Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A jó vallás az egymás iránti szeretetre ösztönöz

A jó vallás az egymás iránti szeretetre ösztönöz

A BIBLIA kijelenti: „aki nem szeret, nem ismeri az Istent, hiszen az Isten szeretet” (1János 4:8, Vida-fordítás). A jó vallásnak tehát az egymás iránti szeretetre kell ösztönöznie.

Sok vallás dicséretre méltó módon törődik a betegekkel, az idősekkel és a szegényekkel. Arra buzdítja a híveit, hogy fogadják meg János apostol tanácsát: „Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan”  (1János 3:17, 18, Good News–Újszövetség).

Mi történik azonban, ha nemzetek között háború tör ki? Vajon Istennek azt a parancsát, hogy „úgy szeresd felebarátodat, mint magadat”, csak békeidőben kellene alkalmazni, de ha egy politikus vagy egy király a szomszédos nemzet ellen akar harcolni, fel kellene azt függeszteni? (Máté 22:39, Csia-fordítás).

Jézus ezt jelentette ki: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (János 13:35, Újfordítású revideált). Miközben az alábbi kérdésekre válaszolsz, gondolkodj el ezen is: Az adott vallás tagjai mindenkor szeretik az embertársaikat, és nem csupán szavakkal, hanem tettekkel is?

TÉMA: Háború

MIT TANÍT A BIBLIA? Jézus ezt parancsolta a tanítványainak: „Szeressétek ellenségeiteket . . . , jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek” (Máté 5:44, Károli).

Amikor a katonák letartóztatták Jézust, Péter apostol fegyvert ragadott, hogy megvédelmezze. De Jézus ezt mondta neki: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el” (Máté 26:52, Békés–Dalos).

János apostol ezt írta: „Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazságosságot teszi, az nem Istentől való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét. Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: Szeressük egymást! Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét” (1János 3:10–12, Katolikus).

KÉRDÉS: Arra buzdítja az adott vallás a tagjait, hogy vegyenek részt háborúkban?

TÉMA: Politika

MIT TANÍT A BIBLIA? Néhányan, akik látták, hogy Jézus képes csodákat tenni, szerették volna, ha belefolyik a helyi politikai életbe. Mit tett erre Jézus? „Észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül” (János 6:15, Katolikus).

Amikor letartóztatták, és hamisan azzal vádolták, hogy az uralkodó ellen lázít, ő így felelt: „Az én királyságom nem ebből a világból való; ha az én királyságom ebből a világból való volna, az én szolgáim harcoltak volna, hogy ne jussak a zsidók kezébe; de az én királyságom nem innen (nem e világból) való” (János 18:36, Budai-fordítás).

Amikor Istenhez imádkozott, ezt mondta a tanítványairól: „Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok  a világból való” (János 17:14, Gál–Kosztolányi).

KÉRDÉS: Követi az adott vallás Jézus példáját, és nem avatkozik bele a politikába, még akkor sem, ha emiatt a tagjait gyűlölik egyes politikusok?

TÉMA: Előítélet

MIT TANÍT A BIBLIA? Amikor a körülmetéletlen nem zsidó személyek közül az elsők kereszténnyé váltak, Péter apostol ezt a megjegyzést tette: „nem személyválogató az Isten; hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35, Károli).

Jakab pedig ezt írta az első századi keresztényeknek: „Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Például gyülekezetetekbe belép egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, s bemegy egy kopott ruhájú szegény is. Ti a fényes öltözetűre figyeltek és azt mondjátok neki: foglalj kényelmesen helyet itt! A szegényre viszont rászóltok: te állj oda! Vagypedig: ülj a zsámolyra, lábam elé! Ugye különbséget tesztek magatokban és igazságtalan gondolkozású bírák vagytok?” (Jakab 2:1–4, Békés–Dalos).

KÉRDÉS: Azt tanítja az adott vallás, hogy minden ember egyenlő Isten szemében, és a tagjai nem különböztetnek meg senkit a faji hovatartozása vagy az anyagi háttere alapján?

Melyik az a vallás, amely azt tanítja a tagjainak, hogy küzdjék le az embereket megosztó politikai, faji és vagyoni különbözőségeket?