Ugrás a tartalomra

Hogyan lehet felismerni, hogy melyik az igaz vallás?

Hogyan lehet felismerni, hogy melyik az igaz vallás?

A Biblia válasza

 A Biblia a következőképpen szemlélteti, hogyan lehet megkülönböztetni az igaz vallást a hamistól: „Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Tövisről ugye sohasem szednek szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?” (Máté 7:16). Ahogy a szőlőtőt a termése megkülönbözteti egy tövises bokortól, úgy az igaz vallásnak is vannak ismertetőjegyei, amelyek megkülönböztetik a hamis vallásoktól.

  1.   Az igaz vallás a Biblián alapuló igazságot tanítja, és nem emberi filozófiákra épül (János 4:24; 17:17). Például feltárja az igazságot a lélekről és az örök élet reményéről a paradicsomi földön (Zsoltárok 37:29; Ézsaiás 35:5, 6; Ezékiel 18:4). Ezenkívül bátran leleplezi a hamis vallásos tanításokat (Máté 15:9; 23:27, 28).

  2.   Az igaz vallás segít az embereknek megismerni Istent, ezért feltárja, hogy Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18; Ézsaiás 42:8; János 17:3, 6). Nem azt tanítja, hogy Isten megismerhetetlen, és hogy közömbös az emberek iránt, hanem azt, hogy Isten szeretné, ha közelednénk hozzá (Jakab 4:8).

  3.   Az igaz vallás hangsúlyozza, hogy Isten egyedül Jézus Krisztus által teszi lehetővé a megmentést (Cselekedetek 4:10, 12). A tagjai engedelmeskednek Jézus parancsolatainak, és igyekeznek követni a példáját (János 13:15; 15:14).

  4.   Az igaz vallás kiemeli, hogy csakis Isten királysága képes megoldani az emberiség problémáit. A tagjai mindent megtesznek, hogy beszéljenek erről a királyságról másoknak is (Máté 10:7; 24:14).

  5.   Az igaz vallás önzetlen szeretetre ösztönzi a tagjait (János 13:35). Azt tanítja, hogy a származásától függetlenül minden embert tisztelni kell, és bármilyen rasszú, kultúrájú, nyelvű és hátterű embert szívesen a tagjai közé fogad (Cselekedetek 10:34, 35). Az igaz vallás tagjai nem vesznek részt háborúkban, mivel a szeretet vezérli őket (Mikeás 4:3; 1János 3:11, 12).

  6.   Az igaz vallásban nincsen fizetett papság, és egyetlen tagja sem visel hangzatos címeket (Máté 23:8–12; 1Péter 5:2, 3).

  7.   Az igaz vallás egyáltalán nem folyik bele politikai kérdésekbe (János 17:16; 18:36). Ugyanakkor a tagjai tisztelik a fennálló kormányt, és engedelmeskednek a törvényeknek, összhangban a következő bibliai paranccsal: „Fizessétek vissza a császárnak [a világi hatalmat képviseli], ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Márk 12:17; Róma 13:1, 2).

  8.   Az igaz vallás nem merül ki külsőségekben és szertartásokban, hanem az ember egész életmódjára hatással van. A követői az élet minden területén ragaszkodnak a Biblia magas erkölcsi mércéjéhez (Efézus 5:3–5; 1János 3:18). De ez nem jelenti azt, hogy szigorúak és ridegek, sőt örömet találnak „a boldog Isten” szolgálatában (1Timóteusz 1:11).

  9.   Az igaz vallás tagjai a többi valláshoz képest kevesen vannak (Máté 7:13, 14). Gyakran lenézik, gúnyolják és üldözik őket azért, mert Isten akaratát cselekszik (Máté 5:10–12).

Ne pusztán az érzéseinket kövessük!

 Könnyen tévedhetünk, ha az igaz vallás keresésekor csupán az érzéseinket vesszük figyelembe. A Biblia megjövendölte, hogy lesz idő, amikor az emberek „a saját kívánságaikkal összhangban gyűjtenek össze maguknak [vallásos] tanítókat, hogy csiklandoztassák a fülüket” (2Timóteusz 4:3). Isten Szava arra ösztönöz, hogy azt a vallást kövessük, amely „Istenünk és Atyánk álláspontja szerint. . . tiszta és beszennyezetlen”, még akkor is, ha ez a vallás népszerűtlen (Jakab 1:27; János 15:18, 19).