Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A jó vallás arra ösztönöz, hogy tiszteljük Isten Szavát

A jó vallás arra ösztönöz, hogy tiszteljük Isten Szavát

JÉZUS arra buzdította az embereket, hogy tiszteljék Isten Szavát, a Bibliát. Ez egyértelmű abból, ahogyan az Ördög kísértéseire válaszolt (Máté 4:4–11). Mit tett például, amikor Sátán rá akarta venni, hogy változtasson néhány követ kenyérré? Nem engedett a kísértésnek, és idézte Mózes ihletett szavait, melyeket az 5Mózes 8:3-ban találunk. És mit tett, amikor az Ördög felkínálta neki a világ összes királysága feletti uralmat, ha mindössze egyszer imádatot mutat be neki? Az 5Mózes 6:13-ban olvasható szentírási alapelvet idézte, és elutasította a felkínált lehetőséget.

Gondoljunk csak bele! Jézus Isten Fia, mégis amikor tanított, a Bibliára támaszkodott mint tekintélyre. És természetesen soha nem vetette el Isten Szavát az emberi hagyományok kedvéért (János 7:16–18). Napjaiban sok vallási vezető azonban nem tisztelte így Isten Szavát. Miért nem? Mert hagyták, hogy az emberi hagyományok háttérbe szorítsák a Szentírást. Jézus nyíltan ezt mondta nekik: „Így teszitek érvénytelenné az Isten igéjét a ti hagyományotok kedvéért. Képmutatók, jól prófétált felőletek Ésaiás, amikor azt mondta: Ez a nép ajkával tisztel engem, de szívük távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberi parancsolatok” (Máté 15:6–9, Budai).

A világ számos keresztény és nem keresztény vallása azt állítja, hogy tiszteli a Bibliát. De hány olyan vallást ismersz, amely elveti  az emberi hagyományokat, ha azok nem egyeznek Isten Szavának az egyértelmű tanításaival? Figyeljünk most meg csupán két témát.

TÉMA: Vallási címek

MIT TANÍT A BIBLIA? Jézus elítélte a vallási vezetőket, amiért szerették a vallási címeket, és tekintélyre vágytak. Azt mondta, hogy ezek a férfiak „szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket, szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják őket az emberek”. Még ezt is mondta a tanítványainak: „Ti ne hivassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei” (Máté 23:1–10, Gál–Kosztolányi).

KÉRDÉS: Szeretik az adott vallás vezetői a megtisztelő címeket, és tekintélyre vágynak a hívek körében? Vagy inkább Jézus parancsának engedelmeskednek, és kerülik az ilyesmit?

TÉMA: Képek és szobrok használata az imádatban

MIT TANÍT A BIBLIA? „Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket” (2Mózes 20:4, 5, Katolikus).

János apostol ezt írta a keresztényeknek: „őrizkedjetek a bálványoktól” (1János 5:21, Békés–Dalos).

KÉRDÉS: Engedelmeskedik az adott vallás a Biblia egyértelmű parancsának, és nem használ sem képeket, sem bálványokat az imádatban?

Megtalálhatod a jó utat!

Annak ellenére, hogy ma rengeteg vallás létezik, megtalálható az, amelyik az életre visz. Sok azonosító jele van annak a vallásnak, amely „Istenünk és Atyánk álláspontja szerint . . . tiszta és beszennyezetlen” (Jakab 1:27). E cikksorozatban szereplő írásszövegek egy fajta útjelzőkként elvezethetnek bennünket ehhez a valláshoz.

Buzdítunk, hogy kérdezd meg Jehova Tanúit, milyen válaszokat adnának a cikkekben feltett kérdésekre. Ha megvizsgálod a válaszaikat, azzal követed az első századi Berea lakóinak a példáját. Ők, miután meghallgatták, amit Pál apostol prédikált, „kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok” (Cselekedetek 17:11, Újfordítású revideált). Ha a bereaiakhoz hasonlóan te is tiszteled és szorgalmasan kutatod Isten Szavát, akkor megtalálhatod az életre vivő utat. Aztán pedig eldöntheted, hogy elindulsz-e ezen az úton.

Melyik az a vallás, amelyik arra buzdítja az embereket, hogy a Szentírás alapján vizsgálják meg, hogy amit tanulnak, az valóban igaz-e?