskilmálum

Brjótir þú þessa notkunarskilmála á einhvern hátt getur Watchtower gripið til þeirra aðgerða sem honum þykir hæfa til að bregðast við brotinu, þar á meðal lokað fyrir aðgang þinn að vefsetrinu, bannað þér að fara inn á vefsetrið, lokað fyrir aðgang að vefsetrinu um tölvur sem nota IP-töluna þína, haft samband við Internetþjónustuveitu þína og farið fram á að lokað verði fyrir aðgang þinn að vefsetrinu og/eða farið með málið fyrir dómstóla.

 Breytingar

Watchtower gæti af og til endurskoðað þessa notkunarskilmála. Breyttir skilmálar taka gildi þann dag sem þeir eru birtir á vefsetrinu. Vinsamlegast skoðaðu þessa síðu reglulega til að tryggja að þú þekkir þá útgáfu sem er í gildi hverju sinni.

 Lög og lögsaga

Skilmálar þessir lúta lögum New York-ríkis í Bandaríkjunum og skulu túlkaðir eftir þargildandi lögum, óháð misræmi við lög annarra ríkja. Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir ríkis- eða alríkisdómstóli með lögsögu í New York-ríki í Bandaríkjunum.

 Ógilding

Ef dómstóll sem fer með lögsögu dæmir eitthvert ákvæði þessara skilmála ógilt, óhæft, ólöglegt, eða ógerlegt að framfylgja því dregur það ekki á neinn hátt úr lögmæti eða fullnustuhæfi annarra skilmála. Nýti Watchtower sér ekki einhvern rétt sinn sem kveðið er á um í þessum skilmálum skal ekki túlka það sem ógildingu á umræddu ákvæði eða afsal þess réttar.

 Samningurinn í heild

Þessir notkunarskilmálar eru samningurinn milli þín og Watchtower í heild sinni hvað varðar notkun þína á þessu vefsetri. Þeir koma í stað allra fyrri samninga um notkun þína á vefsetrinu.