Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Kola tro fë la boroshür Maca Ka Lolo kowe la ketre föe ka sili hone dröne tri e Cameroun

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Julai 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Easenyi Jë Koi Iehova, Lo Atre Shamatine La Thith

Pine nemene matre troa qaja koi Akötresie ngöne la thith, la itre hnei hna mekune troa kuca? Nemene la aqane amamane epun la lapaune i epun koi Iehova ngöne la epuni a thith? (Salamo 61-65)

MELE NE KERESIANO

Ahmaloeëne Jë La Mele Së Matre Atrunyi Akötresie

Nemene la ka troa aijijë epuni troa ahmaloeëne la mele i epun? Tune kaa la aqane tro epuni a nyitipune la aqane mele i Iesu?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Itre Hlue i Iehova a Catre Sajuëne La Nyipi Hmi

Nemene la hna ini së hnene la aqane catre sajuëne Davita la nyipi hmi? Nemene la hna upi së troa kuca e hetre aja së? (Salamo 69-72)

MELE NE KERESIANO

Ijiji Epuni Kö Troa Hane Kuca La, Ngöne La Ca Macatre?

Nyimutre la itre manathithi hna troa kapa elanyi hnene la itre atr ka ajane troa tupathe troa xome la huliwa ne pionie.

MELE NE KERESIANO

Itre Tulu Ne Porogaram Kowe La Itre Ka Pionie Lapa Thenge La Itre Ijin

Maine tro epuni a sesëkötre ka hape, ijiji epuni asë hi, troa pionie lapa ngacama tha tru kö la traeme maine trengecatre i epun.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

The Thëthëhmine Kö La Itre Huliwa i Iehova

Nemene la itre huliwa i Iehova? Nemene la thangane koi së e tro sa lapa mekune itre ej? (Salamo 74-78)

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Drei La Atr Ka Sisitria Ngöne La Mele i Epun?

Hnene la atre cinyihane la Salamo mekene 83 hna amamane ka hape, Iehova Akötresie la Atr ka sisitria ngöne la mele i angeic. Nemene la aqane tro fe sa amamane lai ngöne la mele së?