Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Nyiqane Ithanata

Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: Ame koi epun ke, maine ewekë i Akötresieti la Tusi Hmitrötr, tro kö ej a hune kowe la itre atr ka thele troa apatrene ej?

Xötr: Isaia 40:8

Nyine Tro Fë: Kola qaja hnene la itre tane mekune ne la zonal celë, la aqane hune la Tusi Hmitrötr uti hë enehila.

ITA NE THUP (xome jë la tane mekune tixenuë)

Hnying: Eni a pi atre la mekuna i epun göne la hnyinge celë. [E jë la pane hnyinge ngöne la götrane 16.] Nyimutre la ka mekun ka hape, ame la hmi tre, hna acile hnei atr. Ame koi itre xan, ke, hna nyi jëne hnei Akötresie la hmi matre tro sa easenyi koi Nyidrë. Nemene la mekuna i epun?

Xötr: Iakobo 1:27.

Nyine Tro Fë: Ame ngöne la zonal, tre, kola amamane la aqane sa hnei Tusi Hmitrötr la hnyinge celë. Qanyinge hmaca pë hë troa ce ithanatane me epun la itre mekune cili.

ITRE MACA KA LOLO QAATHEI AKÖTRESIE!

Hnying: Nyimutre la ka qaja ka hape, e tro sa e la itre hna perofetane e hnine la Tusi Hmitrötr, ke, kösë itre tane mekune ka tru ngöne la itre zonal. Ngo, nemene la itre hna perofetan, hnei epuni hna öhne maine drenge pena?

Xötr: 2 Timoteo 3:1-5

Nyine Tro Fë: Kola qaja hnene la boroshür ka hape, itre maca ka lolo kowe la itre atr ka hnimi Akötresie, la itre ewekë ka ngazo ka traqa enehila. [Amamane jë la tane mekune ka tru ne la ini 1, hnyinge 2.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.