Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A jó vallás arra ösztönöz, hogy legyünk erkölcsösek

A jó vallás arra ösztönöz, hogy legyünk erkölcsösek

A JÓ vallás segít, hogy erényesen gondolkodjunk és viselkedjünk. Segít abban a küzdelemben, hogy a jót tegyük, és a legjobb tulajdonságokat hozza ki belőlünk. Honnan tudjuk, hogy a jó vallás ezt mozdítja elő?

Figyeljük meg, mit írt Pál apostol azoknak az első századi keresztényeknek, akik Korintuszban éltek. Ez az ókori görög város hírhedt volt az erkölcstelenségéről. Pál így intette őket: „Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten Királyságában.” Majd hozzátette: „Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Isten azonban megtisztított, a maga számára elkülönített, és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében és Isten Szelleme által” (1Korintusz 6:9–11, Egyszerű fordítás). Gondoljunk csak bele, a jó vallás segített megváltozni olyan személyeknek, akik korábban erkölcsi irányadó mértékek nélkül éltek: Isten tiszta és igazságos szolgáivá váltak.

A Biblia azonban erre is felhívja a figyelmet: „jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák” (2Timóteusz 4:3, Gál–Kosztolányi-fordítás).

Mennyire felelnek meg a Biblia magas erkölcsi irányadó mértékeinek az általad ismert vallások? Követik azokat? Vagy felhígítják az Isten Szavában olvasható egyértelmű tanácsokat, és csak azt tanítják, ami az emberek ’fülét csiklandozza’?

Ha szeretnéd megtudni, hogy egy vallás jó gyümölcsöt terem-e, miért ne fordítanál egy kis időt arra, hogy válaszolj az alábbi kérdésekre?

TÉMA: Házasság

MIT TANÍT A BIBLIA? „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten” (Héberek 13:4, Good News–Újszövetség fordítás).

KÉRDÉS: Megköveteli az adott vallás a híveitől, hogy az együtt élő párok legyenek törvényesen házasok?

TÉMA: Válás

MIT TANÍT A BIBLIA? Amikor Jézustól megkérdezték, hogy van-e bármilyen alap a válásra, ő ezt felelte: „aki elbocsátja feleségét, hacsak paráznaságért nem, és mást vesz el, házasságtörést követ el” (Máté 19:9, Kecskeméthy-fordítás).

KÉRDÉS: Tiszteletben tartja az adott vallás azt, amit Jézus mondott, és csakis akkor engedi meg a válást és az újraházasodást, ha szexuális erkölcstelenség történik?

TÉMA: Szexuális erkölcstelenség

MIT TANÍT A BIBLIA? „Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amit az ember elkövet, a testén kívül van, a parázna azonban tulajdon teste ellen vét” (1Korintusz 6:18, Békés–Dalos).

„Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak  férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban” (Róma 1:26, 27, Újfordítású revideált Biblia).

KÉRDÉS: Azt tanítja az adott vallás, hogy bűn a szexuális erkölcstelenség férfi és nő között, illetve az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat?

TÉMA: A bibliai irányadó mértékek megkövetelése a hívek körében

MIT TANÍT A BIBLIA? „Ne vállaljatok közösséget az olyan emberrel, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, de mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyennel még csak ne is egyetek együtt!” (1Korintusz 5:11, Egyszerű fordítás). Mi lenne a helyénvaló eljárás azokkal szemben, akik kereszténynek vallják magukat, mégis megbánás nélkül bűnt követnek el? „Űzzétek ki magatok közül a gonosz embert!” – szólít fel Isten Szava (1Korintusz 5:13, Egyszerű fordítás).

KÉRDÉS: Kizárja a soraiból az adott vallás azokat, akik megbánás nélkül figyelmen kívül hagyják a Biblia irányadó mértékeit?

Melyik az a vallás, amely arról ismert, hogy követi a Biblia magas erkölcsi irányadó mértékeit?