Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kan du se den usynlige Gud?

Kan du se den usynlige Gud?

„GUD er en ånd,“ usynlig for det menneskelige øje. (Johannes 4:24) Men i Bibelen fortælles det at nogle i en vis forstand har set Gud. (Hebræerne 11:27) Hvordan er det muligt? Kan man virkelig se ’den usynlige Gud’? — Kolossenserne 1:15.

Vi kan sammenligne vores situation med den en blindfødt befinder sig i. Forhindrer hans blindhed ham fuldstændig i at opfatte verden omkring sig? Nej. En blind modtager informationer på forskellige måder der gør det muligt for ham at registrere mennesker, genstande og det der foregår omkring ham. En blind mand har sagt: „Man ser ikke med øjnene. Man ser med sindet.“

Selvom du ikke kan se Gud med dine bogstavelige øjne, kan du se ham med dit „hjertes øjne“. (Efeserne 1:18) Her er tre måder du kan gøre det på.

’SES KLART FRA VERDENS SKABELSE AF’

Blinde har ofte en meget veludviklet høresans og følesans som hjælper dem til at opfatte det de ikke kan se. Du kan på tilsvarende måde bruge dine sanser til at undersøge verden omkring dig og fornemme den usynlige Gud der har frembragt den. „Hans usynlige egenskaber ses nemlig klart fra verdens skabelse af, ... idet de fornemmes i de ting der er frembragt.“ — Romerne 1:20.

Tag for eksempel vores hjem, Jorden. Den enestående måde den er indrettet på, viser tydeligt at formålet med den ikke kun er at være et sted hvor vi mennesker kan overleve, men også et sted hvor vi kan glæde os over livet. Når vi mærker en mild brise, nyder varmen fra solen, smager en saftig frugt eller hører beroligende fuglesang, er det noget der fryder os. Er disse gaver ikke et udtryk for Skaberens kærlige omsorg og gavmildhed?

Hvad kan du lære om Gud ud fra det der ses i universet? Blandt andet at Gud besidder stor kraft. Nye videnskabelige opdagelser har ikke blot understøttet tanken om at universet udvider sig, men også at det sker med stadig større hastighed! Næste gang du ser op mod nattehimlen, kunne du overveje hvad kilden er til den energi som får universet til at udvide sig med accelererende hastighed. Bibelen fortæller os at Skaberen besidder ’vældig styrke’. (Esajas 40:26) Guds skaberværk viser os at han er „den Almægtige“ — „ophøjet i magt“. — Job 37:23.

DEN „DER HAR FORKLARET HAM“

En mor til to synshæmmede drenge siger: „Tale er et af de vigtigste aspekter ved deres indlæring. Man skal fortælle dem alt hvad man ser og hører, og være klar til at give ’en løbende reportage’. Man er deres øjne.“ Tilsvarende kan det siges at selvom ’ingen nogen sinde har set Gud’, har Guds søn, Jesus, ’som ligger op mod Faderens bryst, forklaret ham’. (Johannes 1:18) Som Guds første skaberværk og enestefødte søn blev Jesus vores „øjne“ ind i det himmelske. Han er den bedste kilde til oplysning om den usynlige Gud.

Læg mærke til nogle få ting som Jesus, der var sammen med sin Far i umindelige tider, har sagt om ham:

  • Gud arbejder utrætteligt. „Min Fader er blevet ved med at arbejde til nu.“ — Johannes 5:17.

  • Gud kender vores behov. ’Jeres Fader ved hvad I trænger til endog før I beder ham.’ — Mattæus 6:8.

  • Gud sørger gavmildt for os. ’Jeres Fader som er i himlene, lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige.’ — Mattæus 5:45.

  • Gud sætter pris på os som enkeltpersoner. „Sælges to spurve ikke for en ringe mønt? Dog falder ikke én af dem til jorden uden jeres Faders viden. Men på jer er endog alle hovedhår talt. Vær derfor ikke bange: I er mere værd end mange spurve.“ — Mattæus 10:29-31.

ET MENNESKE DER GENSPEJLEDE DEN USYNLIGE GUD

Blinde opfatter ofte begreber anderledes end seende gør. For eksempel opfatter en blind måske ikke skygger som et mørkt område uden lys fra solen, men som et køligt område uden varme fra solen. Ligesom en person der er totalt blind, ikke kan se skygger eller sollys, er det umuligt for os i egen kraft at forstå Jehova. Derfor sørgede han for at sende Jesus til jorden så han på fuldkommen vis kunne genspejle hans egenskaber og personlighed. — Filipperne 2:7.

Jesus fortalte altså ikke blot om sin Far, men viste os også hvordan han er som person. Filip, en af Jesu disciple, sagde til Jesus: „Herre, vis os Faderen.“ Jesus svarede: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:8, 9) Hvad kan du „se“ om Jehova gennem Jesu gerninger?

Jesus var kærlig, ydmyg og imødekommende. (Mattæus 11:28-30) Hans varme og behagelige personlighed virkede dragende på folk. Jesus følte den smerte andre følte, og han delte også deres glæder. (Lukas 10:17, 21; Johannes 11:32-35) Når du læser eller hører Bibelens beretninger om Jesus, så brug dine sanser, og lad begivenhederne udspille sig for dit indre øje. Hvis du grunder over den måde Jesus behandlede folk på, vil du bedre kunne se Guds skønne personlighed og føle dig draget til ham.

OPLYSNINGERNE STYKKES SAMMEN

Om den måde blinde opfatter verden på, siger en forfatter: „Han eller hun modtager oplysninger i brudstykker — gennem forskellige stimuli (berøring, lugte, lyde og så videre) — og må på en eller anden måde stykke disse oplysninger sammen så de udgør et hele.“ Hvis du ligeledes betragter Guds skaberværk, læser hvad Jesus har sagt om sin Far, og analyserer den måde Jesus genspejlede hans egenskaber på, vil der tegne sig et smukt billede af Jehova. Og han vil blive mere virkelig for dig.

Det erfarede en mand ved navn Job der levede for længe siden. Først talte han om noget han ikke havde kendskab til. (Job 42:3) Men efter at han nøje havde tænkt over nogle af skaberværkets undere, følte han sig bevæget til at sige: „Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne.“ — Job 42:5.

’Hvis du søger Jehova, vil han lade sig finde af dig’

Det samme kan du komme til. „Hvis du søger [Jehova], vil han lade sig finde af dig.“ (1 Krønikebog 28:9) Jehovas Vidner vil gerne hjælpe dig til at søge efter og finde den usynlige Gud.