Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MELE NE KERESIANO

Itre Tulu Ne Porogaram Kowe La Itre Ka Pionie Lapa Thenge La Itre Ijin

Itre Tulu Ne Porogaram Kowe La Itre Ka Pionie Lapa Thenge La Itre Ijin

Ame la troa xome la huliwa ne pionie lapa, tre, nyipiewekë troa eköthe hnyawa la ketre porogaram. Maine epuni a cainöj koi 18 lao hawa ngöne la wiik, ijiji hi tro epuni a hane pionie, nge hetre ijine mano. Maine jë tro epuni a triane la porogaram celë, pine laka epuni a wezipo maine kola ngazo la drai. Tro la tabolo celë a xatua epun, itre ka huliwa ngöne la sine la drai maine ngöne la drai ka pexej maine pena epun, itre ka wezipo me itre ka kucakuca. Maine jë troa ahmaloeëne la mele i epun, matre tro la ketre atrene la hnepe lapa i epuni a hane pionie ngöne la treu Semitrepa. Ijiji epuni troa ce ithanatane lai ngöne la hmi ne la hnepe lapa.

ENI A HULIWA NGÖNE LA SINE LA DRAI

Thupenehmi

HULIWA

Draiangedic

HULIWA

Draihnacian

HULIWA

Draikaco

6 lao hawa

Draikatru

6 lao hawa

Mecixen

4 lao hawa

Sabath

2 lao hawa

ENI A HULIWA NGÖNE LA DRAI KA PEXEJ

Thupenehmi

2 lao hawa

Draiangedic

2 lao hawa

Draihnacian

ICASIKEU E NYIPINE LA WIIK

Draikaco

2 lao hawa

Draikatru

2 lao hawa

Mecixen

6 lao hawa

Sabath

4 lao hawa

ENI A KUCAKUCA

Thupenehmi

MANO

Draiangedic

3 lao hawa

Draihnacian

3 lao hawa

Draikaco

3 lao hawa

Draikatru

3 lao hawa

Mecixen

3 lao hawa

Sabath

3 lao hawa