2Timóteusz 4:1–22

4  Ünnepélyesen meghagyom neked Isten és Krisztus Jézus előtt, aki meg fogja ítélni+ az élőket és a halottakat,+ amikor nyilvánvalóvá válik a hatalma,+ és eljön a királyságában,*+  hogy hirdesd a szót,+ mégpedig késedelem nélkül, a kedvező időszakban is, és a nehéz időkben is. Feddj,+ ints, buzdíts, nagy türelemmel és a tanítás művészetével.+  Mert lesz időszak, amikor az egészséges* tanítást+ nem fogják elviselni, hanem a kényük-kedvük szerint körülveszik magukat tanítókkal, hogy csiklandoztassák a fülüket*.+  Az igazságot nem hajlandók meghallgatni, a valótlan történetekre ellenben odafigyelnek.  Te azonban maradj meggondolt mindenben, tarts ki a nehézségek ellenére,+ végezd az evangéliumhirdető munkáját,* teljesen lásd el a szolgálatodat.+  Mert én már italáldozatként+ kiöntetem, és a szabadulásom+ ideje egészen közel van.  A kiváló harcot megharcoltam,+ a versenyt végigfutottam,+ a hitet megtartottam.  Mostantól fogva fenn van tartva számomra az igazságosság koronája,+ melyet az Úr, az igazságos bíró,+ jutalmul ad nekem azon a napon,+ de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágynak arra, hogy megjelenjen*.  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy hamar eljöhess hozzám. 10  Mert Démász+ elhagyott engem, mivel a jelenlegi világrendszert* szerette, és elment Tesszalonikába. Kreszcensz elment Galáciába, Titusz pedig Dalmáciába. 11  Egyedül Lukács van velem. Hozd magaddal Márkot, mert segítségemre van a szolgálatban. 12  Tikikuszt+ pedig elküldtem Efézusba. 13  Amikor jössz, hozd el a köpenyt, melyet Troászban hagytam Karpusznál, meg a tekercseket, főleg a pergameneket*. 14  Alexander, a rézműves sok bajt okozott nekem. Jehova* meg fog fizetni neki azért, amit tett.+ 15  Te is vigyázz vele, mert nagyon ellene volt az üzenetünknek. 16  Első védekezésemkor senki nem állt mellém, hanem mindnyájan elhagytak. Ne kérje ezt Isten számon tőlük! 17  De az Úr mellettem állt, és erőt öntött belém, hogy a prédikálás teljesen végbemenjen általam, és az összes nemzet hallja azt.+ Az Úr megszabadított az oroszlán szájából.+ 18  És az Úr meg fog szabadítani minden gonoszságtól, és megment, hogy az ő égi királyságában lehessek.+ Övé legyen a dicsőség örökkön örökké! Ámen. 19  Add át üdvözletemet Priszkának és Akvilának,+ és Onéziforusz háznépének+. 20  Erásztusz+ Korintuszban maradt, Trofimuszt+ pedig Milétuszban hagytam betegen. 21  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy a tél előtt megérkezz! Üdvözletét küldi neked Eubulusz, csakúgy, mint Pudensz, Línusz, Klaudia és a testvérek mind. 22  Az Úr legyen veled, amiért jó a szemléletmódod! Az ő ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek!

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a nyilvánvalóvá válása és a királysága által”.
Vagy: „a hasznos”.
Vagy: „hogy azt mondják, amit hallani szeretnének”.
Vagy: „továbbra is hirdesd a jó hírt”.
Szó szerint: „nyilvánvalóvá váljon”.
Vagy: „jelenlegi kort”. Lásd: Szójegyzék.
Vagyis a bőrtekercseket.

Jegyzetek

Multimédia