עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 12

כיצד תוכל לקרוב לאלוהים?‏

כיצד תוכל לקרוב לאלוהים?‏

1. האם אלוהים מקשיב לכל התפילות?‏

אלוהים מזמין אנשים מכל הסוגים לקרוב אליו בתפילה (‏תהלים ס”ה:3‏). אך הוא אינו מקשיב לכל התפילות, כלומר לא כל התפילות רצויות בעיניו. למשל, תפילותיו של אדם שאינו נוהג כראוי באשתו עלולות להיות מעוכבות (‏פטרוס א’. ג’:7‏). כאשר דבקו בני ישראל בדרכם הרעה, סירב אלוהים לשמוע את תפילותיהם. ברור אפוא שזוהי זכות להתפלל. אולם אלוהים מוכן לקבל אפילו את תפילותיהם של חוטאים שביצעו חטאים חמורים אך התחרטו על מעשיהם (‏קרא ישעיהו א’:15; נ”ה:7‏)‏‏.‏

צפה בסרטון האם אלוהים מקשיב לכל התפילות?‏

2. כיצד עלינו להתפלל?‏

התפילה היא חלק מעבודתנו את אלוהים, לכן עלינו להתפלל אך ורק לבוראנו, יהוה (‏מתי ד’:10; ו’:9‏). זאת ועוד, מאחר שאיננו מושלמים, עלינו להתפלל בשם ישוע כיוון שהוא מת בעד חטאינו (‏יוחנן י”ד:6‏). יהוה אינו רוצה שנחזור שוב ושוב על תפילות שלמדנו בעל־פה או על תפילות כתובות, אלא שנתפלל אליו מהלב (‏קרא מתי ו’:7;‏ פיליפים ד’:6, 7‏)‏‏.‏

בוראנו מסוגל גם לשמוע תפילות חרישיות (‏שמואל א’. א’:12, 13‏). הוא מזמין אותנו לפנות אליו בתפילה בכל הזדמנות, למשל בתחילת היום ובסופו, בזמן הארוחות וכשאנו ניצבים אל מול בעיות (‏קרא תהלים נ”ה:23‏;‏ מתי ט”ו:36‏)‏‏.‏

3. מדוע עלינו להתאסף יחדיו?‏

אנו חיים בקרב אנשים חסרי אמונה המתייחסים בבוז להבטחת אלוהים להשכין שלום עלי אדמות, ולכן אין זה קל לקרוב לאלוהים (‏טימותיאוס ב’. ג’:1,‏ 4;‏ פטרוס ב’. ג’:3,‏ 13‏). מסיבה זו אנו זקוקים לחברתם המעודדת של אחינו לאמונה, וגם הם זקוקים לנו (‏קרא עברים י’:24, 25‏).‏

 התרועעות עם מי שאוהבים את אלוהים עוזרת לנו לקרוב אליו. אסיפותיהם של עדי־יהוה מהוות הזדמנות מצוינת להתעודד מאמונתם של אחרים (‏קרא רומים א’:11, 12‏).‏

4. כיצד תוכל לקרוב לאלוהים?‏

תוכל לקרוב ליהוה אם תהרהר במה שאתה לומד מתוך דברו. חשוב על פעליו, עצותיו והבטחותיו. הרהורים ותפילות יעזרו לנו להעריך עמוקות את אהבתו ואת חוכמתו של אלוהים (‏קרא יהושע א’:8;‏ תהלים א’:1–3‏).‏

תוכל לקרוב לאלוהים רק אם תבטח בו ותגלה בו אמונה. אך אמונה, בדומה ליצור חי, זקוקה להזנה. עליך להזין בקביעות את אמונתך, ולשם כך חשוב שתבחן תמיד על מה היא מבוססת (‏קרא מתי ד’:4;‏ עברים י”א:1,‏ 6‏).‏

5. איזו תועלת תצמח לך אם תקרב לאלוהים?‏

יהוה דואג לאוהביו. הוא יכול להגן עליהם מפני כל דבר העלול לסכן את אמונתם ואת תקוותם לחיות נצח (‏תהלים צ”א:1, 2,‏ 7–10‏). הוא מזהיר אותנו מפני סגנונות חיים העלולים להזיק לבריאותנו ולפגוע באושרנו. יהוה מלמדנו מהי דרך החיים הטובה ביותר (‏קרא תהלים ע”ג:27, 28;‏ יעקב ד’:4,‏ 8‏).‏