Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova a szelídséget értékeli

Jehova a szelídséget értékeli

 Közeledj Istenhez!

Jehova a szelídséget értékeli

4Mózes 12:1–15

BÜSZKESÉG, irigység, nagyravágyás. Az ilyen jellemvonások elterjedtek azok között, akik sikeresek ebben a világban. De közelebb visznek-e az effajta tulajdonságok Jehova Istenhez? Ellenkezőleg, Jehova a szelídséget értékeli az imádóiban. Ezt bizonyítja a Mózes negyedik könyvének 12. fejezetében található beszámoló, melynek eseményei a Sínai-pusztában játszódtak, miután az izraeliták kiszabadultak Egyiptomból.

Mózes idősebb testvérei, Mirjam és Áron, öccsük ’ellen kezdtek beszélni’ (1. vers). Ahelyett hogy vele beszéltek volna, inkább ellene beszéltek, valószínűleg másoknak panaszkodva a táborban. Úgy tűnik, Mirjam volt a kezdeményező, mivel a beszámoló őt említi elsőnek. Először azért zúgolódtak Mózes ellen, mert egy kusita nőt vett feleségül. Vajon Mirjam irigy volt, és úgy gondolta, hogy ez az asszony, aki ráadásul nem is izraelita, több figyelmet kap majd a néptől?

A panaszkodás oka mélyebben gyökeredzett. Mirjam és Áron folyton ezt mondták: „Vajon csak Mózes által szólt Jehova? Nem beszélt-e általunk is?” (2. vers). Vajon a nagyobb hatalom és elismerés utáni vágy volt a zúgolódás valódi oka?

A beszámoló szerint Mózes nem válaszolt, amikor panaszkodtak rá. Nyilvánvalóan csendben eltűrte, hogy ellene beszélnek. Az, hogy nem vitatkozott velük, megerősíti a róla szóló bibliai leírást: „a legszelídebb * ember volt minden ember közül” a földön (3. vers). Mózesnek nem kellett bizonygatnia az igazát. Jehova figyelt, és kiállt mellette.

Jehova úgy tekintette a Mózes elleni zúgolódást, mint ami ellene irányul. Végtére is ő nevezte ki Mózest. Amikor Isten megfegyelmezte a zúgolódókat, ezt mondta: „Szemtől szemben beszélek vele”. Ezzel arra emlékeztette őket, hogy milyen különleges kapcsolat van közte és Mózes között. Jehova ezután ezt kérdezte Mirjamtól és Árontól: „Miért nem féltetek hát . . . Mózes ellen beszélni?” (8. vers). Azzal, hogy Mózes ellen beszéltek, valójában Isten ellen fordultak. Nagyfokú tiszteletlenségük miatt szembe kellett nézniük Jehova izzó haragjával.

Mirjamot, aki nyilvánvalóan a felbujtó volt, lepra sújtotta. Áron azon nyomban könyörögni kezdett Mózesnek, hogy járjon közben Mirjamért. Gondolj bele, Mirjam egészsége annak a személynek a közbenjárásán múlt, aki ellen vétettek! Mózes szelíden megtette, amire kérték. A beszámoló szerint Mózes akkor szólalt meg először, amikor Jehovához könyörgött a nővére érdekében. Mirjam meggyógyult, de el kellett viselnie a szégyent, hogy hét napra elkülönítették.

Ez a beszámoló megmutatja nekünk, hogy Isten milyen tulajdonságokat értékel, és milyeneket gyűlöl. Ha szeretnénk közeledni Istenhez, akkor igyekeznünk kell kiirtani magunkból minden büszkeséget, irigységet és nagyravágyást. Jehova a szelídeket szereti. Ezt ígéri: „A szelídek . . . öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsoltárok 37:11; Jakab 4:6).

[Lábjegyzet]

^ 4. bek. A szelídség egy határozott jellemre valló tulajdonság, mely erőt ad ahhoz, hogy türelemmel és bosszúvágy nélkül tudjuk elviselni az igazságtalanságokat.