עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 14

מדוע לאלוהים יש ארגון?‏

מדוע לאלוהים יש ארגון?‏

1. מדוע ארגן אלוהים את עם ישראל הקדום?‏

אלוהים ארגן את צאצאי אברהם כאומה והעניק להם קובץ חוקים. הוא כינה את האומה ”ישראל” והפקיד בידה את עבודת האמת ואת דברו (‏תהלים קמ”ז:19, 20‏). בני כל העמים נועדו להתברך באמצעות עם ישראל (‏קרא בראשית כ”ב:18‏)‏‏.‏

אלוהים בחר בבני ישראל להיות עדיו. קורותיהם הקדומים מראים כיצד מי שמצייתים לחוקי אלוהים מפיקים מכך תועלת (‏דברים ד’:6‏). מכאן שבאמצעות בני ישראל יכלו אחרים ללמוד להכיר את אלוהי האמת (‏קרא ישעיהו מ”ג:10,‏ 12‏)‏‏.‏

2. מדוע המשיחיים האמיתיים מאורגנים?‏

עם הזמן איבד עם ישראל את חסדו של אלוהים, ובמקומו בחר יהוה בקהילה המשיחית (‏מתי כ”א:43; כ”ג:37, 38‏). כעת ממלאים המשיחיים האמיתיים את התפקיד שהוטל בעבר על עם ישראל — הם מעידים על יהוה (‏קרא מעשי השליחים ט”ו:14,‏ 17‏)‏‏.‏

ישוע ארגן את תלמידיו כדי שיבשרו ויעשו תלמידים בכל העמים (‏מתי י’:7,‏ 11; כ”ד:14; כ”ח:19, 20‏). כעת, בסיום הסדר העולמי הנוכחי, מגיעה פעילות זו לשיאה. לראשונה בהיסטוריה מאחד יהוה בין מיליוני אנשים מכל האומות ואוסף אותם אל דת האמת (‏ההתגלות ז’:9, 10‏). המשיחיים האמיתיים מאורגנים במטרה לעודד זה את זה ולעזור איש לרעהו. בכל רחבי העולם הם לומדים במסגרת אסיפותיהם על־פי אותה תוכנית הדרכה מקראית (‏קרא עברים י’:24, 25‏)‏‏.‏

 3. כיצד החל ארגון עדי־יהוה המודרני את דרכו?‏

בשנות ה־70 של המאה ה־19, החלה קבוצה קטנה של תלמידי מקרא לגלות מחדש אמיתות מקראיות שנשכחו זמן רב קודם לכן. הם ידעו שישוע ארגן את הקהילה המשיחית במטרה לבשר, ולכן הם החלו במבצע הטפה כלל עולמי על המלכות. בשנת 1931 אימצו את השם עדי־יהוה (‏קרא מעשי השליחים א’:8; ב’:1,‏ 4; ה’:42‏)‏‏.‏

4. כיצד עדי־יהוה מאורגנים?‏

במאה הראשונה נשענו הקהילות המשיחיות בארצות רבות על הדרכתו של גוף מנהל מרכזי אשר הכיר בישוע בתור ראש הקהילה (‏מעשי השליחים ט”ז:4, 5‏). בדומה לכך, עדי־יהוה ברחבי העולם נשענים כיום על גוף מנהל המורכב מזקני־קהילה מנוסים. הוא משגיח על משרדי סניפים של עדי־יהוה המשמשים לתרגום, להדפסה ולהפצה של עזרים ללימוד המקרא בלמעלה מ־600 שפות. כך מספק הגוף המנהל עידוד והדרכה על בסיס המקרא ללמעלה מ־100,000 קהילות ברחבי תבל. בכל קהילה משרתים גברים כשירים כזקני־קהילה, כלומר כמשגיחים על הקהילה. גברים אלו דואגים באהבה לעדר אלוהים (‏קרא פטרוס א’. ה’:2, 3‏)‏‏.‏

עדי־יהוה מאורגנים במטרה לבשר את החדשות הטובות ולעשות תלמידים. בדומה לשליחים, אנו מבשרים לאנשים מבית לבית (‏מעשי השליחים כ’:20‏). אנחנו גם מציעים שיעורי מקרא לאוהבי אמת כנים. אולם עדי־יהוה אינם רק ארגון. אנו חלק ממשפחה שבראשה עומד אב אוהב. אנו אחים ואחיות הדואגים זה לזה (‏תסלוניקים ב’. א’:3‏). הואיל ומשרתי יהוה מאורגנים על מנת להשביע את רצון אלוהים ולעזור לאחרים, הם מהווים את המשפחה המאושרת ביותר עלי אדמות (‏קרא תהלים ל”ג:12;‏ מעשי השליחים כ’:35‏)‏‏.‏