Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 Tanítsd a gyermekedet!

Ráháb figyelt a hírekre

Ráháb figyelt a hírekre

KÉPZELD EL, hogy úgy 3500 évvel ezelőtt Kánaán földjén, Jerikó városában vagyunk. Egy Ráháb nevű lány is lakik ebben a városban. Azután született, hogy az izraeliták Mózes vezetésével kiszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból, és száraz lábbal átkeltek a Vörös-tengeren. Bár nincsen rádió, tévé vagy internet, Ráháb mégis tud ezekről a csodákról, pedig nagyon messze történtek attól a helytől, ahol lakik. Mit gondolsz, honnan tud róluk? (. . .) *

Kétségtelenül az arra utazók mondták el neki ezeknek a csodáknak a történetét. Ahogy idősebb lett, Ráháb nem felejtette el, hogy mit tett Jehova a népéért. Ezután még több bámulatos dolgot hallott róluk: Miután az izraeliták 40 évet töltöttek a pusztában, beléptek Kánaán földjére, és Isten segített nekik legyőzni mindenkit, aki szembeszállt velük. Most pedig Ráháb megtudja, hogy az izraeliták Jerikóval szemben, a Jordán folyó túloldalán táboroznak.

Egy este két idegen érkezik Ráhábhoz. Azért hozzá mennek, mert tudják, hogy olyan helyen dolgozik, ahol a látogatók szállást kaphatnak. Ráháb tehát befogadja őket. Az éjszaka folyamán Jerikó királya megtudja, hogy izraelita kémek érkeztek a városba, és abba a házba mentek be, ahol Ráháb dolgozik. Ezért a király embereket küld Ráhábhoz, hogy adja ki a férfiakat, akik hozzá jöttek. Tudod, hogy időközben mire jött rá Ráháb, és ezért mit tett? (. . .)

Nos, még azelőtt, hogy a király emberei megérkeztek volna, Ráháb rájött, hogy a látogatói izraelita kémek. Ezért elrejtette őket a tetőn, és most ezt mondja a király embereinek: „Igen, betértek hozzám azok a férfiak . . . Kapuzáráskor pedig, amikor már sötét volt, a férfiak kimentek.” Ráháb így sürgeti a király embereit: ’Szaladjatok utánuk!’

Mit gondolsz, miért védte meg Ráháb a kémeket? (. . .) Ráháb megmagyarázza a kémeknek, hogy miért teszi ezt: „Tudom, hogy Jehova nektek fogja adni ezt a földet . . . Mert hallottuk, hogyan szárította fel előttetek Jehova a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból”. Ráháb arról is hallott,  hogy Isten hogyan segítette győzelemre az izraelitákat más alkalmakkor.

Jehova biztosan örült, hogy Ráháb megvédte a kémeket, miként erről a Héberek 11:31 is beszámol. Az is elnyerte Isten tetszését, hogy Ráháb arra kérte őket, hogy a kedvességéért cserébe ígérjék meg, hogy amikor elfoglalják Jerikót, életben hagyják apját és anyját, bátyjait és nővéreit. A kémek megígérik, hogy megteszik ezt, ha Ráháb követi az utasításaikat. Tudod, hogy mik voltak ezek? (. . .)

A kémek azt mondják neki, hogy fogjon egy vörös kötelet, és kösse az ablakba, valamint gyűjtse magához a rokonait a házába. Megígérik, hogy ha ezt teszi, akkor mindenki biztonságban lesz. Ráháb pontosan úgy cselekszik, ahogy mondták neki. Tudod, hogy mi történt ezután? (. . .)

Az izraeliták megérkeznek Jerikó falaihoz. Hat napon át mindennap egyszer szótlanul körüljárják a várost. A hetedik napon hétszer járják körül a várost, majd egy hatalmasat kiáltanak. A falak leomlanak, kivéve azon a helyen, ahol a vörös kötél lóg az ablakból. Ráháb és a családja megmenekül (Józsué 2:1–24; 6:1–5, 14, 15, 20–25).

Mit tanulhatunk abból, amit Ráháb tett? (. . .) Nos Ráháb nemcsak figyelt arra, hogy mit tett Isten, hogy megvédje a népét, hanem segített is nekik, amikor lehetősége volt rá. Igen, Ráháb úgy döntött, hogy Jehovát szolgálja az Ő népével együtt. Te is ezt fogod tenni? (. . .) Imádkozunk érte, hogy így tegyél.

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.