Luuka 23:1–56

23  Seepeale nad kõik tõusid ja viisid Jeesuse Pilatuse juurde.+  Nad süüdistasid teda:+ „Me oleme leidnud, et see mees eksitab meie rahvast, keelab maksta makse keisrile+ ja ütleb, et tema on kuningas, messias.”+  Pilatus küsis Jeesuselt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Tema vastas: „Jah, olen.”*+  Siis ütles Pilatus peapreestritele ja rahvale: „Ma ei leia sellel inimesel mingit süüd.”+  Aga nad käisid peale: „Ta ässitab rahvast üles, õpetades kogu Juudamaal ja Galileast alates siiani välja.”  Seda kuuldes küsis Pilatus, kas ta on galilealane.  Teinud kindlaks, et Jeesus on Herodese* halduspiirkonnast,+ saatis ta tema edasi Herodese juurde, kes oli neil päevil samuti Jeruusalemmas.  Kui Herodes Jeesust nägi, rõõmustas ta väga. Ta oli juba pikemat aega teda näha tahtnud, kuna ta oli temast kuulnud+ ja lootis näha mõnd tema imetegu.  Ta hakkas teda pikalt küsitlema, aga Jeesus ei vastanud midagi.+ 10  Kuid peapreestrid ja kirjatundjad tõusid ning süüdistasid Jeesust ägedalt. 11  Siis Herodes koos oma sõduritega alandas+ ja mõnitas teda,+ riietades ta uhkesse rõivasse, ning seejärel saatis tema Pilatuse juurde tagasi. 12  Selsamal päeval said Herodes ja Pilatus sõpradeks, kuigi enne seda olid nad olnud vaenujalal. 13  Siis kutsus Pilatus kokku peapreestrid, ülemad ja rahva 14  ning ütles neile: „Te tõite selle mehe minu juurde kui rahva mässule õhutaja. Ma kuulasin ta teie ees üle, aga leidsin, et teie süüdistused tema vastu on alusetud.+ 15  Ka Herodes ei leidnud temas süüd, sest ta saatis tema meie juurde tagasi. See mees pole teinud midagi, mis oleks surma väärt. 16  Seepärast ma karistan teda+ ja lasen vabaks.” 17  ---* 18  Aga kogu rahvas karjus: „Hukka ta! Vabasta meile Barabas!”+ 19  (See mees oli heidetud vangi mõrva ja linnas toimunud mässu pärast.) 20  Pilatus rääkis nendega uuesti, sest ta tahtis Jeesust vabaks lasta.+ 21  Nemad aga hakkasid karjuma: „Löö ta postile! Löö ta postile!”+ 22  Ta ütles neile kolmandat korda: „Mispärast? Mida halba see mees on teinud? Ma pole leidnud tema juures midagi, mis oleks surma väärt. Ma karistan teda ja lasen ta vabaks.” 23  Kuid rahvas nõudis häälekalt, et Jeesus postile löödaks, ja rahva hääl jäi peale.+ 24  Pilatus otsustas teha nende nõudmist mööda. 25  Ta vabastas mehe, keda nad küsisid ning kes oli heidetud vanglasse mässu ja mõrva pärast, aga Jeesusega tegi ta nende tahtmise järgi. 26  Kui nad Jeesust minema viisid, pidasid nad kinni Küreenest pärit mehe Siimoni, kes oli parasjagu maalt linna tulemas, ja panid tema selga piinaposti*, et ta kannaks seda Jeesuse järel.+ 27  Jeesusele järgnes suur hulk rahvast, sealhulgas naised, kes tagusid endale kurbusest vastu rinda ja halasid tema pärast. 28  Jeesus pööras end nende poole ja ütles: „Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast. Nutke hoopis endi ja oma laste pärast,+ 29  sest tulevad päevad, kui öeldakse: „Õnnelikud on viljatud naised, emaihud, mis ei ole sünnitanud, ja rinnad, mis ei ole imetanud.”+ 30  Siis öeldakse mägedele: „Langege meie peale!” ja küngastele: „Katke meid!”+ 31  Sest kui tehakse nõnda, kui puus on veel mahla, mis saab veel siis, kui see on kuivanud?” 32  Jeesusega koos viidi hukkamisele veel kaks meest, kurjategijat.+ 33  Kui nad jõudsid paika, mida nimetatakse Pealuuks,+ panid nad Jeesuse ja kurjategijad posti külge: ühe kurjategija temast paremale ja teise vasakule.+ 34  Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.” Ja nad heitsid liisku, et jagada ära tema riided.+ 35  Rahvas seisis ja vaatas kõike pealt, aga ülemad irvitasid: „Teisi ta päästis, päästku ta nüüd iseennast, kui ta on Jumala saadetud messias, see äravalitu.”+ 36  Ka sõdurid mõnitasid teda, tulid tema juurde ja pakkusid talle haput veini,+ 37  öeldes: „Kui sa oled juutide kuningas, siis päästa end.” 38  Jeesuse kohal oli tahvel kirjaga „See on juutide kuningas”.+ 39  Üks postil rippuvatest kurjategijatest pilkas teda:+ „Eks sina ole ju messias? Päästa ennast ja ka meid!” 40  Teine aga noomis teda: „Kas sa siis Jumalat ei karda? Sulle endale on ju langetatud sama kohtuotsus. 41  Meie puhul on see õiglane, sest me saame oma tegusid mööda, aga see mees pole teinud midagi halba.” 42  Ja ta ütles: „Jeesus, pea mind meeles, kui sa kuningavõimu saad.”+ 43  Jeesus kostis talle: „Ma kinnitan sulle täna,* sa oled koos minuga paradiisis.”+ 44  Oli käes umbes kuues tund*, kuid üle maa laskus pimedus, mis kestis üheksanda tunnini*,+ 45  sest päikesevalgus kadus. Ja pühamu eesriie+ kärises keskelt lõhki.+ 46  Jeesus hüüdis valju häälega: „Isa, sinu kätte ma usaldan oma vaimu*!”+ Seda öelnud, ta suri*.+ 47  Kui sadakonnaülem nägi, mis toimus, ülistas ta Jumalat ja ütles: „See inimene oli tõesti õige!”+ 48  Kui kogu rahvas, kes oli toimuva pärast kokku tulnud, oli kõike seda näinud, läks igaüks koju, tagudes endale vastu rinda. 49  Aga kõik, kes olid Jeesust tundnud, seisid eemal. Samuti olid seal ja nägid kõike seda naised, kes olid järgnenud talle Galileast.+ 50  Oli üks mees nimega Joosep, ülemkohtu* liige, hea ja õiglane mees.+ 51  (Tema polnud hääletanud ülemkohtu sepitsuste ja tegevuse poolt.) Ta oli pärit Arimaatiast, Juudamaa linnast, ja ootas Jumala kuningriiki*. 52  See mees läks Pilatuse juurde ning palus endale Jeesuse surnukeha. 53  Ta võttis selle alla,+ mähkis peenlinase riide sisse ja asetas kaljusse raiutud hauakoopasse,+ kuhu polnud veel kedagi pandud. 54  Oli ettevalmistuspäev+ ja algamas oli hingamispäev.+ 55  Naised, kes olid tulnud koos Jeesusega Galileast, läksid samuti ning vaatasid hauda ja nägid, kuidas tema surnukeha sinna pandi.+ 56  Nad läksid tagasi, et valmistada lõhnaaineid ja healõhnalisi õlisid. Hingamispäeval nad aga puhkasid,+ nagu käsk ütleb.

