Magdiretso sa kaundan

Dapat Bala Ako Mangamuyo sa mga Santos?

Dapat Bala Ako Mangamuyo sa mga Santos?

Ang sabat sang Biblia

Indi. Nagsiling ang Biblia nga sa Dios lamang kita dapat mangamuyo, paagi sa ngalan ni Jesus. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Mangamuyo kamo sing subong sini: Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang Ngalan mo.” (Mateo 6:9, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano) Wala gid niya gintudluan ang iya mga disipulo nga mangamuyo sa mga santos, mga anghel, ukon kay bisan sin-o magluwas sa Dios.

Nagsiling man si Jesus sa iya mga sumulunod: “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.” (Juan 14:6) Si Jesus lamang ang ginhatagan sang Dios sing awtoridad nga mangin manugpatunga para sa aton.—Hebreo 7:25.

Paano kon nagapangamuyo ako sa Dios pero nagapangamuyo man ako sa mga santos?

Sa isa ka bahin sang Napulo ka Sugo, ang Dios nagsiling: “Ako ang GINOO nga imo Dios maimon nga Dios.” (Exodo 20:5) Ngaa masiling nga “maimon” ang Dios? Ang footnote sa New American Bible nagsiling nga sia “nagapangayo sing eksklusibo nga debosyon.” Nagsugo ang Dios nga ang debosyon ukon pagsimba, lakip ang pangamuyo, sa iya lamang dapat ihatag.—Isaias 48:11.

Nasakitan ang Dios kon mangamuyo kita sa iban, bisan sa mga santos ukon sa balaan nga mga anghel. Sang simbahon kuntani ni apostol Juan ang isa ka anghel, ginpunggan sia sini nga nagasiling: “Maghalong ka! Indi ina paghimua! Masigkaulipon mo ako kag sang imo mga kauturan nga may hilikuton sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus. Simbaha ang Dios.”—Bugna 19:10.