Magdiretso sa kaundan

Pagtuo kag Pagsimba

Relihion

Pareho Lang Bala ang Tanan nga Relihion? Tanan Bala Nagapadulong sa Dios?

Ang duha ka kategoriya nga ginsambit sa Biblia nagasabat sini.

Kinahanglan Gid Bala nga May Relihion Kita?

Masimba bala sang isa ka tawo ang Dios sa iya kaugalingon nga paagi?

Ngaa May Madamo nga Sekta sang mga Cristiano?

Amo bala sini ang tuyo ni Jesus, ang founder sang Cristianismo?

Paano Ko Makita ang Matuod nga Relihion?

Ang paghambal bala nga ‘amo na ini ang eksakto nga relihion para sa akon’ nagakahulugan nga amo na ina ang matuod nga relihion?

Sin-o ang Anticristo?

Magakari pa bala sia, ukon nag-abot na sia?

Ano ang Buot Silingon nga Mangin Balaan Kita?

Puede bala mangin balaan ang indi perpekto nga tawo pareho sa aton?

Pangamuyo

Buligan Bala Ako sang Dios Kon Magpangamuyo Ako?

Nagaulikid gid bala ang Dios sa aton mga problema?

Ngaa Mangamuyo? Sabton Bala Ako sang Dios?

Sa imo nagadepende kon bala pamatian sang Dios ukon indi ang imo mga pangamuyo.

Ano ang Puede Ko Ipangamuyo?

Hibalua kon ngaa ang aton personal nga mga kabalaka ginapamatian sang Dios.

Ngaa Dapat Mangamuyo sa Ngalan ni Jesus?

Binagbinaga kon paano ang pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nagapadungog sa Dios, kag kon paano ini nagapakita sing pagtahod kay Jesus.

Dapat Bala Ako Mangamuyo sa mga Santos?

Hibalua ang ginasiling sang Biblia kon kay sin-o kita dapat mangamuyo.

Ngaa Wala Ginapamatian sang Dios ang Iban nga Pangamuyo?

Hibalua kon ano nga pangamuyo ang wala ginasabat sang Dios kag kon sin-o ang wala niya ginapamatian.

Kaluwasan

Ano ang Kaluwasan?

Ano ang paagi para maluwas? Kag gikan sa ano kita naluwas?

Ginaluwas Kita ni Jesus—Paano?

Ngaa kinahanglan naton si Jesus agod mangabay para sa aton? Ang pagtuo bala kay Jesus bastante na para maluwas kita?

Ngaa Napatay si Jesus?

Pamilyar ang madamo nga tawo sa panudlo nga si Jesus napatay para mabuhi kita. Pero paano gid kita makabenepisyo sa iya kamatayon?

Ano ang Bawtismo?

Paano kag san-o dapat bawtismuhan ang isa ka tawo? Ang bawtismo bala paghugas sang sala? Ano ang kinalain sang bawtismo sa bunyag? WEB:OnSiteAdTitleAno ang Bawtismo?

Ginatudlo Bala sang Biblia nga ‘Kis-a Maluwas, Pirme Na Luwas’?

Si Jesus may ginhatag nga ilustrasyon nga nagasabat sini nga pamangkot.

Ano ang Buot Silingon sang Mabun-ag Liwat?

Kinahanglan ka bala mabun-ag liwat para mangin Cristiano?

Sala kag Kapatawaran

Ano ang Sala?

May mas mabug-at bala nga mga sala?

Ano ang Pagpatawad?

Ang Biblia naghatag sing lima ka tikang nga makabulig sa imo nga magpatawad.

Patawaron Bala Ako sang Dios?

Binagbinaga ang ginasiling sang Biblia parte sa kon paano mapatawad sang Dios.

May Ara Bala “Pito ka Makamamatay nga Sala”?

Diin naghalin ini nga ekspresyon? Kag ano ang kinalain sang sala nga nagadul-ong sa kamatayon sa sala nga wala nagadul-ong sa kamatayon?

Ano ang Indi Mapatawad nga Sala?

Paano mo mahibaluan kon nakahimo ka sang indi mapatawad nga sala?

Ano ang Buot Silingon sang “Mata sa Mata”?

Ang sugo bala nga “mata sa mata” nagapalig-on sa isa nga magbalos?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Makahulubog nga Ilimnon? Sala Bala ang Pag-inom Sini?

Ginasambit sa Biblia ang maayo nga epekto sang alak kag iban pa nga makahulubog nga ilimnon.

Sala Bala ang Pagpanigarilyo?

Kon ang pagpanigarilyo wala ginasambit sa Biblia, paano sabton ini nga pamangkot?

Sala Bala ang Pagsugal?

Indi detalyado nga ginsambit sa Biblia ang parte sa pagsugal, gani paano naton mabal-an ang pagtan-aw sang Dios sa sini?

Relihioso nga mga Pagpati

Dapat Bala Kita Magsimba sa mga Imahen?

Ano ayhan ang pagtamod sang Dios sa paggamit sing imahen ukon santos sa aton pagsimba?

Dapat Bala Magbantay sang Adlaw nga Inugpahuway ang mga Cristiano?

Kon indi, ngaa suno sa Biblia ang Adlaw nga Inugpahuway wala sing katapusan nga kasugtanan?

Ano ang Ginatudlo sang Biblia Parte sa Speaking in Tongues?

Ini bala nga dulot sang espiritu nagapakilala sa isa nga matuod sia nga Cristiano?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpuasa?

Ano ang mga rason sang pagpuasa sang panahon sang Biblia? Ginasugo bala ang mga Cristiano nga magpuasa?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Paghatag?

Ano nga klase sang paghatag ang nagapalipay sa Dios?

Ano ang Napulo ka Sugo sang Dios?

Kay sin-o ini ginhatag? Ginapatuman bala ini sa mga Cristiano?