Luuka 13:1–35

13  Sel ajal rääkisid mõned Jeesusele galilealastest, kelle Pilatus oli tapnud, kui need loomi ohverdasid.  Jeesus ütles neile: „Kas te arvate, et need galilealased, kellega see juhtus, olid suuremad patused kui kõik teised galilealased?  Üldsegi mitte, ütlen ma teile. Ent kui te oma patte ei kahetse, siis hukkute kõik niisamuti.+  Või kas te arvate, et neil kaheksateistkümnel, kelle peale kukkus Siiloahi torn ja nad tappis, lasus suurem süü kui kõigil teistel Jeruusalemma elanikel?  Üldsegi mitte, ütlen ma teile. Ent kui te ei kahetse, siis hukkute kõik nagu nemadki.”  Seejärel rääkis ta selle mõistujutu: „Ühe mehe viinamäele oli istutatud viigipuu. Mees läks sellelt vilja otsima, aga ei leidnud midagi.+  Siis ütles ta viinamäe aednikule: „Ma olen juba kolm aastat käinud sellelt viigipuult vilja otsimas, aga pole midagi leidnud. Raiu see maha. Miks see peaks kasutuna maad raiskama?”  Aednik vastas talle: „Isand, jäta ta veel üheks aastaks, kuni ma kaevan ta ümbert ja panen talle sõnnikut.  Kui ta hakkab vilja kandma, on hea, aga kui mitte, siis raiu ta maha.””+ 10  Kord õpetas Jeesus hingamispäeval ühes sünagoogis. 11  Seal oli naine, kelles oli 18 aastat olnud jõuetuks tegev vaim. Ta oli küürus ega suutnud end üldse sirgu ajada. 12  Kui Jeesus naist nägi, ütles ta temale: „Naine, sa oled vaba oma haigusest.”+ 13  Ta pani käed naise peale ning otsekohe ajas see end sirgu ja hakkas Jumalat ülistama. 14  Aga sünagoogi ülem, kes oli pahane, et Jeesus tervendab hingamispäeval, ütles rahvale: „Töötegemiseks on kuus päeva.+ Tulge nendel päevadel ja laske end terveks teha, aga mitte hingamispäeval.”+ 15  Ent Isand vastas talle: „Te silmakirjatsejad!+ Eks igaüks teist päästa hingamispäeval oma pulli või eesli latrist lahti, et teda jooma viia?+ 16  Kas ei oleks siis see naine, kes on Aabrahami tütar ja keda Saatan 18 aastat köidikuis hoidis, pidanud vabanema oma köidikuist hingamispäeval?” 17  Kui ta seda oli öelnud, hakkas kõigil tema vastastel häbi, aga rahvas rõõmustas tema imeliste tegude üle.+ 18  Jeesus jätkas: „Millega Jumala kuningriik* sarnaneb ja millega ma seda võrdleksin? 19  See sarnaneb sinepiseemnega, mille inimene oma aeda maha pani. See kasvas puuks ja linnud pesitsesid selle okstel.”+ 20  Veel ütles ta: „Millega ma Jumala kuningriiki võrdleksin? 21  See sarnaneb juuretisega, mille naine võttis ja kolme seaa* jahu sekka segas, nii et kõik läks hapnema.”+ 22  Jeesus jätkas oma teekonda Jeruusalemma poole ning rändas linnast linna ja külast külla, õpetades inimesi. 23  Üks mees küsis temalt: „Isand, kas vaid vähesed pääsevad?” Tema ütles neile: 24  „Pingutage kõigest jõust,* et minna sisse kitsast uksest,+ sest ma ütlen teile: paljud püüavad hiljem sisse minna, aga ei saa. 25  Kui majaperemees on ukse lukku pannud, seisate te õues ja koputate uksele, öeldes: „Isand, ava meile!”+ Tema aga vastab teile: „Ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete.” 26  Siis te ütlete: „Me sõime ja jõime koos sinuga ning sa õpetasid meie peatänavatel.”+ 27  Ent tema ütleb teile: „Ma ei tea, kes te olete ja kust te tulete. Minge ära mu juurest, te kõik, kes teete kurja!” 28  Te nutate ja kiristate hambaid, kui näete, et Aabraham, Iisak, Jaakob ja kõik prohvetid on Jumala kuningriigis, teie aga olete sealt välja visatud.+ 29  Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning nad on lauas Jumala kuningriigis. 30  On viimaseid, kes saavad esimesteks, ja esimesi, kes jäävad viimasteks.”+ 31  Sel ajal tulid sinna mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Mine siit kandist ära, sest Herodes* tahab sind tappa.” 32  Ta kostis neile: „Minge ja öelge sellele rebasele: „Ma ajan välja deemoneid ja teen inimesi terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma siin oma tööga lõpule.” 33  Siiski jätkan ma teed täna, homme ja ülehomme, sest ei või juhtuda, et prohvet hukatakse väljaspool Jeruusalemma.+ 34  Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on saadetud!+ Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed kokku, nagu kana kogub tibud oma tiibade alla! Aga teie ei tahtnud tulla.+ 35  Jumal hülgab teie templi ja sellisena see teile jääb.+ Ma ütlen teile: te ei näe mind enne, kui ütlete: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel!””+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
22 liitri. (Vt lisa B14.)
Sõna-sõnalt „võidelge”.
Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Herodes Antipase münt
Herodes Antipase münt

Fotodel on vasesulamist münt mõlemalt poolt. Selle umbes Jeesuse teenistusaja paiku vermitud mündi lasi teha Herodes Antipas, kelle tetrarhia hõlmas Galilead ja Peread. Kui variserid ütlesid Jeesusele, et Herodes tahab teda tappa, viibis Jeesus tõenäoliselt parajasti Pereas, Herodese valitsetaval alal, olles teel Jeruusalemma. Neile vastates ütles Jeesus Herodese kohta „see rebane”. (Vt Lu 13:32 kommentaari.) Kuna enamik Herodese alamatest olid juudid, lasi ta oma müntidele panna palmioksa (1) ja pärja (2) kujutise, mis ei riivanud juutide tundeid.

Kana kogub tibud oma tiibade alla
Kana kogub tibud oma tiibade alla

Jeesus maalis oma kuulajate silme ette südamliku pildi, kui võrdles enda muret Jeruusalemma elanike pärast kaitsva kanaga, kes varjab tibusid oma tiibadega. Ühes teises kohas mainib Jeesus poega, kes palub isalt muna. (Lu 11:11, 12.) Nendest näidetest võib järeldada, et kanapidamine oli Iisraelis 1. sajandil tavaline. Kreeka sõna órnis tekstides Mt 23:37 ja Lu 13:34 võib tähendada mistahes lindu, kas mets- või kodulindu. Ent arvatakse, et selles kontekstis viitab see kanale, kõige tavalisemale ja kasulikumale kodulinnule.