Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Herodesed

Herodesed

Juudamaa valitsejate dünastia. Need valitsejad määras ametisse Rooma riik. Herodes Suur on tuntud selle poolest, et ehitas ümber Jeruusalemma templi ning korraldas väikelaste tapatalgud, lootes hukata Jeesuse. (Mt 2:16; Lu 1:5.) Herodes Suure pojad Herodes Arhelaos ja Herodes Antipas määrati kumbki ühe osa üle oma isa valdustest. (Mt 2:22.) Antipas, keda sageli nimetatakse kuningaks, oli tegelikult tetrarh, kes oli ametis Kristuse kolme ja poole aasta pikkuse teenistuse ajal. Ta oli võimul kuni sündmusteni, mida kirjeldatakse Apostlite tegude 12. peatükis. (Mr 6:14–17; Lu 3:1, 19, 20; 13:31, 32; 23:6–15; Ap 4:27; 13:1.) Seejärel valitses lühikest aega Herodes Suure pojapoeg Herodes Agrippa I, kelle surmas Jumala ingel. (Ap 12:1–6, 18–23.) Tema järel tuli võimule tema poeg Herodes Agrippa II, kes valitses kuni ajani, kui juudid Rooma ülemvõimu vastu mässu tõstsid. (Ap 23:35; 25:13, 22–27; 26:1, 2, 19–32.)