Hoppa beint í efnið

Hoppa í undirvalmynd

Vottar Jehóva

íslenska

Lagalegar upplýsingar

Lagalegar upplýsingar

Höfundarréttur

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Öll réttindi áskilin.

Birting og viðhald þessa vefsvæðis er í höndum Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Varðturninn“). Allur texti og allar upplýsingar á þessu vefsvæði eru eign Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Vörumerki

Adobe, kennimerki Adobe, Acrobat og kennimerki Acrobat eru vörumerki í eigu Adobe Systems Incorporated. iTunes og iPod eru vörumerki Apple Inc. Öll önnur vörumerki og skrásett vörumerki eru eign handhafa sinna.

Notkunarskilmálar og leyfi til að nota vefsvæðið

Þessir notkunarskilmálar segja til um hvernig þú megir nota þetta vefsvæði. Með því að nota vefsvæðið samþykkir þú að hlíta þessum notkunarskilmálum að öllu leyti. Ef þú samþykkir ekki þessa notkunarskilmála er þér óheimilt að nota vefsvæðið.

Hvað telst vera viðeigandi notkun? Þér er heimilt að skoða, hlaða niður og prenta út grafík, myndbönd, myndir, rit í rafrænu formi, texta og tónlist („efni“) af þessu vefsvæði til einkanota eða í öðrum tilgangi en í hagnaðarskyni, með þeim takmörkunum sem fram koma hér að neðan og annars staðar í þessum notkunarskilmálum. Þú mátt ekki gera eftirfarandi:

  • Birta efni af þessu vefsvæði á Netinu (engri vefsíðu eða skráaskiptasíðu og engum samskiptamiðli).

  • Endurútgefa efni af þessu vefsvæði með hugbúnaði eða forriti af nokkurri gerð, eða sem hluta af hugbúnaði eða forriti af nokkurri gerð.

  • Endurgera, afrita, fjölfalda né nota efni á þessu vefsvæði á nokkurn annan hátt í viðskiptalegum tilgangi eða afhenda það gegn greiðslu (jafnvel þótt enginn hagnaður hljótist af því). Í þessu felst dreifing á tölvuforritum sem tengjast vefsvæðinu, eru byggð á efni af því eða sækja þangað efni (hvort sem það er gert með stöðugri tengingu eða ekki).

  • Fara inn á þetta vefsvæði í þeim tilgangi að búa til eða dreifa kóða, verkfærum eða aðferðum til kerfisbundinnar eða sjálfvirkrar gagnasöfnunar á nokkurn hátt (þar á meðal en ekki takmarkað við vefsöfnun (scraping) og gagnanám (data mining, data extraction og data harvesting), hvorki á vefsvæðinu né í tengslum við vefsvæðið.

  • Misnota vefsvæðið eða þjónustu tengda því eins og að skerða eða hindra aðgang að vefsvæðinu eða þjónustu þess með einum eða öðrum hætti sem stangast á við þessa notkunarskilmála.

  • Nota þetta vefsvæði á nokkurn hátt sem skaðar eða gæti skaðað vefsvæðið eða heft aðgang að því. Enn fremur er óheimilt að nota þetta vefsvæði á óheiðarlegan, ólöglegan, sviksamlegan eða skaðlegan hátt og í tengslum við nokkurt óheiðarlegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt athæfi.

  • Nota þetta vefsvæði í tengslum við markaðssetningu á nokkurn hátt.

Brot á notkunarskilmálum

Brjótir þú þessa notkunarskilmála á einhvern hátt getur Varðturninn gripið til þeirra aðgerða, sem Varðturninum þykir hæfa til að bregðast við brotinu, þar á meðal lokað fyrir aðgang þinn að vefsetrinu, bannað þér að fara inn á vefsetrið, lokað fyrir aðgang að vefsetrinu um tölvur sem nota IP-töluna þína, haft samband við Internetþjónustuaðila þinn og farið fram á að lokað verði fyrir aðgang þinn að vefsetrinu og/eða farið með málið fyrir dómstóla.

Breytingar

Varðturninn gæti öðru hverju endurskoðað þessa notkunarskilmála. Breyttir skilmálar taka gildi þann dag sem þeir eru birtir á vefsetrinu. Vinsamlegast skoðaðu þessa síðu reglulega til að tryggja að þú þekkir þá útgáfu sem er í gildi hverju sinni.

Lög og lögsaga

Skilmálar þessir lúta lögum New York-ríkis í Bandaríkjunum og skulu túlkaðir eftir þargildandi lögum, óháð misræmi við lög annarra ríkja. Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir ríkis- eða alríkisdómstóli með lögsögu í New York-ríki í Bandaríkjunum.

Ógilding

Ef dómstóll, sem fer með lögsögu, dæmir eitthvert ákvæði þessara skilmála ógilt, óhæft, ólöglegt, eða ógerlegt að framfylgja því dregur það ekki á neinn hátt úr lögmæti eða fullnustuhæfi annarra skilmála. Nýti Varðturninn sér ekki einhvern rétt sinn, sem kveðið er á um í þessum skilmálum, skal ekki túlka það sem ógildingu á umræddu ákvæði eða afsal þess réttar.

Samkomulagið í heild

Þessir notkunarskilmálar eru samningurinn milli þín og Varðturnsins í heild sinni hvað varðar notkun þína á þessu vefsvæði. Þeir koma í stað allra fyrri samkomulaga um notkun þína á þessu vefsvæði.