Al gade sa k anndan l

Ki sa Wayòm Bondye a ye?

Nan travay predikasyon an, Jezi te pale sou Wayòm Bondye a plis pase nenpòt lòt sijè. Sa fè plizyè syèk depi disip li yo ap priye pou Wayòm sa a vini.

Gade videyo sa a

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 3 2019 | Èske apre lavi sa a pa gen anyen ankò?

REVEYE N!

No 2 2019 | Sis leson timoun yo dwe aprann

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Se pou nou fidèl youn ak lòt

Èske lefètke yon moun pa fè adiltè sa vle di l fidèl pou sa?

Jèn yo

Ki sa m ka fè si paran m malad?

Se pa ou sèlman kòm jèn k ap fè fas ak sitiyasyon sa a. Aprann ki sa k te ede de jèn fè fas ak eprèv sa a.

Timoun

Obeyisans pwoteje w

Jèn yo ka aprann nan men pi gran yo. Lè Bondye mande nou fè yon bagay, nou mèt sèten se sa k pi bon.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy