Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Tudlui ang Inyo Kabataan

Si David—Kon Ngaa Wala Sia Nahadlok

Si David—Kon Ngaa Wala Sia Nahadlok

NAKAAGI ka na bala nga hinadlukan ka?— * Kalabanan sa aton nagakahadlok man kon kaisa. Kon may ginakahadlukan ka, ano ang himuon mo?— Puede ka makapangayo sing bulig sa mas daku kag mas makusog sa imo. Puede ka magpaapin kay tatay ukon kay nanay mo. Madamo kita sing matun-an kay David tuhoy sa kon kay sin-o kita makapangayo sing bulig. Nagkanta sia para sa Dios: “Magasalig ako sa imo. . . . Sa Dios nagasalig ako nga walay kahadluk.”​—Salmo 56:3, 4.

Sa banta mo, kay sin-o nakatuon si David nga indi mahadlok? Sa kay nanay kag tatay bala niya?— Siguro, kay nanay kag kay tatay niya. Ang iya tatay amo ang matutom nga si Jesse, nga katigulangan ni Jesucristo, ang ginpromisa sang Dios nga “Principe sang Paghidait.” (Isaias 9:6; 11:1-3, 10) Ang tatay ni Jesse amo si Obed nga lolo ni David. Ang isa ka tulun-an sa Biblia ginpangalan sa nanay ni Obed. Kilala mo bala kon sin-o sia?— Si Rut, ang mabuot nga asawa ni Boaz.​—Rut 4:21, 22.

Siempre pa, dugay na nga napatay sanday Rut kag Boaz sang ginbata si David. Basi kilala mo pa kon sin-o ang nanay ni Boaz, ang lola bala sang lolo ni David. Nagaistar sia sa Jerico kag ginbuligan niya nga makapalagyo ang Israelinhon nga mga espiya. Sang narumpag ang pader sang Jerico, wala sila maano sang iya pamilya kay ginbutangan niya sing masiri nga pula nga higot ang ila bintana. Ti, nadumduman mo na kon sin-o sia?— Si Rahab, nga sang ulihi nagsimba man kay Jehova. Maayo sia nga halimbawa parte sa kaisog para sundon sang mga Cristiano.​—Josue 2:1-21; 6:22-25; Hebreo 11:30, 31.

Sigurado gid nga gintudluan si David sang iya tatay kag nanay parte sa matinumanon kag mabuot nga mga alagad ni Jehova kay ginsugo ang mga ginikanan nga itudlo ini sa ila mga kabataan. (Deuteronomio 6:4-9) Nag-abot ang tion nga ginsugo sang Dios ang iya propeta nga si Samuel nga pilion ang agot nga bata ni Jesse nga si David agod mangin hari sang Israel.​—1 Samuel 16:4-13.

Isa ka adlaw, ginsugo ni Jesse si David nga dul-ungan sing pagkaon ang iya mga magulang nga nagapakig-away sa mga Filistinhon nga mga kaaway sang Dios. Sang nag-abot si David, nagdalagan sia dayon pakadto sa mga soldado kag nabatian niya nga ginahikayan sang higante nga si Goliat ang “mga hangaway sang Dios nga buhi.” Nahadlok  ang tanan kag wala gid sing may nagbato kay Goliat. Nabatian ni Hari Saul nga gusto ni David batuan si Goliat, gani ginpatawag niya sia. Pero sang nakita ni Saul si David, naghambal sia: “Ikaw pamatan-on pa kaayo.”

Ginsugiran ni David si Saul nga napatay gani niya ang leon kag oso nga gusto magkaon sang ila mga karnero. Si Goliat “manginsubong sang isa sa ila,” siling ni David. “Lakat ka, kag ang GINOO mag-upud sa imo,” sabat ni Saul. Nangita si David sing lima ka mahining nga bato, ginsulod ini sa iya bag, gindala ang iya labyog, kag naglakat agod makig-away sa higante. Sang nakita ni Goliat nga bata lang ang nagapadulong, nagsinggit sia: “Kari ka sa akon, kag ihatag ko ang imo unud sa kapispisan.” Nagsabat si David: “Ako nagakara sa imo sa ngalan sang GINOO,” dayon nagsinggit si David: “Ako magalaglag sa imo.”

Dayon nagdalagan si David palapit kay Goliat, nagkuot sing bato sa iya bag, ginbutang niya ini sa iya labyog, ginlabyog ini kag nasakam gid sa agtang si Goliat. Sang nakita sang mga Filistinhon nga napatay ang higante, hinadlukan sila kag nagpalagyo. Ginlagas sila sang mga Israelinhon kag nagdaug sa inaway. Palihug basaha ninyo subong pamilya ang bug-os nga kasaysayan sa 1 Samuel 17:12-54.

Subong isa ka pamatan-on, kon kaisa nahadlok ka man sa pagsunod sa mga sugo sang Dios. Si Jeremias pamatan-on pa kag nahadlok man sang primero, pero ginhambalan sia sang Dios: “Dili ka mahadluk . . . kay ako nagaupud sa imo.” Nadula ang kahadlok ni Jeremias kag nagwali suno sa ginsugo sang Dios sa iya. Kaangay nanday David kag Jeremias, kon magsalig ka kay Jehova, matun-an mo man nga indi mahadlok.​—Jeremias 1:6-8.

^ par. 3 Kon ginabasahan mo ang mga kabataan, ang dash nagapahangop nga magdulog ka kag ipatuhoy sa ila ang pamangkot.