Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Nofeba 2014

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane 29 Diseba 2014 koi 1 Febuare 2015.

Melehmaca i Iesu—Aliene Koi Së

Eke lao kepine matre xecie hnyawa koi së ka hape hna amele Iesu hmaca. Nemene la thangane koi së e troa atre ka hape, ka mele nyidrë?

Kepine Matre Tro Sa Hmitrötr

Hapeu, tha nyipi trotrohnine kö epun la itusi Levitiko? Tro la itre ini hna aceitunëne me trenga mo hna qatrenge ngöne la tusi Levitiko a xatua epuni troa hmitrötr ngöne la aqane troa nyihlue i Iehova.

Hmitrötre Jë Ngöne La Nöjei Thiina i Nyipunie Asë

Ame la troa thupën matre tha tro kö a nuetrije la itre trepene meköti Iehova, me troa hamëne la ka sisitria ne la mele së, me troa xome la xeni ne la u, tre, ka ce tro itre ej. Pine nemen?

“Manathithi La Nöj’ e Iehova La Akötesi Angat”

Hapeu, Akötresieti kö a kapa la nöjei ka hmi nyipici koi Nyidrë, ngacama isapengöne ju hë la itre hmi angatr?

‘Epuni Hë La Nöje i Akötresie Enehila’

Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa hane nyi atrene la nöje i Akötresie me lapa hut?