Luuka evangeelium 13:1–35

13  Sel ajal rääkisid mõned Jeesusele galilealastest, kelle Pilatus oli tapnud, kui need loomi ohverdasid*.  Jeesus ütles neile: „Kas te arvate, et need galilealased, kellega see juhtus, olid suuremad patused kui kõik teised galilealased?  Üldsegi mitte, ütlen ma teile. Ent kui te oma patte ei kahetse, siis hukkute kõik niisamuti.+  Või kas te arvate, et neil kaheksateistkümnel, kelle peale kukkus Siiloahi torn ja nad tappis, lasus suurem süü kui kõigil teistel Jeruusalemma elanikel?  Üldsegi mitte, ütlen ma teile. Ent kui te ei kahetse, siis hukkute kõik nagu nemadki.”  Seejärel rääkis ta selle mõistujutu: „Ühe mehe viinamäele oli istutatud viigipuu. Mees läks sellelt vilja otsima, aga ei leidnud midagi.+  Siis ütles ta viinamäe aednikule: „Ma olen juba kolm aastat käinud sellelt viigipuult vilja otsimas, aga pole midagi leidnud. Raiu see maha. Miks see peaks kasutuna maad raiskama?”+  Aednik vastas talle: „Isand, jäta ta veel üheks aastaks, kuni ma kaevan ta ümbert ja panen talle sõnnikut.  Kui ta hakkab vilja kandma, on hea, aga kui mitte, siis raiu ta maha.””+ 10  Kord õpetas Jeesus hingamispäeval ühes sünagoogis. 11  Seal* oli naine, kelles oli 18 aastat olnud jõuetuks tegev vaim. Ta oli küürus ega suutnud end üldse sirgu ajada. 12  Kui Jeesus naist nägi, ütles ta temale: „Naine, sa oled vaba oma haigusest.”+ 13  Ta pani käed naise peale ning otsekohe ajas see end sirgu ja hakkas Jumalat ülistama. 14  Aga sünagoogi ülem, kes oli pahane, et Jeesus tervendab hingamispäeval, ütles rahvale: „Töötegemiseks on kuus päeva.+ Tulge nendel päevadel ja laske end terveks teha, aga mitte hingamispäeval.”+ 15  Ent Isand vastas talle: „Te silmakirjatsejad!+ Eks igaüks teist päästa hingamispäeval oma pulli või eesli latrist lahti, et teda jooma viia?+ 16  Kas ei oleks siis see naine, kes on Aabrahami tütar ja keda Saatan 18 aastat köidikuis hoidis, pidanud vabanema oma köidikuist hingamispäeval?” 17  Kui ta seda oli öelnud, hakkas kõigil tema vastastel häbi, aga rahvas rõõmustas tema imeliste tegude üle.+ 18  Jeesus jätkas: „Millega Jumala kuningriik* sarnaneb ja millega ma seda võrdleksin? 19  See sarnaneb sinepiseemnega, mille inimene oma aeda maha pani. See kasvas puuks ja linnud pesitsesid selle okstel.”+ 20  Veel ütles ta: „Millega ma Jumala kuningriiki võrdleksin? 21  See sarnaneb juuretisega, mille naine võttis ja kolme seaa jahu sekka segas, nii et kõik läks hapnema.”+ 22  Jeesus jätkas oma teekonda Jeruusalemma poole ning rändas linnast linna ja külast külla, õpetades inimesi.+ 23  Üks mees küsis temalt: „Isand, kas vaid vähesed pääsevad?” Tema ütles neile: 24  „Pingutage kõigest jõust, et minna sisse kitsast uksest,+ sest ma ütlen teile: paljud püüavad hiljem sisse minna, aga ei saa. 25  Kui majaperemees on ukse lukku pannud, seisate te õues ja koputate uksele, öeldes: „Isand, ava meile!”+ Tema aga vastab teile: „Ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete.”+ 26  Siis te ütlete: „Me sõime ja jõime koos sinuga ning sa õpetasid meie peatänavatel.”+ 27  Ent tema ütleb teile: „Ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete. Minge ära mu juurest, te kõik, kes teete kurja*!” 28  Te nutate ja kiristate hambaid, kui näete, et Aabraham, Iisak, Jaakob ja kõik prohvetid on Jumala kuningriigis, teie aga olete sealt välja visatud.+ 29  Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning nad on lauas Jumala kuningriigis. 30  On* viimaseid, kes saavad esimesteks, ja esimesi, kes jäävad viimasteks.”+ 31  Sel ajal tulid sinna mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Mine siit kandist ära, sest Herodes tahab sind tappa.” 32  Ta kostis neile: „Minge ja öelge sellele rebasele: „Ma* ajan välja deemoneid ja teen inimesi terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma siin oma tööga lõpule.” 33  Siiski jätkan ma teed täna, homme ja ülehomme, sest ei või juhtuda, et prohvet hukatakse väljaspool Jeruusalemma.+ 34  Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on saadetud!+ Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed kokku, nagu kana kogub tibud oma tiibade alla! Aga teie ei tahtnud tulla.+ 35  Jumal hülgab teie templi ja sellisena see teile jääb.+ Ma ütlen teile: te ei näe mind enne, kui ütlete: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel!””+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega”.
Võib tõlkida ka „Näe! Seal”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „kõik ülekohtutegijad”.
Võib tõlkida ka „Näe! On”.
Võib tõlkida ka „Näe! Ma”.

