עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 11

כיצד נוכל להפיק תועלת מעקרונות המקרא?‏

כיצד נוכל להפיק תועלת מעקרונות המקרא?‏

1. מדוע אנו זקוקים להדרכה?‏

כיצד יכולים עקרונות המקרא להניע אותנו לנקוט אמצעי זהירות? (‏תהלים ל”ו:10‏).‏

בוראנו חכם מאיתנו. הוא דואג לנו כאב אוהב. כמו כן, לא הייתה לו כל כוונה שנהיה עצמאיים ממנו (‏ירמיהו י’:23‏). לכן כפי שילד קטן זקוק להדרכת הוריו, כך כולנו זקוקים להדרכת אלוהים. עקרונות המקרא מספקים לנו הדרכה שהיא מתנה מאת אלוהים (‏קרא ישעיהו מ”ח:17, 18;‏ טימותיאוס ב’. ג’:16‏)‏‏.‏

חוקיו ועקרונותיו של יהוה מורים לנו על דרך החיים הטובה ביותר כעת ומראים כיצד נוכל לזכות בגמול נצחי בעתיד. הואיל ואלוהים ברא אותנו, אין זה אלא צודק שניענה בהערכה להדרכתו (‏קרא תהלים י”ט:8,‏ 12;‏ ההתגלות ד’:11‏)‏‏.‏

2. מה הם עקרונות המקרא?‏

עקרונות המקרא הם אמיתות בסיסיות. חוקים, לעומתם, נוגעים במקרים רבים למצבים ספציפיים (‏דברים כ”ב:8‏). עלינו להשתמש ביכולת החשיבה שלנו כדי להבין כיצד עיקרון מסוים חל על מצב זה או אחר (‏משלי ב’:10–12‏). לדוגמה, המקרא מלמד שהחיים הם מתנה מאלוהים. עיקרון בסיסי זה יכול להנחות אותנו להקפיד על אמצעי זהירות בעבודה, בבית ובנסיעה (‏קרא ישעיהו מ”ב:5‏)‏‏.‏

3. אילו שני עקרונות הם החשובים ביותר?‏

ישוע דיבר על שני עקרונות בעלי חשיבות עליונה. העיקרון הראשון חושף את תכלית חיי האדם — להכיר את אלוהים, לאהוב אותו ולשרתו בנאמנות. עלינו לקחת בחשבון עיקרון ראשון זה בכל החלטותינו (‏משלי ג’:6‏). מי שמאמצים עיקרון זה לליבם זוכים בידידות עם אלוהים, באושר אמיתי ובחיי נצח (‏קרא מתי כ”ב:36–38‏)‏‏.‏

העיקרון השני יכול להנחות אותנו ביחסינו עם אחרים ולעזור לנו לחיות  בשלום עימם (‏קורינתים א’. י”ג:4–7‏). על מנת ליישם את העיקרון השני יש לחקות את יחסו של אלוהים לאחרים (‏קרא מתי ז’:12; כ”ב:39, 40‏)‏‏.‏

4. כיצד נוכל להפיק תועלת מעקרונות המקרא?‏

עקרונות המקרא מלמדים את חברי המשפחה כיצד להיות מאוחדים באהבה (‏קולוסים ג’:12–14‏). דבר־אלוהים גם מגן על משפחות באמצעות עיקרון מנחה נוסף המצוי בו — קשר הנישואין צריך להיות קשר תמידי (‏קרא בראשית ב’:24‏)‏‏.‏

יישום עקרונות המקרא יכול להגן על רווחתנו החומרית והרגשית. לדוגמה, מעסיקים לרוב מעדיפים עובדים החיים על־פי עקרונות היושר והחריצות המצויים במקרא (‏משלי י’:4,‏ 26;‏ עברים י”ג:18‏). דבר־אלוהים גם מלמד אותנו להסתפק במה שנחוץ לנו ולהוקיר את הידידות עם אלוהים יותר מאשר דברים חומריים (‏קרא מתי ו’:24, 25,‏ 33;‏ טימותיאוס א’. ו’:8–10‏)‏‏.‏

יישום עקרונות המקרא יכול להגן על בריאותנו (‏משלי י”ד:30; כ”ב:24, 25‏). לדוגמה, אם נדבק בחוקי אלוהים האוסרים שכרות, הדבר יגן עלינו מפני מחלות ותאונות קטלניות (‏משלי כ”ג:20‏). יהוה מתיר לנו לשתות משקאות אלכוהוליים, אך רק במתינות (‏תהלים ק”ד:15;‏ קורינתים א’. ו’:10‏). עקרונות אלוהים מועילים לנו כיוון שהם מלמדים אותנו לשים לב לא רק למעשינו, אלא גם למחשבותינו (‏תהלים קי”ט:97–100‏). אולם המשיחיים האמיתיים אינם מכבדים את אמות המידה של אלוהים רק כדי להפיק מכך תועלת אישית. הם עושים זאת על מנת להסב כבוד ליהוה (‏קרא מתי ה’:14–16‏)‏‏.‏