1János 5:1–21

5  Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született,+ és mindenki, aki szereti az apát, szereti annak gyermekét is.  Abból tudjuk, hogy szeretjük Isten gyermekeit+, ha szeretjük Istent, és azt tesszük, amit parancsol.  Mert ha szeretjük Istent, megtartjuk a parancsait.+ A parancsai pedig nem megterhelőek,+  hiszen mindenki, aki* Istentől született, legyőzi a világot.+ És a hitünkkel győztük le a világot.+  Ki tudja legyőzni a világot,+ ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Istennek a Fia?+  Jézus Krisztus az, aki víz és vér által jött el. Nemcsak vízzel,+ hanem vízzel és vérrel.+ És a szellem tanúskodik,+ mert a szellem az igazság.  Mert hárman tanúskodnak:  a szellem+, a víz+ és a vér+, és ez a három ugyanarról tanúskodik.  Elfogadjuk az emberek tanúskodását, de Isten tanúskodása magasabb rendű, hiszen Isten saját maga tanúskodik a Fiáról. 10  Aki hisz Isten Fiában, annak a szívében van Isten tanúskodása. Aki nem hisz Istenben, hazuggá tette őt,+ mert nem hitt abban, amiről Isten tanúskodott a Fiával kapcsolatban. 11  A tanúskodás az, hogy Isten örök életet adott nekünk,+ és ez az élet a Fiában van.+ 12  Aki egységben van a Fiúval, annak van reménye erre az életre, aki viszont nincs egységben Isten Fiával, annak nincs reménye erre az életre.+ 13  Azért írom nektek ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van,+ nektek, akik hisztek Isten Fiának a nevében.+ 14  És bízunk benne,+ hogy bármit kérünk is az akarata szerint, ő meghallgat minket.+ 15  Továbbá, ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk is tőle, akkor azt is tudjuk, hogy megkapjuk a kért dolgokat, mivel kértük tőle.+ 16  Ha bárki meglátja, hogy a testvére olyan bűnt követ el, amely nem von maga után halált, imádkozzon érte, és Isten életet fog adni neki,+ igen, azoknak, akik nem olyan bűnt követnek el, mely halált von maga után. De van olyan bűn, amely halált von maga után.+ Ha ilyen bűnről van szó, nem mondom neki, hogy imádkozzon érte. 17  Minden igazságtalanság bűn,+ de azért van olyan bűn, amely nem von halált maga után. 18  Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem követ el bűnt újra meg újra, és mivel az, aki Istentől született,* óvja őt, a gonosz nem tudja hatalmába keríteni.+ 19  Tudjuk, hogy Istentől származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van.+ 20  Ám tudjuk, hogy Isten Fia eljött,+ és éleslátást* adott nekünk, hogy megismerjük azt, aki igaz. És a Fia, Jézus Krisztus által egységben vagyunk vele,+ aki az igaz Isten és az örök élet forrása.+ 21  Kisgyermekeim, tartsátok távol magatokat a bálványoktól!+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „minden, ami”.
Vagyis Jézus Krisztus, Isten Fia.
Szó szerint: „értelmi képességet”.

Jegyzetek

Multimédia