Kommentaarid

kelle peale kukkus Siiloahi torn. Jeesus tõi õpetades näite tragöödiast, mis juhtus kas hiljaaegu või mis oli rahval eredalt meeles. Siiloahi torn ei olnud ilmselt kaugel Siiloahi tiigist, mis asus Jeruusalemma kaguosas. (Vt lisa B12 kaarti „Jeruusalemm ja selle ümbrus”.)

viinamäele oli istutatud viigipuu. Oli tavaline, et viinamäele istutati ka viigi- ja õlipuid. Juhul kui oli kehv viinamarja-aasta, võis viigimarjade ja oliivide müügist siiski tulu saada.

kolm aastat. Esimesed viljad annab viigipuu 2–3 aastat pärast istutamist. Kui Jeesus selle mõistujutu räägib, on tema teenistus kestnud umbes kolm aastat. Ilmselt kujutab see mõistujutus mainitud aastaid. Jeesus on püüdnud kolm aastat juutide usku kasvatada. Ometi on võrdlemisi vähe neid, kes on saanud tema jüngriteks ja keda võib pidada tema töö viljaks. Nüüd, oma neljandal teenistusaastal, teeb ta veelgi rohkem. Ta kuulutab ja õpetab Juudamaal ja Pereas. Ta justkui kaevab sümboolse viigipuu (juudi rahva) ümbert ja paneb sinna väetist. Kuid üsna vähesed juudid võtavad Jeesust kuulda. Kuna enamik neist seda ei tee, ootab rahvast tervikuna hukk.

jõuetuks tegev vaim. Võib tõlkida ka „haigeks tegev vaim”. Selle all mõeldakse ilmselt deemonit. Tekstis Lu 13:16 ütleb Jeesus, et Saatan oli seda naist köidikuis hoidnud.

sinepiseemnega. Iisraelis kasvab looduses mitut liiki sinepitaimi. Must sinep (Brassica nigra) on liik, mida seal üldiselt kasvatatakse. Selle suhteliselt väikesest seemnest, mille diameeter on 1–1,6 mm ja mis kaalub 1 mg, kasvab puulaadne taim. Mõni sirgub kuni 4,5 m kõrguseks. Sinepiseemet, mille kohta on öeldud, et see on „pisim kõigist seemnetest” (Mt 13:32; Mr 4:31), kasutati iidsetes juudi kirjutistes kõnekujundina kõige väiksema suurusühiku kohta. Kuigi tänapäeval tuntakse veelgi väiksemaid seemneid, oli see ilmselt väikseim, mida külvasid Iisraeli põllumehed Jeesuse päevil.

seaa. Kr sáton. Üks seaa oli 7,33 liitrit. Kolm seaad oli 22 liitrit ehk umbes 10 kg. (Vt 1Mo 18:6; „Sõnaseletusi” ja lisa B14.)

kas vaid vähesed pääsevad? Vanal ajal vaidlesid juudi usujuhid tuliselt selle üle, kui palju on neid, kes lõpuks pääsevad. Hiljem tekkisid isegi mõned müstitsistlikud usulahud, kes püüdsid täpset arvu teada saada. Selleks andsid nad igale pühakirjas olevale tähele numbrilise väärtuse. Mehe küsimus, mis puudutas Jumala kohtumõistmist, oli väga lai ja tekitas spekulatsioone. Jeesus rõhutas oma vastuses aga hoopis seda, mida inimesel pääste saamiseks teha tuleb.