Allmärkused

Sõna-sõnalt „sa ise ütled seda”.
Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
See salm puudub vanimates kreekakeelsetes käsikirjades. (Vt lisa A3.)
Algses kreeka tekstis ei kasutatud kirjavahemärke. Käesolevas tõlkes on pandud koma „täna” järele, sest seda arusaama toetavad teised piiblisalmid (Joh 20:17; Ap 1:1–3, 9; 10:40; 1Ko 15:20; Kol 1:18).
Umbes kell 12 päeval.
Umbes kella 15-ni.
Võib tõlkida ka „eluvaimu”.
Võib tõlkida ka „tegi ta viimse hingetõmbe”.
Võib tõlkida ka „sanhedrini”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsust”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Nael kandluus
Nael kandluus

Fotol on jäljend inimese kandluust, mida läbib 11,5 cm pikkune raudnael. Selline kandluu leiti 1968. aastal Jeruusalemma põhjaosas tehtud väljakaevamistel ning see on pärit Rooma ajast. Leid tõendab, et inimene, kes hukati puust postil, võidi kinnitada sinna naeltega. Võimalik, et samasuguseid naelu kasutasid Rooma sõdurid Jeesus Kristuse postile löömiseks. Kandluu leiti kivist säilmekirstust ehk ossuaariumist, kuhu surnu luud pandi pärast keha kõdunemist. See näitab, et postil hukatu võidi ka matta.

Hauakoobas
Hauakoobas

Juutidel oli kombeks matta oma surnud kas looduslikesse või kaljusse raiutud koobastesse. Need asusid üldjuhul väljaspool linna, erandiks olid kuningate hauakambrid, mis olid alati linnas. Juutide hauad, mis seni on leitud, on märkimisväärselt lihtsad. Põhjus on tõenäoliselt selles, et juutide religiooni juurde ei kuulunud surnute kultust, samuti ei uskunud nad, et elu jätkub pärast surma vaimumaailmas.