2Mózes 20:1–26

20  Isten ezután ezt mondta:+  „Én vagyok Jehova, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, ahol rabszolga voltál*.+  Ne legyenek más isteneid rajtam kívül*.+  Ne készíts magadnak faragott bálványt, vagy semmi hasonlót azokhoz, amik az égben, a földön vagy a vízben vannak.+  Ne hajolj meg előttük, és ne hagyd magad rávenni a szolgálatukra,+ mert én, Jehova, a te Istened olyan Isten vagyok, aki kizárólagos odaadást vár el.+ Megbüntetem azokat, akik gyűlölnek engem, az apák vétkéért a fiakat, a harmadik és a negyedik nemzedéket.  De azokat, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsaimat,+ odaadóan szeretem az ezredik nemzedékig.  Jehovának, a te Istenednek a nevét ne vedd a szádra tiszteletlenül*,+ mert Jehova nem hagyja büntetlenül azt, aki ilyet tesz.+  Ne feledd megtartani a sabbatnapot, és tartsd azt szentnek.+  Hat napon át dolgozz, és végezd a munkádat,+ 10  de a hetedik nap Jehovának, a te Istenednek a sabbatja. Ne végezz semmi munkát, se te, se fiad, se lányod, se rabszolgád, se rabszolganőd, se háziállatod, se pedig az, aki idegen országból jött, és a településeden* lakik.+ 11  Mert hat nap alatt alkotta meg Jehova az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent*.+ Ezért áldotta és szentelte meg Jehova a sabbatnapot. 12  Tiszteld apádat és anyádat,+ hogy sokáig élj azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked.+ 13  Ne gyilkolj!+ 14  Ne kövess el házasságtörést!+ 15  Ne lopj!+ 16  Ne tanúskodj hamisan az embertársad ellen!+ 17  Ne kívánd másnak a házát! Ne kívánd más ember feleségét,+ se rabszolgáját, se rabszolganőjét, se bikáját, se szamarát és semmit, ami másé!+ 18  Az egész nép hallotta a mennydörgést és a kürtzengést, és látta, hogy villámlik, és füstölög a hegy. Amikor a nép ezt hallotta és látta, remegett, és a távolban állt.+ 19  Ezt mondták Mózesnek: „Inkább te beszélj velünk, és mi figyelünk rád, de Isten ne beszéljen velünk, nehogy meghaljunk!”+ 20  Mózes ekkor ezt mondta a népnek: „Ne féljetek, mert az igaz Isten azért jött, hogy próbára tegyen benneteket,+ mert azt szeretné, hogy mélységesen tiszteljétek* őt, és ne vétkezzetek.+ 21  A nép még mindig a távolban állt, Mózes azonban közel ment a sötét felhőhöz, ahol az igaz Isten volt.+ 22  Jehova ezután így szólt Mózeshez: „Ezt mondd az izraelitáknak: »A saját szemetekkel láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.+ 23  Ne készítsetek ezüst- vagy aranyisteneket, mert nem imádhattok más istent rajtam kívül.+ 24  Földből készíts nekem oltárt, és azon áldozd fel égőáldozatodat és közösségi áldozatodat*, juhodat és marhádat. Minden olyan helyre, melyet kiválasztok, hogy ott imádjanak engem,*+ eljövök, és meg foglak áldani. 25  Ha pedig kőoltárt készítesz nekem, ne építsd azt faragott kőből.+ Mert ha vésővel nyúlsz hozzá, akkor megszentségteleníted. 26  És ne menj fel lépcsőn az oltáromhoz, nehogy láthatóvá váljon a nemi szerved*

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a rabszolgák házából”.
Vagy: „velem dacolva”. Szó szerint: „az arcommal szemben”.
Vagy: „hiába”.
Szó szerint: „kapuidon belül”.
Vagy: „pihenni kezdett”.
Szó szerint: „hogy féljétek”.
Vagy: „békeáldozatodat”.
Szó szerint: „ahol azt akarom, hogy megemlékezzenek a nevemről”.
Szó szerint: „a meztelenséged”.

Jegyzetek

Multimédia