Pingutage kõigest jõust. Sõna-sõnalt „Võidelge”. Jeesuse üleskutse rõhutab vajadust kogu hingest tegutseda, et minna sisse kitsast uksest. Mitmed teatmeteosed on selles kontekstis pakkunud vasteks ka „andke endast parim”, „tehke kõik mis võimalik”. Selles salmis on kreeka verb agonízomai. Samatüvelise kreeka nimisõnaga agón viidatakse tihti spordivõistlustele. Salmis Heb 12:1 on seda nimisõna kasutatud piltlikult kristliku elu kui võidujooksu kohta. Seda on kasutatud ka laiemas tähenduses võitluse kohta. (Flp 1:30; Kol 2:1; 1Ti 6:12; 2Ti 4:7.) Kreeka verb esineb ka tekstides 1Ko 9:25; Kol 1:29; 4:12; 1Ti 4:10; 6:12, kus see on tõlgitud näiteks sõnadega „pingutama”, „võitlema”. Kuna selle väljendi taust on seotud spordivõistlustel võistlemisega, on mõned õpetlased arvamusel, et Jeesus õhutas siin pingutama samamoodi nagu atleet, kes paneb auhinna võitmiseks mängu kogu oma jõu.

peatänavatel. Siin kasutatud kreeka sõnaga mõeldakse linna peatänavaid, mis linna keskosas laiemaks muutusid ja olid kui väljakud, kuhu rahvas võis koguneda. Enamik tänavaid 1. sajandi linnades olid kitsad ja käänulised.

kiristate hambaid. See väljend viitab ahastusele, meeleheitele ning ka vihale, millega võivad kaasneda kibedad sõnad ja vägivaldsed teod.

idast ja läänest, põhjast ja lõunast. Jeesus viitab nelja ilmakaarega kogu maale. Teisisõnu ütleb ta, et igast rahvusest inimestel on võimalus olla „lauas Jumala kuningriigis”.

on lauas. Vt Mt 8:11 kommentaari.

on lauas. Võib tõlkida ka „külitavad laua ääres”. Piibliaegadel olid pidulaua ümber sageli lamamispingid. Pidusöögil olijad külitasid lamamispingil näoga laua poole. Tavaliselt toetus vasak käsi padjale ja toitu võeti parema käega. Ühise laua taga oldi vaid koos nendega, kellega saadi hästi läbi. Tollased juudid ei söönud kunagi koos mittejuutidega.

Herodes. St Herodes Antipas, Herodes Suure poeg. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Herodesed”.)

sellele rebasele. Rebane on kaval loom. Sellega, et Jeesus nimetab Herodest rebaseks, võib ta vihjata tema salakavalusele. Mõnede õpetlaste meelest võis Jeesus selle väljendiga mõelda nii kavalust, nõrkust kui ka tähtsusetust. Juudi kirjanduses võrreldi rebasega kedagi, kes oli nõrk (vrd Neh 4:3), kuid salakaval ja püüdis teiste pealt kasu lõigata. Vastandiks oli tugev lõvi, kes kujutas enesekindlat ja võimsat valitsejat. (Vrd Õp 28:1; Jer 50:17; Hes 32:2.) Kui õpetlaste oletus peab paika, nimetas Jeesus Herodest sisuliselt riuklikuks, tähtsust täis valitsejaks, kes on Jumala silmis tühine. Näib, et sel ajal kui variserid ütlesid Jeesusele, et Herodes tahab teda tappa, läks Jeesus parasjagu läbi Perea, mis oli Herodese valitsusala. Võib-olla lasi kuningas Herodes selle kuulujutu ise lahti, et Jeesus sealtkandist hirmunult põgeneks. Jeesus oli Herodesele pinnuks silmas. Varem oli Herodes oma naise mõjutusel tapnud Ristija Johannese ja ta võis karta, et võib tappa veel ühe Jumala prohveti. (Mt 14:1, 2; Mr 6:16.)

täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma siin oma tööga lõpule. Jeesuse sõnu ei tuleks võtta sõna-sõnalt. Ta andis mõista, et juba varsti läheb ta Jeruusalemma, kus ta sureb. Samuti võis ta nende sõnadega mõelda, et tema kui messia tegevusaeg on kindlalt paigas ja ükski ilmalik valitseja ei saa teda tagant kiirustada või tema tegevuskava muuta.

ei või juhtuda. Võib tõlkida ka „on mõeldamatu”. Ehkki ükski piibliennustus ei ütle otsesõnu, et messias sureb Jeruusalemmas, võidi seda järeldada tekstist Tn 9:24–26. Peale selle oli ootuspärane, et kui juudid tapaksid mõne prohveti, eriti veel messia, toimuks see just selles linnas. Jeruusalemmas kogunes 71-liikmeline kõrgeim kohus sanhedrin ning nende üle, kes arvati olevat valeprohvetid, peeti kohut seal. Jeesus võis pidada silmas ka seda, et Jeruusalemmas toodi Jumalale alaliselt ohvreid ja seal tapeti paasatall. Sündmused arenesidki selliselt, et Jeesuse sõnad läksid täide. Ta viidi Jeruusalemmas sanhedrini ette ning mõisteti süüdi. Ja just Jeruusalemmas, kohe teisel pool linnamüüre, ta suri kui paasatall. (1Ko 5:7.)

Jeruusalemm, Jeruusalemm. Tekstis Mt 23:37 on kirjas samasugused Jeesuse sõnad, mis ta lausus Jeruusalemmas 11. niisanil oma maise elu viimasel nädalal. Siin olevad sõnad ütles Jeesus aga mõni aeg varem Pereas. (Vt lisa A7.)

ilmutas. Võib tõlkida ka „näe! ilmutas”. Kreeka sõna idú võib tõlkida vastetega „näe”, „vaata”, „ennäe”. Sageli kasutatakse seda selleks, et pöörata tähelepanu järgnevale sõnale või fraasile eesmärgiga ergutada lugejat loetavat ette kujutama või tõsta esile mingit üksikasja. Samuti kasutatakse seda rõhutamiseks või millegi uue või üllatava sissejuhatamiseks. (Mt 17:3; 28:9.) Piibli kreekakeelses osas esineb seda kõige sagedamini Matteuse ja Luuka evangeeliumis ning Ilmutusraamatus. Piibli heebreakeelses osas on palju kasutatud samatähenduslikku heebrea sõna.

Jumal. Võib tõlkida ka „Näe! Jumal”. (Vt Mt 1:20 kommentaari.)

Jehoova. See tsitaat on võetud kirjakohast L 118:26, mille heebreakeelses algtekstis esineb Jumala nimi nelja konsonandina (translitereeritult JHVH). (Vt lisa C.)

Pildid ja videod

Herodes Antipase münt
Herodes Antipase münt

Fotodel on vasesulamist münt mõlemalt poolt. Selle umbes Jeesuse teenistusaja paiku vermitud mündi lasi teha Herodes Antipas, kelle tetrarhia hõlmas Galilead ja Peread. Kui variserid ütlesid Jeesusele, et Herodes tahab teda tappa, viibis Jeesus tõenäoliselt parajasti Pereas, Herodese valitsetaval alal, olles teel Jeruusalemma. Neile vastates ütles Jeesus Herodese kohta „see rebane”. (Vt Lu 13:32 kommentaari.) Kuna enamik Herodese alamatest olid juudid, lasi ta oma müntidele panna palmioksa (1) ja pärja (2) kujutise, mis ei riivanud juutide tundeid.

Kana kogub tibud oma tiibade alla
Kana kogub tibud oma tiibade alla

Jeesus maalis oma kuulajate silme ette südamliku pildi, kui võrdles enda muret Jeruusalemma elanike pärast kaitsva kanaga, kes varjab tibusid oma tiibadega. Ühes teises kohas mainib Jeesus poega, kes palub isalt muna. (Lu 11:11, 12.) Nendest näidetest võib järeldada, et kanapidamine oli Iisraelis 1. sajandil tavaline. Kreeka sõna órnis tekstides Mt 23:37 ja Lu 13:34 võib tähendada mistahes lindu, kas mets- või kodulindu. Ent arvatakse, et selles kontekstis viitab see kanale, kõige tavalisemale ja kasulikumale kodulinnule.